Parets del Vallès

Notícia

El grau de satisfacció dels paretans amb el servei que ofereix CASSA és un d’un 7,7

L’informe anual de gestió del servei d’aigua potable de Parets, que porta a terme l’empresa Aigües de Sabadell des de 1997, assenyala que el grau de satisfacció dels paretans i les paretanes és d’un notable.

Aspectes com el gust i el preu del rebut de l’aigua són els que fan disminuir la nota, segons ha fet públic la mateixa companyia en una recent comissió informativa, celebrada a l’Ajuntament.

La memòria indica que el grau de satisfacció dels serveis d’atenció telefònica i d’amabilitat en l’atenció presencial és del 100%.

Durant l’any passat CASSA tenia 8.426 clients a Parets del Vallès, 53 més que el 2016, que van consumir una mitjana de 105 litres per habitants i dia, tres litres més que a la ciutat de Barcelona.

Deute pendent de més de 150.000 euros

D’altres de les dades rellevants de la memòria són l’increment del deute de rebuts pendents que passa dels 118.312 euros (2016) a 151.955 (2017).

L’any passat es van produir 496 devolucions de rebuts bancaris i 120 ajornaments a terminis.

De fet, CASSA va dotar -amb l’Ajuntament- un Fons Social amb 12.000 euros per cobrir totes les factures d’aigua de les persones vulnerables.

Durant el 2017 es van produir 104 avaries a la xarxa de distribució de Parets i es van realitzar millores a la xarxa per valor de 80.566 euros, utilitzant els diners del fons que disposa l’Ajuntament.

A data 31 de desembre de 2017 el fons de reposició del servei d’aigua potable presentava un saldo acumulat de 343.241 euros i la dotació anual per aquest 2018 és de 373.000 euros.
 
Finalització de la pròrroga de la concessió del servei

El pròxim 31 de març finalitzarà la pròrroga de 18 mesos que el ple de l’Ajuntament va acordar amb l’empresa CASSA per a la gestió del servei d’aigua potable.

El Govern Socialista va acceptar la proposta d’Ara Parets ERC de presentar els resultats de l’estudi de models alternatius abans d’aquesta data.