Parets del Vallès

Notícia

Un NO al Compte General de l’Ajuntament de Parets de 2017

Ara Parets ERC va votar en contra del Compte General de 2017 en el ple ordinari del passat 27 de setembre.

Un vot “no tant pel que fa a les dades sinó més aviat per les diferències existents en la gestió dels 23,7 milions d’euros de pressupost”, com vam dir en la sessió.

El Compte General de l’any passat es va tancar amb un estalvi net d’1,48 milions d’euros i un romanent de 8,35 milions.

Com en anteriors ocasions, el portaveu Jordi Seguer va criticar el baix percentatge d’execució de les inversions reals durant tota la legislatura, en el cas de 2017 només un 35,7%.

Sobre el romanent de tresoreria va recordar que la xifra de 8,35 milions d’euros no ha estat tan elevada, “ja que gràcies diverses modificacions de crèdit s’han incorporat en els darrers mesos 6,6 milions, minvant considerablement el romanent inicial”.

“Allò que ens ha diferenciat del Govern Socialista han estat bàsicament els criteris a l’hora de prioritzar una inversió pública o en quina manera ens gastaríem els diners dels paretans i paretanes. No compartim les milionàries inversions al nou parc del Sot d’en Barriques o el trasllat de la Policia Local a IVECO, que es farà amb diners d’aquest estalvi”, vam dir des d’ERC.

Liquidació del pressupost 2017

Ara Parets va lamentar que algunes de les partides van finalitzar l’any passat amb un romanent considerable.

Els casos més flagrants són el manteniment de l’espai públic com ara la poda de l’arbrat (+10.500 euros) o el programa d’ajuts de beques menjador amb un excedent de 6.500 euros d’una partida de 20.000 euros.

Altres casos remarcables són les anàlisis de les caques de gos, amb una despesa de tan sols 187 euros dels 3.000 euros previstos en el pressupost.

La partida d’atencions protocol·làries d’alcaldia s’ha incrementat un 178% tot i que analitzant al detall s’ha produït una reducció de la despesa en restaurants atribuïda a alcaldia passant dels 6.000 euros el 2015, als 5.000 el 2016 i quasi 4.000 euros el 2017.

El portaveu Jordi Seguer es mostrava satisfet “en veure que la pressió d’Ara Parets ERC ha contribuït a reduir la despesa en aquest concepte i que la crítica que hem fet pel que fa a una gestió dels recursos públics es vagi imposant”.

Menys ingressos en IBI

Quant al capítol d’ingressos, el 2017 es van ingressar 7,7 milions d’euros en IBI, uns 110.000 euros menys del previst.

En canvi novament s’ha produït un increment dels ingressos en multes de trànsit doblant la previsió que era de 50.000 euros.