Casal Roc Boronat Poblenou-Besòs

Totes les notícies

Acte al Casal Roc Boronat

Dilluns 11 de gener vam celebrar una reunió virtual per Zoom amb Marina Gassol i Jordi Castellana, ambdós regidors del Grup Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Barcelona. La xerrada va ser força amè i didàctic i tots dos convidats, a banda de fer una exposició sobre la seva tasca com a regidors en els àmbits que tenen assignats,  van respondre a les múltiples i diverses qüestions que els van plantejar els assistents que van demostrar molt d’interès i un alt grau de participació.   Marina Gassol ens va parlar de les seves tasques que engloben els àmbits de família, infància, ús del temps i participació ciutadana, fent-nos avinents els nombrosos problemes que ha generat la pandèmia en tots aquests sectors i singularment a la infància i amb especial afectació a les famílies monoparentals i encara més a les monomarentals. La Marina també va fer un repàs que atorgava un suspès al govern municipal actual en temes de participació ciutadana i ens va concretar les propostes del Grup Municipal d’ERC en aquest sentit.   Pel que fa al Jordi Castellana ens va posar al corrent dels detalls del pressupost de l’Ajuntament gràcies al treball rigorós i a les propostes d’ERC ha estat capgirat fins a transformar-lo en un pressupost republicà que per exemple i entre altres coses ha rescatat més de 20 m de € per a temes socials que socialistes i comuns no havien proposat.   Sobre l’acció d’ERC en aquests pressupostos en Jordi Castellana va assenyalar que ha influït en el QUANT passant d’un pressupost amb retallades al 2020 a un pressupost expansiu al 2021, amb un import total d’augment de gairebé 400 m de €. ERC ha influït en el QUÈ amb propostes que volen aportar valor afegit a les inversions municipals i sumen un total de 280 m de € Finalment ERC ha influït també en el COM acordant a tall d’exemple reunions bimensuals per supervisar l’execució i aconseguint una partida de 30 m de € que serà gestionada directament als Districtes.

El "Compromís Besòs-Maresme" al Plenari del Districte de Sant Martí

Per als qui no coneguin el contingut del “Compromís Besòs-Maresme” és recomanable la lectura dels articles anteriors sobre aquesta qüestió per posar-se en situació.   Aquest és de quan és va presentar al plenari de L’Ajuntament de Barcelona la proposició http://locals.esquerra.cat/poblenou/article/104770/esquerra-planteja-una-transformacio-integral-del-barri-del-besos-maresme-en-15-anys-amb-ac-1   I aquest és de just després de l’aprovació per unanimitat de tots els grups polítics de la proposta presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana en el ple celebrat el 30 d’octubre de 2020. http://locals.esquerra.cat/poblenou/article/104822/barcelona-avala-el-compromis-besos-maresme-impulsat-per-esquerra-per-transformar-integralm     La iniciativa d’aquest “Compromís Besòs-Maresme” ha estat fruït d’una tasca portada a terme pels veïns, les veïnes, el teixit associatiu del barri conjuntament amb tot l’equip de la Secció Local de Poblenou-Besòs amb els Consellers de Districte totalment implicats. Una tasca que ha significat moltes i moltes hores de reunions per determinar les mancances, disfuncions, necessitats, etc. del barri per poder finalment elaborar una proposta i treballar amb els membres del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per portar-la fins al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona negociant i acordant amb la resta de grups polítics per aconseguir la seva aprovació per unanimitat i que sigui tota la ciutat qui es comprometi amb el futur del barri.   Finalment el dilluns 23 de novembre va tenir lloc el Plenari del Districte de Sant Martí que estava plantejat en el punt 6é del “Compromís Besòs-Maresme”.   Per començar no està de més esmentar que el regidor de Districte Sr. Escudé va mostrar una postura bel·ligerant, la mateixa per cert que va mostrar en el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona tot i que és van incorporar dues esmenes que havia aportat, era com si li molestés el fet de que un altre grup polític se li hagués avançat en cercar una solució als problemes que té el territori del que és responsable i demostrant més preocupació per la imatge que no pas pel contingut del “Compromís Besòs-Maresme”.

Gemma Sendra regidora del Grup Municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona

Aprovat l’Acord de Barcelona per l’Educació amb mirada llarga pels propers 10 anys

L’Ajuntament avala l’Acord de Barcelona per l’Educació impulsat per Esquerra, un pacte amb inversions estratègiques al sector educatiu entre Ajuntament, Generalitat i entitats  “Barcelona ha estat sempre capaç d’aixecar la mirada davant moments complicats com els que estem vivint ara i fer propostes a llarg termini, que comprometen a diferents institucions, que requereixen una mirada llarga i un compromís d’actuacions i inversions. És aquest l’esperit amb el qual presentem avui aquesta proposta”. D’aquesta manera ha definit la regidora Gemma Sendra l’Acord de Barcelona per l’Educació, un pacte amb inversions estratègiques al sector educatiu treballat entre Ajuntament, Generalitat i entitats. “Proposem la creació d’un grup de treball que en un termini de 6 mesos tinguem una mirada i un projecte programàtic i pressupostat per veure quines inversions i projectes necessita la ciutat per fer front als reptes educatius”, ha explicat Sendra. Els principals eixos d’actuació prioritaris, segons ha explicat la regidora republicana, tenen a veure amb la universalització de l’etapa 0-3 anys, molt especialment en l’etapa 2.3, amb la inversió en les zones educatives més vulnerables de la ciutat amb la millora d’equipaments, l’impuls de plans de formació de professorat, innovacions tecnològiques i l’augment del treball territorial i comunitari, i amb l’enfortiment de la Formació Professional, amb un pla d’inversions que posi especial èmfasi en el grau mig.  

L’Ajuntament mostra el seu suport com a institució al decret llei antidesnonaments de govern de la Generalitat de Catalunya

Esquerra ha presentat dos precs. El primer, demanant que l’Ajuntament de Barcelona doni suport de forma institucional al Decret Llei de reforç de la protecció del dret a l'habitatge impulsat per la Generalitat de Catalunya per evitar els desnonaments a col·lectius vulnerables sense que disposin d’una alternativa en forma de lloguer social per part de grans tenidors. “És un deure moral i ètic de totes les administracions fer servir totes les eines jurídiques que tinguem a l’abast per frenar la sagnia que suposen els desnonaments”, ha manifestat la regidora Eva Baró. El prec, que ha estat acceptat, també insistia en la demanda a l’Estat perquè decreti una moratòria universal indefinida als desnonaments mentre duri l’actual crisi econòmica i social. El segon prec demanava al govern municipal que l’Ajuntament estudiés la possibilitat d’adquirir i reconvertir establiments hotelers de la ciutat que han hagut de tancar a causa de la crisi derivada de la pandèmia per tal de transformar-los en equipaments per a persones sense llar. El prec ha quedat acceptat. A la comissió, els republicans també han demanat informació sobre l’estat de la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH), degut a les recents protestes de la plantilla per la seva situació de precarietat i saturació. La regidora Elisenda Alamany ha recordat que la unitat va atendre 210 casos durant el 2019, un 37% més que en el 2018, i ha assegurat que amb aquest creixement “S’hauria de tenir el servei a ple rendiment, amb estabilitat i recursos, i no és així”. “El ritme d’atenció no s’ajusta a la dimensió dels recursos”, ha insistit Alamany, que ha demanat estudiar la internalització de la plantilla que ara mateix està externalitzada i un increment en la dotació de recursos a la unitat.  

Barcelona avala el Compromís Besòs-Maresme impulsat per Esquerra per transformar integralment el barri en 15 anys

El barri del Besòs-Maresme, es transformarà de forma integral durant els propers 15 anys gràcies a l’aprovació al plenari municipal del Compromís Besòs-Maresme, una proposta d’Esquerra Republicana que contempla actuacions urbanístiques, socials, mediambientals, de mobilitat i de seguretat per al barri. “Barcelona es fa càrrec del Besòs-Maresme, se’l fa seu, i el converteix en objectiu d’aquest mateix mandat”, ha declarat el president del grup municipal d’Esquerra, Ernest Maragall. “Hem de treballar perquè el compromís de l’Ajuntament i de tota la ciutat amb el barri sigui una realitat en aquest mandat”, ha insistit el regidor. La proposició, que ha estat aprovada per unanimitat, situa com a primer pas la creació immediata d’una comissió de treball, integrada per actors socials de la zona, experts i grups polítics, que tingui com a objectiu elaborar, en el termini màxim d’un any, el document del Compromís Besòs-Maresme. Un pla que haurà d’incloure, com a mínim, les següents actuacions: -          Construcció d’habitatge de lloguer social. -          Ajudes específiques per la rehabilitació d’habitatge existent. -          Mesures de rehabilitació energètica. -          Mesures de reconversió urbana i un pla d’equipaments. -          Un pla de seguretat. -          Millora dels punts foscos i actuacions concretes a l’espai públic. -          Un programa de reinserció laboral, un pla d’impuls a l’ocupació i mesures de reactivació econòmica. -          Un pla específic d’impuls al comerç de proximitat. -          Actuacions sobre la mobilitat. -          Mesures de foment de la cultura i l‘educació. “Avui comencem, però ni molt menys acabem, i ho fem amb el Besòs-Maresme com a primera mostra de respecte i de reconeixement de drets vulnerats durant massa anys que avui comencem a recuperar”, ha insistit Maragall, que ha incidit en el “potencial” del barri “tant per la seva situació com per la seva connectivitat”.

Esquerra planteja una transformació integral del barri del Besòs-Maresme en 15 anys amb actuacions urbanístiques, de mobilitat i de seguretat

Esquerra Republicana impulsarà en el proper plenari de l’Ajuntament de Barcelona la posada en marxa del Compromís Besòs-Maresme, un pla per transformar aquest barri de la ciutat a 15 anys vista a través d’actuacions urbanístiques, socials, mediambientals, de mobilitat i de seguretat. “És una actuació clau i estratègica en una zona que porta massa temps esperant una reconversió real i efectiva”, ha declarat el portaveu republicà, Jordi Coronas.   La proposició que es debatrà el proper divendres contempla la creació d’un grup treball encarregat de confegir, en el termini màxim d’un any, d’un pla que detalli les inversions i actuacions necessàries al barri, “un dels més afectats per la Covid però també un dels territoris de la ciutat amb més projecció i capacitat de reconversió”, segons Coronas.   Aquest pla haurà d’incloure una estratègia de futur per al conjunt de l’Eix Besòs, basat en la construcció d’habitatge de lloguer social, ajudes per a la rehabilitació d’edificis i energètica, millora dels punts foscos i del conjunt de l’espai públic, mesures per a reactivar l’economia i per la reinserció laboral, així com un pla de seguretat per la zona.   Segons Coronas, existeixen fons suficients per dur-ho a terme, a banda de amb fons propis, aprofitant també mecanismes com les inversions provinents dels Fons Europeus Covid, els fons FEDER, o contractes a través de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. A més, la proposició d’Esquerra preveu la creació d’una comissió de seguiment del pla, per vetllar pel seu compliment i que es reuniria, com a mínim, dos cops l’any.  

Apunts sobre la Llei 11/2020 de limitació dels preus dels lloguers

En data 22 de setembre de 2020 ha entrat en vigor la nova llei aprovada pel Parlament de Catalunya que té com a objectiu la contenció del preu de rendes de lloguer d’habitatges que durant els últims anys s’ha disparat de forma exponencial. A qui afecta?:  - Arrendament d’habitatges destinats a residència permanent. Pel que en aquest cas no afecta al lloguer de locals comercials ni places d’aparcament. - Que aquest habitatge estigui en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens. Barcelona i 60 municipis més estan inclosos (a l’enllaç al final del article hi ha la relació sencera). A qui no afecta?: I. Habitatges arrendats abans del 1 de gener del 1995. II. Habitatges subjectes a protecció oficial. III. Habitatges integrats en xarxes públiques d’inserció, de mediació pel lloguer social o en fons d’habitatge social. IV. Habitatges arrendats com a lloguer social obligatori, en afecte de la llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, altrament coneguda com a llei de la segona oportunitat.   Índex Referència de preus lloguer: Com a conseqüència de la declaració de mercat tens requereix que en aquell territori afectat s’apliqui l’índex de referencia de preus de lloguer d’habitatge determinats pel departament competent en matèria d’habitatge. L’índex de referència és pot consultar aquí.   Determinació renda inicial: Norma general: Com a norma general qualsevol contracte nou (posterior entrada en vigor present llei) tindrà les següents limitacions: a) No pot superar el preu de referencia per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. b) No pot superar la renda del darrer contracte d’arrendament, incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte d’arrendament anterior i la data de celebració del nou  contracte, si l’habitatge afectat ha estat arrendat dins dels 5 anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esquerra torna a reclamar que s’aturi la subhasta del front marítim per defectes legals en la licitació

Esquerra Republicana ha tornat a insistir avui al govern municipal a que faci tot el possible per aturar la subhasta de 26 lots corresponents als locals del front marítim als barris de la Barcelona i la Vila Olímpica, i aquest cop ho ha justificat en base a un defecte legal en els precs de la licitació de la subhasta. El regidor Jordi Coronas ha explicat que en l’import de sortida de les licitacions no s’han inclòs les despeses de construcció, manteniment i inversió municipals associades als lots subhastats, les quals haurien de retornar a l’erari municipal i que podrien ascendir a 25 milions d’euros. El fet de no incloure aquests costos en el preu de sortida és, pels republicans, un motiu jurídic per reclamar l’aturada de la subhasta. “Aquests costos haurien de ser a la licitació perquè la subhasta compleixi tots els requisits legals i econòmics”, ha explicat el portaveu dels republicans al consistori, que ha manifestat que el seu grup ha registrat un prec per escrit al govern municipal perquè insti al Ministeri d’Hisenda del govern espanyol a que aturi la subhasta. “Hi ha poc temps, però es pot fer. Anem més enllà de la decisió política, amb arguments jurídics”, ha insistit. L’anunci d’Esquerra es produeix l’endemà de la roda de premsa que les Associacions de Veïns i Veïnes de les zones afectades i que la FAVB reclamessin que la subhasta no es dugués a terme, criticant que el govern municipal estava avalant “una de les majors especulacions especulatives a la ciutat dels darrers anys”. En aquest sentit, Coronas ha denunciat la “connivència i fins i tot la submissió del govern municipal” en relació al govern de l’Estat en aquesta qüestió. Coronas també ha instat a l’executiu municipal a “aprofundir i esclarir” la informació que explica que existeix un fons d’inversió “molt interessat en adquirir la majoria dels lots” del front marítim, quelcom que pel regidor republicà significaria que a la zona s’hi realitzés “pura especulació”.

Acte de presentació del llibre “Tornarem a vèncer”

El passat dimarts 22 de setembre al Casal de barri del Poblenou. Com que per les restriccions del Covid-19 l’aforament presencial estava limitat es va transmetre simultàniament per Zoom per permetre als que no van poder accedir a la sala que seguissin l’acte. Vam fer la presentació del llibre la regidora Elisenda Alamany i el diputat José Rodríguez que van exposar els trets principals del llibre i van respondre a les preguntes dels participants en l’acte sobre l’estratègia dissenyada al llibre per poder assolir la independència. A continuació trobareu dos enllaços on hi ha un resum fet pel militant Francesc Roca dels punts principals del llibre: Part 1 – Anàlisis de les nostres fortaleses i debilitats Part 2 – Proposta estratègica per arribar a la independència.