Parets del Vallès

Notícia

Ara Parets ERC vol saber quina repercussió econòmica tindrà per l'Ajuntament el retorn de les plusvàlues pagades indegudament

El 2017 el Tribunal Constitucional va anular l'impost de plusvàlues si un habitatge es venia amb pèrdues econòmiques. Aquesta decisió judicial va obrir la porta a la reclamació de les plusvàlues pagades en els darrers 4 anys per part dels contribuents.

Per tot plegat Ara Parets ERC ha presentat tant per escrit com també en el darrer ple ordinari una bateria de preguntes dirigida al Govern Socialista.

-Quina és la repercussió econòmica estimada que representarà per l'Ajuntament el retorn de les plusvàlues pagades pels veïns/es amb els interessos

-Actualment ja s'està aplicant la nova normativa sorgida de la sentència del TC en els impostos que depenen de l'Ajuntament?

-En quin termini de temps té previst l'Ajuntament retornar els diners de les plusvàlues que s'han pagat.

Tenint en compte que els comptes municipals estan sanejats, Ara Parets ERC demana que es retornin els imports cobrats indegudament quant més aviat millor.

Més d'1 milió d'euros d'ingressos el 2016

Segons les dades publicades en la darrera liquidació del pressupost municipal -que correspon a l'exercici 2016- l'Ajuntament de Parets tenia previst ingressar 1,3 milions d'euros en concepte de plusvàlues, 228.000 euros més del que previsió inicial.

Els impostos amb major recaptació van ser l'IBI (7,7 milions d'euros), seguit de l'IAE (2,9 milions), plusvàlues (1,3 milions) i l'impost de circulació de vehicles (1,3 milions).