Parets del Vallès

Notícia

Rebutjada la proposta d’Ara Parets ERC de rebaixar l’IBI un 5% fins al 2019

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Parets, reunit el passat 19 de desembre, va aprovar de manera definitiva les ordenances fiscals per al 2019. Finalment l’equip de govern no va acceptar la proposta d’Ara Parets ERC de rebaixar l’import de l’Impost de Béns Immobles (IBI) un 5% fins al 2019.

L’al·legació no va ser ni tan sols acceptada durant el període d’exposició pública mentre que la resta d’al·legacions van ser rebutjades.

El PSC i el PDECAT van rebutjar la introducció del sistema de tarifació social en serveis públics com l’escola bressol i l’escola municipal de música. De fet, aquest va ser un dels compromisos que el Partit Socialista va adquirir durant la negociació de les ordenances de 2017 i que per això Ara Parets Esquerra Republicana havia votat a favor.

El portaveu Jordi Seguer va dir que “l’esperat estudi acurat d’aquest sistema de tarifació social no l’hem vist per enlloc malgrat que s’han gastat més de 300.000 euros en estudis i assessories diverses”. L’altra petició era una reducció de la tarifa en l’impost de la recollida orgànica en terrenys buits.

Totes dues al·legacions van ser admeses però les van rebutjar per considerar que no era necessari considerar de nou la seva revisió.

Reducció d’un 5% de l’IBI

La proposta de rebaixa d’un 5% de l’IBI de l’impost de bens immobles que ja els vam fer durant la negociació de les ordenances fiscals i en el ple celebrat el 19 d’octubre no va ser ni tan sols admesa. Aquesta rebaixa del 5% faria que l’Ajuntament deixés d’ingressar uns 380.000 euros, 190.000 en l’exercici 2018 i altres 190.000 el 2019.

Des d’Ara Parets ERC pensem que “aquesta quantitat l’Ajuntament la podria compensar amb els ingressos procedents per altres vies, com ara els excessos en la previsió de l’impost de construccions, plusvàlues, multes, subvencions. També amb la reducció de les partides destinades a estudis i assessoria o amb el romanent actual”.

Durant el 2016 l’Ajuntament va ingressar 70.000 euros addicionals en multes, 70.000 més en llicències urbanístiques i 228.000 en plusvàlues.

Creació d’una Taula de treball per al 2018

Seguer va demanar també la creació de cara al 2018 d’una Taula de treball amb la presència de tots els grups municipals per tal que, amb el temps suficient, plantegi la revisió de les ordenances fiscals del 2019.

Pel portaveu d’ERC “seria la millor manera de demostrar públicament que per part del Partit Socialista hi ha una veritable mà estesa i voluntat de diàleg. Si analitzem com s’han elaborat aquestes ordenances fiscals i el pressupost municipal, tots hauríem de fer més autocrítica. Afirmar que s’està obert al diàleg i a la mà estesa voldria dir que tal com es va fer l’any passat s’haguessin celebrat reunions amb tots els grups d’aquest plenari, fins i tot les que fossin necessàries, i això no ha estat així”.