Casal Roc Boronat Poblenou-Besòs

Notícia

Convocatòria d'Assemblea Local d'ERC Poblenou-Besòs

Benvolgut/Benvolguda,

Ens plau convocar-te a la 18a Assemblea Local d’ERC Poblenou-Besòs, que celebrarem el proper dilluns 7 de setembre de 2020, a les 19:00 hores, previsiblement al Casal Roc Boronat (C/Espronceda, 76). L’Assemblea serà prioritàriament en format presencial, o per mitjans virtuals o semi-presencials segons els condicionants sanitaris vinculats a la COVID-19. La ubicació definitiva i/o format final de l’Assemblea s’informarà pels canals oficials amb el marge suficient i necessari, així com qualsevol altra eventualitat o canvi. 
 
Proposta de l’ordre del dia de la 18a Assemblea d’ERC Poblenou-Besòs:
 
  1. Elecció de la Mesa.
  2. Aprovació de l’ordre del dia.
  3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del congrés anterior (21.01.2019).
  4. Informe de la Presidència local sortint.
  5. Informe i votació del tancament econòmic 2019 i pressupost 2020.
  6. Presentació de candidatures a la Presidència i a la Permanent local.
  7. Votació conjunta de la Presidència i la Permanent local.
  8. Proclamació de resultats.
  9. Torn de paraules.
  10. Cloenda.
 
Us recordem que per poder participar amb dret a vot a la 18a Assemblea d’ERC Poblenou-Besòs cal que els i les militants gaudeixin d’una antiguitat mínima de tres mesos abans de l’Assemblea, així com estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 31 d’agost de 2020 i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la comissió organitzadora del congrés. Així mateix, per accedir a l’Assemblea i exercir el dret a vot, totes les persones interessades hauran de presentar el corresponent carnet d’Esquerra o DNI. Els simpatitzants i amics d’ERC Poblenou-Besòs, podran participar amb veu però sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.
 
Les candidatures a la Presidència i Permanent locals s’hauran de lliurar per escrit a la Comissió Organitzadora com a mínim cinc dies naturals abans l’Assemblea. Les candidatures han de comptar amb la signatura de conformitat de totes les persones integrants i hauran d’incloure un programa d’actuació.
 .
Totes les candidatures s’hauran de presentar presencialment com a màxim abans del dimecres 2 de setembre de 2020 a les 19:00 hores al casal Roc Boronat (C/Espronceda, 76). Així mateix, us informem que per poder accedir a un càrrec orgànic caldrà estar al corrent del compliment de la Carta Financera.
 
La comissió organitzadora de l’Assemblea està formada per Ricard Dolz i Pascual Herrera. Per a dubtes o aclariments us podeu adreçar al correu electrònic poblenou@esquerra.cat. 

Esperem poder-vos retrobar aviat.

Ben cordialment, 
Joan Carles Canela i Casasampera,
President d'ERC Poblenou-Besòs.