Parets del Vallès

Notícia

Acceptades part de les al·legacions d’Ara Parets ERC i NOPP en el projecte executiu de la plaça Font de la Salut

El cedre que hi ha a l'interior de la plaça, al costat del roure, finalment no es suprimirà.

El Govern Socialista farà marxa enrere almenys en part de les seves intencions inicials de tirar endavant la remodelació de la plaça Font de la Salut de l’Eixample.

La Junta de Govern, reunida el 4 d’octubre, va aprovar definitivament el projecte d’obra de l’arquitecte Salvador Matas (399.345€) estimant part de les al·legacions conjuntes presentades per Ara Parets ERC i Nova Opció per Parets.

Tots dos grups van demanar que no es tallessin 21 arbres de l’interior de la plaça, entre els quals un cedre i alzines de l’antic bosc de la Torre Malla.

També van demanar que es mantingués el pòrtic que dona accés a la plaça i els bancs de pedra.

S’eliminaran 6 arbres de l’interior del parc

Finalment el projecte definitiu preveu mantenir 20 arbres dels ja existents, la retirada de 6 i la plantació d’11 més.

Per altra banda, el projecte no garanteix que es mantingui l’arbrat que hi ha a l’exterior de la plaça, ja que “serà necessari seguir les directrius normatives en matèria d’accessibilitat i sempre que es compleixen les condicions necessàries per desenvolupar el projecte”.

Gràcies a les al·legacions d’Ara Parets ERC i NOPP es mantindrà el cedre -que es volia eliminar- i que està al costat del roure majestuós que ocupa l’interior de la plaça.

Quant al pòrtic, situat en la confluència del carrer Sant Jaume amb Butjosa, i l’enderroc de la tanca perimetral s’eliminarà “ja que no contenen pròpiament valor arquitectònic”, ha dit el Govern Socialista.

Igualment els bancs de pedra “tot i que s’entén el valor del dissenyador en el seu moment” no es mantindran, ja que “cal oferir nous espais per seure amb un material més actual”.

El Govern Municipal es compromet a rehabilitar els jocs infantils que siguin reutilitzables per reubicar-los en altres zones de jocs de Parets.