Parets del Vallès

Notícia

L'Ajuntament de Parets diu ara que les males olors ja no són causades per l'empresa DANONE

Ara Parets ERC va preguntar al Govern Socialista per la persistència de males olors sobretot a la zona industrial de l'Eixample i que inicialment s'havien atribuït al mal funcionament de la depuradora de l'empresa DANONE.

El portaveu dels repubicans, Jordi Seguer, va demanar en el ple ordinari de la passada setmana que l'Ajuntament aturi definitivament aquestes "males olors" i va preguntar per quan haurien finalitzat els treballs de reparació de la depuradora de DANONE.

El portaveu socialista i futur alcalde, Francesc Juzgado, va sortir al pas de les preguntes negant primer de tot que DANONE fos la causant de les "males olors" que els veïns/es de l'Eixample venen patint des de fa temps.

Segons Juzgado ja s'han fet les comprovacions pertinents i la depuradora de DANONE funciona correctament.

Abocaments incontrolats

Davant de la insistència d'Ara Parets ERC, Juzgado va reconèixer que l'Ajuntament ha detectat "abocaments incontrolats a la zona" però desconeix quins són els responsables de les males olors.

Un informe tècnic municipal, de data 13 de març de 2018, certificava que l’empresa DANONE estava realitzant les actuacions necessàries per minimitzar l’impacte de les olors que provocava des de fa molts mesos la seva activitat industrial.

En concret, s’havia iniciat la instal·lació d’un dipòsit tancat per ubicar els llots resultants del procés productiu.

Queixes d’Ara Parets ERC

Des de l’estiu de l’any passat, el grup municipal d’Ara Parets Esquerra Republicana es va fer ressò de les nombroses queixes expressades per veïns/es sobretot el barri de Can Berenguer de l’Eixample sobre les males olors que provocava l’empresa DANONE i que afectaven la seva qualitat de vida.

Les majors molèsties es produïen sobretot en període d’estiu. Arran del malestar de la ciutadania, Ara Parets ERC va presentar una queixa formal a l’Ajuntament que no va tenir resposta oficial.

Posteriorment el cas de les ‘males olors’ es va portar al Ple Ordinari de setembre on el Govern Socialista tampoc va contestar.

En data 22 de març de 2018, el portaveu Francesc Juzgado va reconèixer per escrit la problemàtica i confirmava que DANONE està duent a terme les mesures per pal·liar les males olors.

Juzgado assenyalava que l’Ajuntament ja tenia constància de les males olors i per això va enviar un requeriment a DANONE per a l’adopció de mesures advertint-lo d’una imposició de multa el 19 de setembre de 2017.

Un requeriment que DANONE va contestar el 6 d’octubre de 2017 “traslladant les actuacions iniciades i comunicant que s’estava redactant el corresponent projecte tècnic per a executar les mesures de minimització d’olors”.

L'abril passat, Ara Parets ERC va enviar al Govern Socialista imatges on s'advertia de presumptes abocaments il·legals al riu Tenes.