Parets del Vallès

Totes les notícies

Ara Parets ERC i NOPP presenten conjuntament al·legacions al projecte de remodelació de la plaça Font de la Salut

Tots dos grups polítics de l’oposició han presentat durant aquest agost al·legacions al projecte dissenyat per Salvador Matas i que ha estat en exposició pública les darreres setmanes. Durant la Comissió Informativa de juliol, bona part de l’oposició es va queixar que el projecte s’exposés en període estival, fet que dificulta la presentació d’al·legacions. Ara Parets ERC i NOPP sol·liciten la preservació de tots els elements de vegetació existents en l’actualitat a la plaça de la Salut i recorden que gran part de l’arbrat de la plaça són restes de l’antic bosc de la Torre de Malla. No a la supressió d'una vintena d'arbres Tots dos grups consideren que el fet de tallar i eliminar 21 arbres és inadequat “perquè no hi ha cap motiu que ho justifiqui” i afegeixen que “urbanitzar una plaça no dona patent per tallar arbres i ordenar un entorn vol dir respectar el que hi ha”. En les al·legacions es mostren contraris a tallar el “magnífic cedre que hi ha al costat de l’espectacular roure i no és necessari eliminar cap alzina perquè formen part del llegat històric del bosc de la Torre de Malla”. Tampoc es considera adient eliminar els pins que es van plantar recentment. En quant als arbres de les voreres, els dos lledoners que es volen tallar al carrer la Salut “estan preciosos i estan arrelats” i per tant, no caldria tallar-los, com tampoc les dues mèlies del carrer Independència. Una altra decisió que no es troba encertada és l’enderroc del pòrtic que hi ha a la confluència entre el carrer Sant Jaume i Butjosa: un element ben col·locat en una de les parts de la plaça que no té arbrat. Mantenir l'essència del projecte urbanístic anterior Per Ara Parets ERC i NOPP cal ser el màxim de respectuosos amb el projecte anterior sempre i quan el que hi ha tingui un valor i una raó de ser.Tampoc no es comparteix la decisió d’eliminar la tanca perimetral així com els bancs centrals de pedra que si cal “s’haurien de reciclar”.

PSC Parets: El silenci com a resposta

El ROM, el Reglament Orgànic Municipal, indica que en la mesura que sigui possible els precs i preguntes formulats en els Plens Ordinaris pels grups de l'oposició s'han de respondre. El nou alcalde Francesc Juzgado ha iniciat la seva trajectòria copiant els mals hàbits del seu antecessor, Sergi Mingote. En el Ple celebrat el passat 26 de juliol, els regidors socialistes no van respondre cap de les preguntes formulades per tota l'oposició tot i que molts temes eren de recent actualitat. En el cas d'Ara Parets ERC el nostre grup va interpel·lar al govern sobre les males olors que pateixen els veïns/es de Can Berenguer, sobre les molèsties que causen les obres dels carrers del Barri Antic, el possible trasllat de l'institut la Sínia a l'espai central, el calendari de pagament de les plusvàlues, la campanya de recollides de caques de gos a través de l'ADN sanguini o la mostra de suport amb el veí de Parets, Andrés Fernández que va patir un atac a casa seva per tenir penjada al balcó l'estelada. El silenci torna a ser la resposta del Partit dels Socialistes de Parets. Un silenci que no només es produeix en el Ple ordinari sinó que continua després quan tampoc es responen les preguntes per escrit. De fet moltes de les qüestions formulades ja han estat preguntades de manera reiterada per Ara Parets ERC i continuen sense tenir resposta. Durant el mandat de Mingote la tònica va ser la de no respondre la majoria de preguntes formulades per l'oposició. En alguns casos les respostes han arribat un any després gràcies a la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya.    

Aprovada una nova modificació de crèdit per pagar despeses d'inauguracions d'obres

Amb el vot en contra d'Ara Parets ERC i NOPP, les abstencions de Sumem Parets, PDECAT i Ciutadans, el darrer Ple de l'Ajuntament de Parets va aprovar una modificació de crèdit per destinar 36.000 euros del romanent de tresoreria per a despeses supèrflues, moltes d'elles vinculades amb l'operació de màrqueting electoral que el Partit dels Socialistes ha iniciat arran del recanvi a l'alcaldia. Dels 36.000 euros, 14.000 seran per instal·lar la pista de gel per Nadal que en aquesta ocasió estarà al Barri Antic. Una despesa no prevista en el pressupost de 2018 que van pactar PSC i PDECAT. També es destinaran 10.000 euros per a les inauguracions d'obres que ara s'executen com ara el nou parc del Sot d'en Barriques i 12.000 euros per activitats relacionades amb els Casals de la Gent Gran. La Pista de Gel costarà 44.000 euros De fet, els 14.000 euros seran per finançar l'ampliació de les dimensions de la pista que enguany suposarà un cost total de 44.000 euros (30.000 euros el 2017). En aquest import s'inclou la instal·lació, el monitoratge i la seguretat. Pel portaveu d'Ara Parets ERC, Jordi Seguer, deixant de banda les activitats dels Casals de la Gent Gran -on sí estem d'acord- en la resta de modificacions "no coincideixen amb les prioritats d'Ara Parets ERC". Tenint en compte les necessitats de tipus social que tenim al municipi considerem que hi ha altres actuacions que s'haurien de portar a la pràctica. "Quan molts cops els parlem de rebaixar impostos, sobretot l'IBI, vostés ens diuen que no és possible, també ens diuen que no cal posar en marxa la tarifació social o millorar el manteniment de l'espai públic", vam dir des d'ERC. Seguer va anar més enllà i interpelant al Govern Socialista els va dir: Han pensat les polítiques socials que podrien fer amb els 30.000 euros de la pista de gel? Han pensat en altres alternatives de tipus lúdic, educatives o culturals que també es podrien dur a terme durant les festes de nadal, han pensat en millorar encara més la nostra Cavalcada de Reis i en implantar altres activitats festives amb la col·laboració de les nostres entitats?  

Aprovat per unanimitat el Pla Municipal de prevenció d'incendis de Parets del Vallès

A l'igual que la resta de grups polítics municipals, Ara Parets ERC ha votat favorablement a l'aprovació del Pla Municipal de prevenció d'incendis de Parets, un document que ha estat supervisat per la Diputació de Barcelona i que tindrà una vigència de 4 anys, des de 2018 i fins al 2022. El pla afecta a un total de 105 hectàrees que cal protegir per evitar possibles incendis forestals, de les quals 26 corresponen a superfície arbrada. L'import que s'hi destina no és molt elevat, només 9.267 euros en 4 exercicis i bàsicament per mantenir els camins de la Torre de Malla, Can Teixa i el camí de Sant Valerià. El portaveu d'Ara Parets ERC, Jordi Seguer, ha dit que totes les mesures que des de l'Ajuntament es posin en marxa per evitar incendis són molt ben rebudes. Seguer va afegir: "esperem que aquest estiu no es repeteixi l'onada d'incendis que va tenir lloc ara fa un any. Aquests dies hem assistit als primers incendis, tot i que de petites dimensions, que ens han de posar en alerta sobretot si com sembla han estat provocats". El Pla Municipal de prevenció d'incendis 2018-22 detalla també els punts d'aigua de pressió i els punts d'aigua d'acumulació que tenim a Parets del Vallès.

L'Ajuntament de Parets s’adhereix a la iniciativa ‘Amiant Zero a Europa’

La darrera Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Parets va aprovar per unanimitat, a proposta d'Ara Parets ERC, l'adhesió del consistori a la iniciativa ‘Amiant Zero a Europa’ promoguda per la Federació d’Associacions de Víctimes de l’Amiant a Espanya i la Federació d’Ecologistes en Acció amb el suport dels sindicats majoritaris. Així es va aprovar el compromís d'incorporar una partida econòmica en els pressupostos de 2019 per tal d'encarregar un mapatge per identificar la presència de fibrociment a Parets i s’elabori un cens d’instal·lacions amb amiant i s’estableixi un pla d’acció progressiu per retirar l’amiant que es detecti en edificis i terrenys públics municipals. La moció insta l’Ajuntament de Parets a promoure una campanya d’informació i sensibilització dels riscos de l’amiant ; demanar el suport del Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat i Govern de l’Estat per poder finançar el mapatge de la presència de l’amiant ; donar suport a les demandes dels col·lectius de treballadors i familiars de Parets que hagin patit l’exposició activa a l’amiant.   La campanya 'Amiant Zero' té com a objectiu reclamar la posada en marxa de les mesures suggerides pel Parlament Europeu en la seva resolució del 4 de març de 2013, i en especial, la petició en la qual s’insta a totes les institucions i agents socials a compartir plans d’acció de gestió i eliminació de l’amiant, així com la petició on es detallen les mesures de suport a les víctimes. Prèviament, el 2001, l’Estat Espanyol va prohibir l’ús, la comercialització i la distribució de l’amiant o fibrociment després de demostrar-se que es tractava d’un material amb efectes cancerígens.  

Ara Parets ERC demana que es mantingui tot l’arbrat en bon estat de l’entorn de la plaça Font de la Salut

El Grup Municipal d’Ara Parets ERC ha presentat al·legacions al projecte executiu de reforma de la plaça Font de la Salut de l’Eixample. L’objectiu és salvar la totalitat d’arbres que estan situats en les voreres dels carrers que limiten el parc: Sant Jaume, la Salut, Butjosa i Independència. El projecte preveia la supressió de tots els arbres que estan a les voreres, ja que segons l’arquitecte “es troben en mal estat”, un extrem que des d’Ara Parets ERC no compartim. De fet, en una recent visita a la zona vam comprovar com gairebé la totalitat d’arbres es troben en bon estat. Comissió Informativa L’autor del projecte de reforma, Salvador Matas, va reconèixer en la comissió informativa del passat dijous que estava prevista la supressió de tots els arbres del voltant de l’actual plaça i algun més de l’interior que es troba en mal estat. Igualment l’actuació retirarà tot el mur que delimitava el perímetre de la plaça i la pèrgola que es va incorporar en la reforma de 1982.  

Els redactors del projecte del nou parc del Sot d’en Barriques reconeixen “que no ha tingut en compte la sostenibilitat”

Els autors del projecte del nou parc del Sot d’en Barriques, l’equip Vora Arquitectes i la paisatgista Roser Vives, van reconèixer en la Comissió Informativa celebrada el passat dijous que no van tenir en compte els criteris de sostenibilitat en la redacció del document que ha costat al voltant de 45.000 euros. Responent a les preguntes dels grups de l’oposició van explicar que la tala de quasi 30 arbres (pins i plataners) s’hauria evitat si el projecte encarregat no hagués estat el d’un parc urbà -tal com va demanar el Govern Socialista- sinó un parc més natural. Els moviments de terres que s’han hagut de realitzar per aplanar el terreny és la causa per la qual no s’han mantingut els pins. La tala dels plataners s’ha justificat pels problemes d’al·lèrgia que provocava al veïnat de la zona. La voluntat de l’empresa encarregada de l’execució del projecte (Barnasfalt) és la de trasplantar les alzines que hi havia -de moment estan en un viver- però en canvi no serà possible salvar els xipresos i les moreres que hi havia en el parc. Retallada pressupostària del projecte inicial El resultat final dels treballs donarà lloc a un parc urbà dividit en uns 8 parterres que inclourà zones de jocs per a diferents edats. En la part central hi haurà la zona de salts d’aigua que serà més reduïda del que inicialment s’havia previst. El motiu és una retallada en el pressupost original que ha fet reduir la zona de salts. Al final hi haurà 12 sortidors d’aigua. El que també ja és segur és que el parc no tindrà cap tipus de tancament, almenys inicialment, tot i que està previst instal·lar càmeres de seguretat.  

Ara Parets ERC demana consens polític per decidir la ubicació del nou edifici de l'Institut la Sínia

El Grup Municipal d'Ara Parets Esquerra Republicana ha demanat al nou alcalde de Parets, Francesc Juzgado, que convoqui totes les forces polítiques del plenari per decidir de manera conjunta quina ha de ser la ubicació del nou edifici de l'Institut La Sínia, en aules prefabricades a Can Fradera des de fa quasi 8 anys. El portaveu Jordi Seguer ha lamentat que el Govern Socialista hagi anunciat un canvi d'ubicació del futur institut d'ensenyament secundari i que ho hagi fet "d'esquena a la resta de grups municipals i a la comunitat educativa". "Així no alcalde Juzgado! Reclamem informació de primera mà i no tan secretisme", ha dit Seguer. Per ERC no entra en la lògica que l'alcalde hagi manifestat en diversos mitjans de comunicació que el nou institut no es farà a Can Fradera -com estava previst- sinó a l'espai central, quan encara està pendent tota la urbanització del sector Bendix. El nostre grup municipal no troba bé que l'anunci del canvi d'emplaçament s'hagi fet sense informar a la resta de parts implicades quan el mateix alcalde s'hi va comprometre en el darrer Consell Escolar Municipal, celebrat fa pocs dies a l'escola municipal Pau Vila. Seguer ha demanat a Juzgado que no caigui en els mateixos errors que el seu antecessor Sergi Mingote i tingui en més consideració als grups de l'oposició. "A nou mesos de les eleccions municipals no es pot prendre unilateralment una decisió com aquesta. El nou edifici de l'institut s'ha de construir com més aviat millor i pensem que Can Fradera i el seu voltant és una bona ubicació". Ara Parets ERC va preguntar en el darrer Consell Escolar si l'Ajuntament ja havia cedit a la Generalitat un terreny per construir el nou institut però l'alcalde no s'hi va pronunciar. Aquesta qüestió ja havia estat formulada pel nostre grup en anteriors ocasions. El portaveu Jordi Seguer va demanar que es prioritzi la seva construcció i fins i tot que el consistori avanci els diners -si fos necessari- tal com es va fer amb altres equipaments educatius com les ampliacions del Lluís Piquer o del Pompeu Fabra.

La Junta de Portaveus rebutja una moció de Ciutadans que pretenia “mantenir la neutralitat institucional en els edificis i espais públics” de Parets

Amb els vots contraris d’Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i PDECAT, i l’abstenció del grup socialista, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Parets del Vallès ha rebutjat aquest dijous a la nit una moció presentada per Ciutadans que demanava “respecte i neutralitat institucional en els edificis i espais públics i el mobiliari urbà”. El text instava a l’Ajuntament a retirar o fer retirar qualsevol pancarta o símbol partidista dels edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi. Alhora demanava que el consistori vetllés per la convivència entre el conjunt de la seva ciutadania amb independència de la seva ideologia política o creença. Ciutadans anava més enllà i proposava complir la normativa legal vigent “imposant les mesures sancionadores i coercitives necessàries i aplicables segons les lleis vigents i les ordenances municipals”. Per últim, la moció rebutjada instava a la delegació del Govern de Catalunya a exercir les accions legals i administratives per garantir “el compliment de la neutralitat política i ideològica en els edificis de titularitat pública”. Pel portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, “la neutralitat ideològica no es manté a cap consistori, ja que tots els Ajuntaments són portaveus i instruments d’expressió de les reivindicacions d’individus o col·lectius”. “En molts dels casos la neutralitat es trenca gràcies a amplis acords de ple adoptats entres les forces polítiques. De la mateixa manera que a algunes forces no els agraden les pancartes dels presos i exiliats polítics, quin principi de neutralitat hi hauria quan s’ha hissat la bandera tricolor republicana o s’han compartit proclames en defensa de col·lectius o de reivindicacions socials que no eren majoria?”, s’ha preguntat Seguer.   Condemna de l’atac patit en un habitatge amb estelada D’altra banda, en la Junta de Portaveus d’aquest dijous el Grup Municipal d’Ara Parets ERC va demanar que l’Ajuntament condemnés l’atac vandàlic que es va produir a l’habitatge d’Andrés Agustín Fernàndez on tenia una estelada penjada a la finestra.