Parets del Vallès

Notícia

Ara Parets ERC proposarà una rebaixa del 5% en el rebut de l’IBI fins al 2019

La situació actual dels comptes municipals de l’Ajuntament de Parets permet afrontar sense massa dificultats una rebaixa del 5% en el rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) dels exercicis 2018 i 2019.

Així ho defensarem des d’Ara Parets ERC durant la negociació de les ordenances fiscals dels dos darrers anys de mandat.

Després d’aprovar amb un vot favorable els impostos de 2017, des d’ERC creiem que és moment de fer un pas endavant i proposar una rebaixa del 2,5% en el rebut de l’IBI del 2018 i un altre 2,5% en el rebut de l’IBI del 2019, any d’eleccions municipals.

Durant el 2016 l’Ajuntament de Parets va ingressar 7,78 milions d’euros, en concepte d’IBI, 135.226 euros més del que havia previst el Govern.

El portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, considera que la rebaixa del 5% faria que l’Ajuntament deixés d’ingressar uns 380.000 euros, 190.000 en l’exercici 2018 i altres 190.000 el 2019.

“Una quantitat que l’Ajuntament podria compensar amb els ingressos procedents per altres vies, com ara els excessos en la previsió de l’impost de construccions, plusvàlues, multes, subvencions. També amb la reducció de les partides destinades a estudis i assessoria o amb el romanent actual”, diu Seguer.

De fet, des d’ERC “no entenem com amb la bona salut dels comptes municipals no es rebaixin els impostos i sobretot l’IBI que és el que més grava a les famílies”.

Seguer ha destacat que durant el 2016 l’Ajuntament va ingressar 70.000 euros addicionals en multes, 70.000 més en llicències urbanístiques i 228.000 en plusvàlues.

Tarifació social i més ajudes a famílies monoparentals

Pel que fa a la resta d’ordenances fiscals, Ara Parets ERC partidari de la ‘tarifació social’, proposarà una congelació de la resta de rebuts i una nova modificació de les bases que regulen les subvencions per a persones aturades i famílies monoparentals que opten als ajuts en el pagament de l’IBI.

L’any 2016 només 18 aturats/es i 6 famílies monoparentals van rebre l’ajut de 100 euros per pagar el rebut de l’IBI. De la partida de 10.000 euros només es van utilitzar 2.400 euros.

En l’àmbit de la mobilitat, ERC proposarà una reducció del 25% en l’import del transport urbà de Parets només per a persones desocupades.

D’altra banda, Ara Parets ERC proposarà al Govern que faci una campanya informativa per donar a conèixer a la ciutadania què costa cada servei municipal i com es finança.