Parets del Vallès

Notícia

L’Ajuntament de Parets es va gastar prop de 300.000 euros en estudis i assessoria

La liquidació del pressupost 2016 ha deixat al descobert la despesa desmesurada que el Govern de la Sociovergència va destinar a estudis i assessoria.

Segons els càlculs que ha pogut fer Ara Parets ERC la xifra seria de 255.394 euros tot i que existeixen més partides comptabilitzades en altres conceptes que farien incrementar la quantitat total.

Entre els estudis encarregats n’hi ha de suport a les empreses locals, per a la reparació de la coberta de la pista de Can Butjosa, assessorament en matèria de consum o en qüestions urbanístiques.

Algunes despeses resulten curioses com els 16.700 euros que des de Promoció Econòmica s’han gastat en l’estratègia digital del Consell Industrial -que va incloure la nova pàgina web- encarregada a l’empresa IMAGINA, o la nova imatge corporativa i el nou disseny del web de Parets Empreses.

En el ple d’aquest dilluns, el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, feia referència a aquesta despesa concreta: “Una empresa Imagina que té relació amb el nostre alcalde, de fet hem pogut comprovar com ha participat en cursos, ja que és considerat un cas d’èxit en plans estratègics. Quina casualitat que s’encarreguin treballs a empreses ‘amigues’ sr. Alcalde, ja han fet pública l’estratègia digital del Consell industrial?. De veritat que calia una estratègia digital pel Consell sense abans definir l’estratègia digital d’aquest ajuntament? I on és aquell Pla de Comunicació que van encarregar el setembre de 2015 al seu amic que li fa d’assessor i que dos anys després ningú coneix?”.

Dins de l’apartat de propaganda, l’Ajuntament es va gastar prop de 6.000 euros en enviar a la població les cartes dels regidors de barri i 6.000 euros més en la impressió del PAM que va ser elaborat ‘a partir del programa electoral del PSC Parets’.