Parets del Vallès

Notícia

Un pas més per protegir Gallecs

Sumem Parets i Ara Parets ERC

El dimecres 29 de Març es va votar al Parlament de Catalunya la Proposta de Resolució sobre l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Gallecs.

Aquesta moció pretén ser un punt de partida, entre d’altres, per millorar la protecció del territori instant a la Generalitat a Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorporació de l'EIN Gallecs a la Xarxa Natura 2000, incrementar la superfície de l’EIN al terme de Parets incorporant la banda est de la riera seca fins al carrer Sant Jaume, Can Riera i Can Vila-Rossal, assegurar una correcta gestió agrícola dels terrenys reduint els seu impacte, declarar l’EIN com a refugi de fauna i estudiar la finalització de l’activitat de tir al plat.

Sumem Parets i Ara Parets ERC donem suport a la Proposta de Resolució elaborada per la Plataforma per la Defensa de Gallecs i instem a l’equip de govern a:

-Iniciar els tràmits corresponents per tal de que com diu el punt 13 de la PR, aprovat amb els 15 vots a favor del PDeCAT, ERC, CSQEP, CUP, els 2 vots en contra del PSC i l’abstenció de C’s, iniciar els processos participatius corresponents per valorar la incorporació a l'EIN de Gallecs dels terrenys situats a la banda est de la riera Seca, fins al límit amb l'Eixample, així com l'enclavament de Can Vila- Rosal.

-Iniciar les actuacions pertinents amb l'ACA i el Consorci per la Defensa del Besòs, de la que l’alcalde de Parets n’és el President, per tal de restaurar biològicament el tram canalitzat de la riera Seca a l'EIN de Gallecs, tal i com per unanimitat es va votar al Parlament.
 
Per altra banda volem denunciar les paraules de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, en relació a la Proposta de Resolució, ja que segons va dir a Vallès Visió, si un veí vol fer obres a la cuina de casa seva el fet de ser incorporat a un EIN implicaria no poder desenvolupar-les, o bé que la PR pretén trinxar el territori, quan el text presentat per la PDG en relació a la C-155 indica que qualsevol intervenció millorarà l’impacte visual i sonor actual sobre l’espai protegit de Gallecs i permetrà la continuïtat de la  connectivitat  biològica i de la biodiversitat de la zona.

Els terrenys als quals fem referència actualment tenen una qualificació de no urbanitzable, cosa que en cap cas és garant de protecció per l’espai. També cal puntualitzar que la primera proposta de línia de tren que passava per Gallecs la va presentar l’exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, exPSC.

Per tot això exposat entenem que les declaracions del senyor Sergi Mingote esdevenen falses, i que pretenen, emparades pel paternalisme al que ja ens té acostumades, manipular l’opinió pública.

Denunciem la seva falta d’ètica a les seves paraules i l’immobilisme en relació a una millora en el que a la defensa de l’espai de Gallecs es refereix.

Defensem el territori!