Parets del Vallès

Notícia

Un informe del Secretari Municipal assenyala que celebrar un ple per donar suport a Turull no s’ajusta a dret

El secretari accidental de l’Ajuntament de Parets del Vallès, Josep Maria Amorós, ha emès una informe desfavorable “per manca d’ajustament a dret” sobre la convocatòria d’un Ple extraordinari que els grups municipals de l’oposició Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i PDECAT havien presentat el passat 21 de desembre per donar suport a la família Turull i per reclamar la seva llibertat i absolució.

En el text, el secretari considera que la proposta presentada seria més aviat una moció de la Junta de Portaveus i no tindria cabuda en la celebració d’un Ple Extraordinari.

Amorós afegeix que els temes que s’incorporen a l’ordre del dia d’un plenari només poden fer referència a competències pròpies d’un Ajuntament i que els acords proposats “no poden tractar-se en el sí d’aquest òrgan, ja que la seva tramitació suposaria l’adopció d’un acord nul de ple dret per manca de competència”.

Pel secretari Accidental, el text presentat “es pot considerar, com indica la doctrina científica, com de moció política, que respon a un determinat ideari d’un o diversos grups polítics ha de trobar el seu incardinament en seu de l’òrgan previst per la Llei a aquests efectes que és la Junta de Portaveus”.  

No és la primera vegada que en aquest mandat el PSC ha recorregut a informes del mateix secretari per evitar el debat de temes polèmics en els plens municipals.

El març de 2016 un mateix informe va aturar la proposta conjunta de l’oposició d’encarregar una auditoria externa dels comptes de l’Ajuntament de Parets.

També amb els mateixos arguments es va negar a complir la Llei de la Comunicació Pública en un ple monogràfic que va tenir lloc el juliol de 2016 i on cap dels acords adoptats ha tingut recorregut, ja que el PSC ha fet cas omís de totes les qüestions aprovades.

Per això el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, assenyala que “l’informe del secretari no és vinculant i que per tant el Ple s’haurà de convocar sí o sí en els pròxims dies”.

Juzgado utilitza el ROM en benefici propi

Durant aquest mandat el PSC va proposar una modificació del Reglament Orgànic Municipal que va acabar amb el debat de les mocions polítiques en els plens.

L’únic partit que es va posicionar en contra d’aquesta mesura va ser Esquerra Republicana que no va donar suport al ROM.

Igualment l’alcalde Juzgado s’ha negat a convocar la Junta de Portaveus sol·licitada per ERC per tractar la problemàtica del nou edifici de l’institut La Sínia.

El portaveu republicà, Jordi Seguer, ha dit que el primer en incomplir la normativa és Juzgado: “tenen aturades totes les nostres peticions de comissions informatives i Juntes de Portaveus. Durant aquest mandat han amagat a l’oposició les dades de la Junta de Seguretat Local i les han filtrat contínuament a la premsa. Si hem fiscalitzat part de la gestió ha estat gràcies al Síndic de Greuges que els ha obligat a fer-ho. On és el reglament de mitjans públics que s’havia de redactar tal com va aprovar el Ple el juliol de 2016? Ni està ni se l’espera, almenys per abans de les eleccions municipals”.

El Ple extraordinari proposava tres acords:

“Primer.- Acordar, si procedeix, que a partir d’ara a l’inici de cada ple es faci una menció especial a la situació dels presos polítics i exiliats polítics i en especial a la de Jordi Turull i Negre.
 
Segon.- Acordar, si procedeix, sol·licitar al poder judicial i al poder legislatiu que adoptin les mesures necessàries perquè als presos polítics els sigui concedida la llibertat provisional, la llibertat definitiva i l’absolució dels seus càrrecs.
 
Tercer.- Acordar si procedeix donar tot el suport necessari a la família de Jordi Turull i Negre pel que sigui menester.”
 
Per explicar el posicionament davant de l’informe del secretari municipal, els quatre grups polítics Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i PDECAT han celebrat una roda de premsa conjunta aquest dijous a la tarda a la Sala Serra de la Cooperativa.