Polinyà

Totes les notícies

Té Polinyà els plans d’actuació en cas d’emergència al dia?

Des d’ERC Polinyà estem una mica preocupats per la feina que desenvolupa la Regidoria de Seguretat. Altra vegada ens trobem amb una situació no ben resolta pel govern municipal.   Gràcies a la Llei de Protecció Civil de Catalunya, tots els municipis del Principat saben quines obligacions tenen en la redacció dels Plans d’Actuació Municipal (PAM).   En aquests moments el govern municipal de Polinyà no té els deures al dia:     És per aquest motiu que els demanem a la Regidoria de Seguretat: La informació del quadre (amb data 25/5/18) del Mapa de Protecció Civil de la Generalitat reflexa la realitat del PAM del nostre municipi? En cas afirmatiu: com i quan l’Ajuntament té previst fer i homologar els PAM pendents?   D’altra banda i seguint en la mateixa línia demanem a la mateixa regidoria: El PAS disposa de Pla d’Actuació? En cas afirmatiu, està implantat? Demanem se’ns faci arribar el document aprovat per la direcció General de Protecció Civil   Des del grup municipal esperem que les nostres preguntes posin les piles al Regidor i a l’equip de govern.     

Per una vila accessible i lliure de barreres

A ERC Polinyà hem rebut l’estiu, però continuem fent un seguiment exhaustiu de la feina del govern municipal, com sempre, amb voluntat de sumar i tirar endavant els projectes ben dissenyats de la vila, però també amb la voluntat de posar atenció en aquelles coses que no es fan com cal.   Anteriorment ja hem cridat l’alerta a les obres de la carretera de Sentmenat i sembla que no podem deixar d’observar el decurs de les obres, doncs continuen “passant” coses. En aquesta ocasió té a veure en l’acompliment de la normativa d’accessibilitat i barreres arquitectòniques en els aparcaments adaptats.[i]     Vistes les obres i com podeu observar en aquestes imatges, demanem a la Regidoria d’Urbanisme i a la de Serveis Socials si els nous aparcaments respecten la normativa:   La distància entre la porta del conductor del vehicle estacionat i la paret de la rampa ens permet el cercle de 1,5 m? També s’ha contemplat aquest requeriment a la resta de places adaptades del municipi.   Quedarem a l’espera de la seva resposta, esperem que sigui prou aviat i que no suposi un sobrecost a les obres i un endarreriment d’aquestes.     [i] El Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques considera aparcaments adaptats aquells que responen a unes dimensions mínimes establertes, tenen un espai d’apropament comunicat amb un itinerari de vianants adaptat, un cercle de 1’5 m de diàmetre davant la porta del conductor i les places i l’accés estan senyalitzades conjuntament.          

PROJECTES BUITS DE CONTINGUT

Arriba el mes d’agost i cal fer repàs de l’activitat política del que portem de l’any 2018 on el titular podria ser: un govern municipal amb projectes buits de contingut.  Polinyà necessita projectes per a desenvolupar, projectes amb continguts i respostes a les demandes de la població.  El darrer ple, vàrem fer 6 preguntes: com estava la licitació deserta de la biblioteca, com es trobava la nova licitació de la Zona del Turó, com està funcionant el projecte dels educadors de carrer, projecte de compensació pel petit comerç afectat per les obres del nou passeig, i les valoracions i futurs projectes d’educació i entitats esportives.  Cap de les preguntes va trobar una resposta adient sota el nostre punt de vista, cap ni una. La biblioteca s’està refent el projecte (ja estava fet i s’ha de licitar per 100.000€ més); la zona del Turó no es licitarà fins setembre; en referència als educadors de carrer: a finals del mes de juliol ens donaran l’informe (a data d’aquest escrit no l’hem rebut); demanen que els enviem projectes de compensació d’altres municipis, i estem sense valoració ni projectes per les entitats esportives i amb un projecte de la deixalleria a nivell d’educació, però sense cap resposta de valoració del curs acadèmic.  L’activitat no s’atura al juliol i l’agost, tal i com sembla derivar-se dels projectes de licitació. Els pressupostos 2018 no estan aprovats i les inversions estan aturades, excepte aquelles que tots els grups municipals vàrem decidir tirar endavant.  El 13 de juliol, el nostre regidor Sergi Martínez, es va reunir amb el Conseller d’Ensenyament per a escoltar i explicar la situació dels centres educatius del nostre municipi, la reunió va servir per a saber els projectes del departament per a Polinyà. Ha arribat l’estiu, i amb l’estiu arriben les vacances per a la majoria dels habitants de Polinyà. Des del nostre Grup Municipal volem desitjar-vos a tot@s que les gaudiu, nosaltres no tanquem per vacances, seguim treballant per i per a Polinyà.

Moció contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere

“Atès que el passat 17 de maig es celebrava el Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia ila Bifòbia, 28 anys des que l’Organització Mundial de la Salut retirava l’homosexualitat del seu llistat demalalties. Atès que el passat 28 de juny es celebrava el Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+. Atès que no va ser fàcil arribar fins a aquesta petita gran victòria, desprès de molts anys de reivindicacions. Molts anys de lluita. Molts anys, sobretot, de treball per una societat que entengués que no només hi ha una forma d’estimar o, simplement, de ser. Atès que aquesta victòria no és la definitiva. I és que hi ha més de 79 països que, avui, mantenen quel’homosexualitat és il·legal, i en una desena d’aquests, fins i tot, amb penes de mort. La situació delcol·lectiu LGTBI a molts països és veritablement dura, amb un clima d’hostilitat i assetjament elevat. Atès que desgraciadament, a l’actualitat comptem amb uns governs, tant a Catalunya com a la restade l’estat espanyol, que no només no han posat les polítiques LGTBI+ com una prioritat, sinó que es neguen a implantar les que actualment estan aprovades per les institucions. No és normal que la llei catalana contra la LGTBIfòbia porti 4 anys sense desplegar-se, i que ara el nou govern de la Generalitat, digui que aquesta tampoc es desplegarà immediatament en aquesta legislatura. Atès que necessitem un pacte educatiu que acabi amb el bullying, que afecta molt especialment les joves LGTBI+, així com donar molta més visibilitat a totes les realitats que hi ha dins del col·lectiu, i que actualment resten gairebé invisibles de cara al món, com la gent gran LGTBI+, que pateixen de forma més agreujada la solitud. Atès que cal fer referència també a les persones trans, que han de patir el no tenir un DNI que vagi d’acord amb la nostra identitat de gènere, un tractament patologitzador, una menor taxa d’inclusió laboral, i una forta estigmatització per part de grupsfeixistes com HazteOir, atacant un dels grups més vulnerables, que és la infància.

PRESSUPOSTOS, INVERSIONS I FESTA MAJOR

Des del Grup Municipal d’ERC a Polinyà valorem negativament els pressupostos i el full d’inversions presentat per l’equip de govern. Malgrat aquesta valoració, des del Grup Municipal d’ERC a Polinyà, sempre estem disposats a estendre la mà pel bé de la Vila, i per això explicarem a continuació les condicions per a prestar el nostre suport a unes inversions necessàries, i que a més a més entenem que s’han d’incloure elements d’eficàcia pressupostària. ERC de Polinyà creu que més enllà de posar xifres a les despeses, el que cal és una decisió ferma política d’executar els projectes, projectes amb contingut. Les propostes que formulades no suposen una especial càrrega de treball als serveis municipals, es podrien realitzar aquest any 2018 traslladant a la realitat de la Vila allò que reflecteixen els projectes. Inversions com la nova biblioteca, licitació a la qual no s’ha presentat cap empresa per l’ajustada oferta econòmica de sortida segons la valoració d’un estudi d’arquitectes extern a l’Ajuntament, les obres dels vestidors de la Pista del Turó, a les quals l’empresa adjudicatària ha renunciat, fet que obliga l’Ajuntament a tornar a licitar el que manca per a finalitzar les obres, la futura urbanització de l’entorn de la Zona Esportiva del Turó, són projectes que han de tenir un projecte municipal darrera, com el pla de joventut, els educadors de carrer, etc...han de ser projectes que en serveixin com a punt de partida per a millorar Polinyà, projectes amb contingut i no projectes sense contingut i per cobrir expedient. Projectes de pressupostos participatius, com les veles de la rambla que aquest any sembla ser que no s’executaran per manca de projecte i licitació, contrasten amb inversions innecessàries i sense retorn cap a la nostra població, no són adequades algunes de les inversions proposades, que al nostre entendre, no tenen cap retorn cap a la població, com per exemple l’increment en despeses en mobiliaris i estris pels equipaments municipals.

Responsabilitat, Democràcia i Llibertat

Actualment la nostra Vila està patint un procés de canvi molt important i alhora necessari, s’està trencant la “barrera” que teníem amb la carretera de Sentmenat. Aquest nou passeig canviarà el paisatge del poble i facilitarà el trànsit peatonal i el creuament de la carretera d’una manera molt més senzilla. Malgrat que sigui necessari aquest canvi, el nostre Grup Municipal ha de vetllar perquè les coses es facin bé i entenem que la gestió d’aquesta obra no ha estat ben feta, per aquest motiu vàrem presentar un informe amb les deficiències observades amb la finalitat que es millorés la seguretat de l’obra i la convivència en el temps de les obres amb els veïns, i aquest control ha de ser constant i no puntual com s’ha fet.   Un any més s’ha tornat a celebrar la Diada de Sant Jordi a la Rambla de Rafael Casanovas, una Diada marcada per les roses, els llibres, la cultura i les activitats, en definitiva, CULTURA, una cultura que hem de mantenir, cuidar, valorar i fer d’ella un símbol de la nostra Vila conjuntament amb el magnífic treball desenvolupat per les Entitats, siguin les culturals o les esportives, unes Entitats que hem de valorar com es mereixen i oferir tot el suport possible des de l’Ajuntament.   Per últim, ens agradaria mirar el futur del nostre país, estem vivint moments difícils, moments de frustració i de confusió, però som plenament conscients que la situació és molt greu, sentencies incomprensibles i partidistes, persones condemnades per les seves cançons i sentencies que la gent del carrer no acabem d’entendre.    La República és el projecte que ha de transformar aquest país a nivell social, polític i econòmic; és l’oportunitat de fer un país per a tothom i de tothom. Mai renunciarem a aquest anhel per molt que ens fereixin, per molt que vulguin acabar amb nosaltres. Perquè ens tornarem a aixecar i hi tornarem. I així ara ho farem, de nou, persistint per assolir la República.   Des de Polinyà, la gent d’ERC treballarem incansablement per establir ponts d’entesa amb tothom que vulgui defensar la democràcia, la llibertat i els drets civils.

​Posicionament d’Esquerra Republicana a la sentència judicial de l’Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de “La Manada”.

Des d’Esquerra Republicana rebutgem contundentment la sentència judicial de l’Audiència Provincial de Navarra en el cas de “La Manada”. És un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que posa en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquesta situació. Volem seguir construint una República de dones i homes lliures on la violència contra les dones en cap cas estigui legitimada sinó que es condemni i es rebutgi. La sentència condemna per abús sexual i no per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016. No es té en compte la intimidació, l'actuació grupal ni la vulneració de la intimitat. És evident que la justícia espanyola no empara a la seva ciutadania i ha sortit a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen. Cal que ens matin o ens fereixin per demostrar que és una violació? No és No! Cap violació és justificable o interpretable. Instem el Congrés dels Diputats i el Senat que a la propera revisió del Codi Penal s’incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. Enguany, a Catalunya, la Llei 5/2008 del 24 d’abril del Dret a les Dones a Erradicar les Violències Masclistes fa deu anys i segueix garantint un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista. Animem a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes perquè volem ser lliures no valentes.

Deficiències en les obres del nou passeig de la carretera de Sentmenat

Des del GM d'ERC Polinyà denunciem que hem detectat greus deficiències en la senyalització de les obres del passeig de la carretera de Sentmenat i exigim que es prenguin les mesures necessàries el més aviat possible per solventar aquesta irregularitat. Observeu les imatges de les obres: no hi ha senyalització, no hi mesures que garanteixen la seguretat dels vianants i dels vehícles, i per descomptat no es vetlla per l'accessibilitat de la ciutadania.   És responsabilitat de l'administració pública vetllar per a què qualsevol obra en la via pública garenteixi les condicions de seguretat i accessibilitat de la ciutadania, i que afecti el mínim possible la mobilitat de les persones i de les mercaderies. A tal efecte la senyalització esdevé una eina imprescindible. La senyalització, però ha de complir uns criteris bàsics, que en el cas de les obres del passeig considerem que no compleixen: claredat, senzillesa i entenedores per a tothom, uniformes, justificades, actualitzades en el devenir de l'obra i anul·lades quan l'afecció acabi. D'altra banda la normativa marca que els senyals verticals han de ser fixes, els horitzontals marques vials al terra, els vallats de separació han de ser pilones "new jersey" i l'abalisament serà lluminós per la nit (obres de més de 3 mesos). Malauradament en aquest cas no és així.   També volem destacar que durant les obres els veïns i veïnes caminen al costat de les màquines mentre treballen i doncs no s'ha habilitat en cap cas voreres per als vianants. Els perills es fan evidents en aquestes imatges.  És urgent que des del govern municipal es prenguin les mesures necessàries per a solucionar aquestes greus deficiències.    

Discurs de comiat al Ple de 21 de març d'Anna Fernàndez

Fa més de 8 anys, un gener de 2011, vaig acceptar la proposta d’encapçalar la llista d’ERC a Polinyà.  Amb total sorpresa i sentint com un dragon kan que avançava. Ja havia estat a llistes anteriorment, però mai hagués imaginat encapçalar-la. Sorpresa va ser, aquell 2011, entrar com a regidora a ajuntament de Polinyà i haig de reconèixer que en aquell moment quan ja era definitiu un pacte de govern i entrava  a governar, em va  caure una allau de responsabilitat i vertigen. Va ser una situació dura, molt dura. Entràvem en un moment de crisi excepcional. Literalment no teníem  diners i acumulàvem un deute increïble.  Un clar exemple va ser trobar-me organitzant una cavalcada amb 5000€, quan ara ens gastem 15000€. Malgrat tots els problemes, deutes, manca de líquid, etc vam aconseguir sanejar-nos i el que és més important per mi, tirar endavant projectes claus. Remodelar i reformar equipaments  esportius, encarar projectes de cultura, implantar  Sant Jordi... I durant aquets següents 3 anys he tingut el privilegi de defensar projectes per a Polinyà, com l’implantació d’espais cardioprotegits, educadors de carrer, ampliació de biblioteca, i tants d’altres.... I en especial, un que espero continuar si m’ho permeteu, que és el de la recuperació de patrimoni i de la nostra memòria històrica. Polinyà, té molt però que molt a rescatar de la seva memòria, dels seu patrimoni. Hem de fer difusió del que tenim, que és moltíssim. Feu una passejada per tot el terme municipal. Observeu les masies que ens queden, els camins pel que camineu i els paisatges que amaga, llegiu sobre el passat d’aquells espais que us semblen habituals, perquè descrivíreu moltíssim. Però, si una cosa m’han ofert aquests anys de vida política municipal, a banda de conèixer equipaments, espais i intentar millorar-los, crear projecte..  ha estat la gent. És el tresor més gran que m’enduc de la meva experiència a l’ajuntament. La gent.