Parets del Vallès

Notícia

L'Ajuntament reconeix que l'empresa que produeix les males olors a Can Berenguer no ha resolt la problemàtica

La problemàtica de les males olors a la zona de Can Berenguer, causada presumptament per l'empresa DANONE, no s'ha resolt malgrat les continues queixes dels veïns i veïnes i totes les interpel·lacions que des de fa un any Ara Parets ERC ha fet al Govern Socialista.

Des de l'estiu de l'any passat el nostre grup ha fet un seguiment exhaustiu de la problemàtica amb continues preguntes en els plens ordinaris.

Arran de les darreres qüestions formulades en els plens de juliol i setembre, el secretari-gerent del consistori, Josep Maria Amorós, ha reconegut que "malgrat que l'empresa afectada ha realitzat una part de les actuacions requerides per l'Ajuntament de Parets, com és la millora del dipòsit, no s'han resolt les deficiències i no s'ha produït el restabliment de les condicions òptimes".

L'escrit va més enllà i avança que el consistori ha fet un advertiment a l'empresa d'imposició de mesures coercitives en cas de no resolució de la problemàtica.

Així mateix, Amorós ha detallat que "actualment està en curs un nou requeriment per resoldre definitivament la situació, de conformitat amb el que disposen les diverses lleis vigents en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric".

El secretari-gerent afegeix que l'Ajuntament ha fet en els darrers mesos el seguiment de l'empresa que produeix aquesta situació (sense especificar-ne el nom aquesta vegada), amb l'emissió dels informes tècnics corresponents i que constaten una problemàtica de l'activitat econòmica en el procés de retirada de fans de la depuradora.

El portaveu d'Ara Parets ERC, Jordi Seguer, valora positivament les accions dutes a terme però insta l'Ajuntament a resoldre definitivament la problemàtica.

"La ciutadania que pateix les males olors necessita estar informada del que està passant i fins fa poc donava la impressió que no hi havia transparència en aquest cas. Hem hagut de formular desenes de preguntes per saber la situació actual i conèixer finalment que el problema persisteix. Les lleis de protecció de l'ambient atmosfèric les han de complir totes les empreses, grans i petites", ha dit Seguer.

Una problemàtica que ve de lluny

Les afirmacions del secretari-gerent contradeixen la versió que fins ara havia donat l'actual alcalde Francesc Juzgado quan era regidor d'Urbanisme.

En el ple ordinari de maig de 2018, Ara Parets ERC va preguntar al Govern Socialista per la persistència de males olors sobretot a la zona industrial de l'Eixample i que inicialment s'havien atribuït al mal funcionament de la depuradora de l'empresa DANONE.

Aleshores, el portaveu dels repubicans, Jordi Seguer, va demanar que l'Ajuntament aturés definitivament aquestes "males olors" i va preguntar per quan haurien finalitzat els treballs de reparació de la depuradora de DANONE.

Juzgado va sortir al pas de les preguntes negant primer de tot que DANONE fos la causant de les "males olors" que els veïns/es de l'Eixample venen patint des de fa temps i va afegir que ja s'havien fet les comprovacions pertinents i la depuradora de DANONE funcionava correctament.

Abocaments incontrolats

En aquell ple i davant de la insistència d'Ara Parets ERC, Juzgado va reconèixer que l'Ajuntament havia detectat "abocaments incontrolats a la zona" però desconeixia quins són els responsables de les males olors.

Un informe tècnic municipal, de data 13 de març de 2018, certificava que l’empresa DANONE estava realitzant les actuacions necessàries per minimitzar l’impacte de les olors que provocava des de fa molts mesos la seva activitat industrial.

En concret, s’havia iniciat la instal·lació d’un dipòsit tancat per ubicar els llots resultants del procés productiu. Uns treballs que mig any després no han resolt la problemàtica.

Queixes d’Ara Parets ERC des de l'estiu de 2017

Des de l’estiu de l’any passat, Ara Parets Esquerra Republicana es va fer ressò de les nombroses queixes expressades per veïns/es sobretot el barri de Can Berenguer de l’Eixample sobre les males olors que provocava l’empresa DANONE i que afectaven la seva qualitat de vida.

Les majors molèsties es produïen sobretot en període d’estiu. Arran del malestar de la ciutadania, Ara Parets ERC va presentar una queixa formal a l’Ajuntament que va trigar en tenir resposta oficial.

En data 22 de març de 2018, el portaveu Francesc Juzgado va reconèixer per escrit la problemàtica i confirmava que DANONE està duent a terme les mesures per pal·liar les males olors.

Juzgado assenyalava que l’Ajuntament ja tenia constància de les males olors i per això va enviar un requeriment a DANONE per a l’adopció de mesures advertint-lo d’una imposició de multa el 19 de setembre de 2017.

Un requeriment que DANONE va contestar el 6 d’octubre de 2017 “traslladant les actuacions iniciades i comunicant que s’estava redactant el corresponent projecte tècnic per a executar les mesures de minimització d’olors”.

L'abril passat, Ara Parets ERC va enviar al Govern Socialista imatges on s'advertia de presumptes abocaments il·legals al riu Tenes.

El cas continua ara amb el reconeixement per part de l'Ajuntament que la problemàtica no s'ha resolt definitivament.

Confiem que molt aviat les males olors desapareixin i els veïns/es no pateixin els seus efectes.