Parets del Vallès

Notícia

S’encalla la liquidació de les quotes del polígon UP-5 Circuit pels contenciosos presentats contra l’Ajuntament de Parets

L’Ajuntament de Parets haurà de començar de zero per poder cobrar les quotes urbanístiques als propietaris dels terrenys situats al futur polígon UP-5 Circuit. La xifra total (1,436 milions d’euros) pagada a la UTE Deumal-Barnasfalt per la gestió urbanística d’aquest sector la va avançar el consistori amb recursos propis.

La Junta de Govern del passat 3 de maig declarava la caducitat de les quotes que es pretenien liquidar i que s’havien aprovat el juliol de 2016 i ratificat novament el març de 2017.

Els contenciosos judicials presentats per diversos propietaris han fet desistir al Govern Socialista a liquidar, per ara, les quotes.

Per evitar allargar el termini del cobrament de les quantitats pendents, ara el consistori ha optat per iniciar de nou tot el procés que es va veure afectat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el maig de 2013.

Recursos a les quotes que es pretenien liquidar

El novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la liquidació de la concessió administrativa de la gestió urbanística del sector UP5 Circuit, on des del 2006 hi ha projectada la construcció d’un nou polígon d’activitat econòmica.

Amb aquell acord de ple, adoptat amb el vot a favor tan sols del PSC, l’Ajuntament havia de pagar a la UTE Deumal-Barnasfalt 1,4 milions d’euros per liquidar la gestió.

El consistori assumia els costos dels avals (82.000 euros) i podia repercutir, a través de quotes urbanístiques, la resta de despeses.

De fet, el pagament dels diners es va fer efectiu per part de l’Ajuntament però amb la previsió que els recuperaria a mitjà termini. Un fet que, per ara, no s’ha produït.

El portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, ha recordat que el seu grup ja va alertar el febrer de 2017 dels problemes que causaria a la liquidació “els contenciosos judicials de part dels propietaris que no van acceptar les quantitats proposades per part de l’Ajuntament”.

De moment, el consistori ha hagut d’avançar el pagament de les quotes i ha assumit a fons perdut els avals del procés així com tota la defensa jurídica que lidera Nucli Advocats.

Per tot plegat, des d’ERC demanen que el Govern Socialista informi en la pròxima Comissió Informativa de la situació actual d’aquest procés que va arrencar el 2006 i que només ha suposat despeses per l’Ajuntament.

A favor de més activitat econòmica

Seguer ha dit que Ara Parets ERC està a favor que es desenvolupi econòmicament aquest sector (UP-5, situat a tocar de l’antiga Nutrexpa) i ha recordat que el projecte inicial s’ha hagut de redimensionar amb canvis en la vialitat prevista i amb l’increment de les parcel·les per intentar atreure els inversors privats que fins ara no han arribat.

ERC considera que abans de desenvolupar altres sectors que Parets té inclosos del PDU Circuit (com Can Guitet) caldria prioritzar el sector UP-5 que torna a estar encallat de nou ara per la liquidació de les quotes urbanístiques als propietaris.

Des d’Ara Parets ERC es continua veient amb preocupació el model del PDU Circuit basat en l’oci, el comerç i els usos recreatius. Un projecte on hi hauria un important impacte de noves infraestructures com el nou traçat de la C-17 o el desdoblament de la carretera Interpolar.

En contraposició, ERC defensa la construcció de l’eix del Tenes, ja que suposaria una alternativa clara a part d’aquestes noves infraestructures i sobretot l’amenaça de la Interpolar.