Parets del Vallès

Notícia

Ara Parets ERC demana una millora del servei de neteja als polígons industrials

Els resultats de l’auditoria sobre el contracte de la recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i de la neteja viària, realitzat per l’empresa LOVIC, posa de manifest com malgrat que la puntuació final és d’un 8,22, gairebé idèntica a l’anterior auditoria, hi ha moltes deficiències que caldria corregir.

Si la nota global del municipi és d’un 8,2, als polígons disminueix fins al 7,6 (la més baixa des de 2013) i ja en més detall, hi ha carrers del polígon Can Volart, com Garbí o Can Gurri, que no arriben al 6.

Des d’Ara Parets ERC demanem novament una millora del servei de neteja a les zones industrials.

L’auditoria demostra el que des del nostre grup hem estat denunciant: “Només cal passejar per aquests polígons per comprovar com tenim els carrers on gairebé no hi ha presència de papereres tot i que

Ara Parets ERC n’ha fet la petició de manera reiterada”.


Des d’ERC lamentem que tot i que l’auditoria valora aspectes com l’incompliment del grau de cobertura del servei (67% compliment) o les normatives, en canvi, no es tenen en compte a l’hora de calcular una possible penalització.

Altres aspectes a millorar són l’estat de neteja dels contenidors: un 46% dels 511 contenidors tenen deficiències de neteja, un fet considerat inacceptable, un 29% tenen grafits, un 11% estan bruts, un 34% estan bruts i tenen grafits i un 1% no tenen el logotip de l’Ajuntament Pares però sí el de l’Ajuntament de Canovelles, un fet molt curiós.

L’auditoria detecta una major presència d’excrements en el nucli urbà respecte a estudis anteriors i una elevada presència d’herbes als polígons industrials, a causa del mal estat de conservació de les voreres i el consegüent creixement.

Duplicitat del servei que ofereix URBASER

L’anàlisi del servei, realitzat entre octubre de 2016 i abril de 2017, demostra que tot i la puntuació final obtinguda (8,2), aquesta no coincideix en moltes ocasions amb la sensació real que té part de la ciutadania que veu com algunes zones estan molt brutes i deixades, amb poca freqüència de neteja, i d’altres es neteja sobre net. En aquest últim cas, hi tenen molt a dir els operaris de neteja que l’ajuntament contracta a través dels
Plans d’Ocupació Local.

Durant el ple, el portaveu Jordi Seguer va recordar que “tenim una concessió a l’empresa Urbaser per netejar els carrers i recollir la brossa que ens costa 1,4 milions d’euros l’any però al mateix temps reforcem el servei amb plans d’ocupació. Sense anar més lluny, la pròxima convocatòria de plans inclou 13 noves places, que acumulades a les anteriors, dupliquen en molts casos el servei de la neteja. Una qüestió que des d’Ara Parets Esquerra hem criticat”.

Per últim, des d’ERC demanem que de cara al futur es tinguin en compte en les penalitzacions del servei aspectes com l’incompliment del grau de cobertura de servei, el compliment de normes o altres qüestions.