Esquerra Pla d'Urgell

Notícia

El Grup d’Esquerra ha presentat una moció que passarà pel Ple del proper dilluns on s’insta a aquesta institució a crear i liderar un òrgan de seguiment i participació pel que fa a la planta projectada per Nufri als termes municipals del Palau i del Poal

Davant l’alarma social que s’ha generat als municipis afectats, davant la instal·lació d’una planta de biomassa, i compartint la preocupació dels veïns i veïnes del Palau d’Anglesola, del Poal i d’altres poblacions de la comarca, així com dels col·lectius que s’han organitzat arran de la presentació d’aquest projecte, Esquerra Republicana de Catalunya vol contribuir a evitar que cap activitat implantada al territori pugui suposar un risc per la salut de la població, pel seu benestar o per la qualitat del medi.

La portaveu del Grup d’ERC, Alba Balcells, proposa que ‘davant la manca d’informació i de transparència amb la que s’ha dut a terme aquesta qüestió des de l’inici del procés, fet que ha provocat un recel i una desconfiança a la població afectada, és necessària la creació d’una Comissió de Participació i Seguiment que integri i doni veu a totes les parts afectades: des del promotor del projecte, fins a entitats, ajuntaments i veïns’. Els republicans volen que aquesta comissió vetlli per a que s’apliquin els principis de sostenibilitat ambiental, social i econòmica que faci que un projecte d’aquestes característiques reverteixi de debó en un benefici per al territori i per la gent que l’habita.

ERC considera que la implantació de centrals d’aprofitament energètic amb biomassa degudament dimensionades i emplaçades correctament és un fet positiu tant per una planificació energètica pel futur, com pel desenvolupament local i territorial.