Polinyà

Totes les notícies

ERC proposa al plenari de l'ajuntament declarar Polinyà vila antitaurina , amiga dels animals i respectuosa amb els seus drets

La portaveu i representant d’Esquerra Republicana, Anna Fernàndez, va presentar dimecres passat, en comissió informativa, una moció que s’haurà de debatre i votar al ple de Juliol de l’Ajuntament de Polinyà per declarar la vila antitaurina, amiga dels animals i transmissora de valors sobre els drets dels animals.   Segons la portaveu republicana “les alarmes van saltar quan l’equip de govern va incloure al programa de festa major un correbou infantil amb figures inflables que imita a qualsevol correbou fet amb animals vius”. Des de ERC i des de la resta de grups de l'oposició  es va fer notar , en una reunió de portaveus, el seu rebuig ja que significa incloure un espectacle on es promocionen tradicions que ni són pròpies de la nostra vila i a més atenten contra els valors que es transmeten  als infants.   Fernàndez considera que «a Polinyà no hi ha cap tradició ni costum en l’àmbit taurí, i per això no entenem que l’equip de govern programi a la festa major una activitat infantil relacionada i que a més contradiu els valors de respecte als animals que es transmet des dels diferents projectes educatius presents a la nostra vila i les resolucions aprovades a l'ONU sobre els drets dels infants relatius a una educació en valos de respecte als animals».   En aquest sentit, la moció  limita a l’Ajuntament de Polinyà per a què no organitzi dins del seu calendari festiu cap tipus d’espectacle o similar tipus, ja sigui amb animals vius o maquetes d’aquests, relacionat amb la tauromàquia, correbous, bous embolats, etc.   La regidora ha recordat que “la promoció de la tauromàquia xoca frontalment amb la declaració aprovada pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol de 2010 per la qual quedaven abolides les curses de braus”.   Tanmateix la moció presentada insta a Generalitat i al Parlament de Catalunya a mostrar el seu rebuig a la Llei espanyola que permet declarar la tauromàquia Patrimoni Cultural Immaterial, a defensar l’abolició de les curses de braus a Catalunya, a no contribuir amb diners públics a subvencionar qualsevol acte a on se sotmeti a patiment a qualsevol animal viu i a desenvolupar un nou cos legislatiu o reglamentari on, igual que les curses de braus, es prohibeixin tots els correbous al nostre país sense cap tipus d’excepció.

ERC-Polinyà vota en contra de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2016.

Des d’ERC- Polinyà es va considerar continuista i conservadora la modificació proposada pel govern municipal (PSC-EUiA) El govern va proposar una rebaixa del rebut de l’IBI de tant sols un 7.59% de mitjana mentre que els valors cadastrals han sofert una rebaixa del 8.70%. Cal recordar que al ple del passat mes de setembre es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics acollir-se a una rebaixa per aquest any en els valors cadastrals de tots els immobles de Polinyà, cosa que vol dir aplicar un coeficient de 0.92 sobre el valor cadastral d'aquests. Des del Grup municipal d’ERC també se sol·licitava una reformulació en els terminis de pagament de tributs, fent mes flexible el pagament per als ciutadans que així ho demanin i establint una tarifa plana per facilitar-ho a aquells que estiguessin interesats. D’aquesta proposta nomès es va anunciar un compromís verbal per a fer-la efectiva més endavant sense voler entrar en cap més concreció. Una altra de les mesures que es proposava des d’un dels grups de l'oposició també era l’establiment d’una taxa extraordinària per als pisos buits de bancs i promotors, qüestió que es recolza rotundament des d’ERC-Polinyà i que tampoc va rebre confirmació plausible per part del govern municipal. Cal recordar que aquesta taxa s’aplica a molts municipis del nostre país per tal de frenar l’especulació immobiliària. La negativa d’ERC va ser, a banda de l’incompliment dels anteriors punts, també per una qüestió de forma: Les negociacions del govern municipal van esdevenir  inassumibles per aquest grup municipal.  El govern municipal va actuar amb absoluta irresponsabilitat al convertir unes negociacions i una posada en comú en busca del consens, en una qüestió tant important com és la política fiscal del nostre ajuntament vers als seus ciutadans, en pur mercadeig polític. Que suposa la no aprovació de les ordenances fiscals? A priori res, ja que encara resta temps per poder-les aprovar.

ERC- Polinyà demana al govern municipal (PSC-EUiA) que sigui conseqüent amb l’aplicació de la rebaixa del valor cadastral i disminueixi l’IBI almenys en un 8.70%.

El passat ple ordinari de l’Ajuntament de Polinyà va aprovar per unanimitat la ratificació de la sol·licitud de la disminució de valors cadastrals de l’IBI pel 2016. Durant el mes de juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat Espanyol  va instar als ajuntaments a adherir-se voluntàriament (sí així ho decidien) a l’actualització del coeficient del valor cadastral dels habitatges que està previst per aquest any 2016, la qual cosa suposarà disminuir el coeficient al 0.92, essent actualment de l’1. Que vol dir aquesta mesura? Doncs que el valor cadastral actual d’un immoble es multiplicarà per 0.92 en comptes de per 1 com fins ara, establint així un nou valor sensiblement inferior. Per exemple un immoble de 100.000 € passarà a tenir un valor de 92.000€. (100.000x0.92= 92.000) Aquesta mesura significa que el valor cadastral dels immobles passa a ser un 8’70% inferior.   Cal  recordar que l’IBI a Polinyà ha patit forts increments ja que el govern de Rajoy l’any 2012 va obligar a tots els ajuntaments a pujar aquest impost als immobles amb valor per sobre de la mitjana del municipi tal i com explicita el  Real Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre de govern de PP, implantat l’any 2011 i ampliat fins el 2015. A Polinyà aquest sobrecost ha estat d’un 6% durant els darrers 4 anys. Des d’ERC ja varem denunciar aquesta mesura obligatòria del PP que ha significat què una gran majoria de famílies i ciutadans de Polinyà hagin hagut d’assumir una despesa un 24% superior en aquest impost en 4 anys. L’IPC d’aquests anys no ha suposat ni tant sols un 3% de pujada.   No hi ha excusa per no fer la rebaixa. Gràcies a la tasca realitzada per l’anterior govern i la venda de patrimoni, s’ha permès sanejar l’hisenda local que a dia d’avui fa pagament a proveïdors al dia i disposa de romanent suficient. D’un deute d’ aproximadament 10 milions d’€ amb que ERC i els seus socis de govern es varen trobar al 2011 i d’una hisenda en serioses dificultats (fruit de governs de PSC) es va passar a eixugar a la meitat el deute i tenir una hisenda solvent i sanejada.

ERC-Polinyà va sol·licitar el passat 2 de juliol informes sobre l'enderrocament de la Masia de Can Serra

A dia d'avui el govern municipal encara no ha entregat la practica totalitat de la informació sobre els requeriments fets. El Grup Municipal d'ERC a Polinyà , a través de la seva portaveu , l'Anna Fernàndez , va entrar per registre el passat 2 de juliol tota una sèrie de peticions de documentació sobre l'enderrocament de la masia. Des del Grup Municipal se sol·licitava entre d'altres l'estudi arqueològic adient d'acord a llei i tota una sèrie de certificats i planejaments sobre l'actuació. L'únic que s'ha pogut consultar per part de la portaveu republicana ha estat l'expedient de licitació de les obres, en el qual es va poder comprovar que va ser realitzat en període electoral (2 de maig) i adjudicat per decret, en plena campanya electoral, per l'anterior alcalde sense informar a la comissió de govern ni a la resta de grups municipals Us deixem l'escrit entrat per registre amb les peticions fetes i tant bon punt tinguem resposta us farem partícips d'aquesta. En relació a l’enderrocament de la masia de Can Serra   Des d’aquest grup municipal volem que se’ns faci arribar: Segons el que estableix el decret llei 1627/1997, de 24 de octubre, el pla de seguretat de les actuacions a desenvolupar. Segons el que estableix reia decret 396/2006, de 31 de marzo, el pla de treball del possible material amb amiant que pugui contenir l’enderroc així com el registre i o registres d’empresa acreditada (RERA) i (REA) per aquesta tipologia de treball i els riscos associats. L’expedient o expedients complerts de licitació , planificació , concurs, planejament , etc.. que existeixin.   També ens agradaria poder veure i conèixer el pla d’actuació i adequació de l’espai així com l’estudi arqueològic i el resultat de la intervenció preventiva en matèria arqueològica  d’acord al decret 78/2002 atès el que dictamina l’esmentat decret en matèria de protecció i intervenció en obres i bens susceptibles de poder contenir troballes arqueologiques .

Intervenció al ple de constitució del govern municipal

El passat dimecres 1 de juliol es va celebrar el ple de cosntitució de govern per aquesta legislatura . El govern municipal està en mans de PSC (4 regidors/es) i EUiA (1 regidora). Es tracta d'un govern en minoria atès que la majoria està en 7 regidors dels 13 de la totalitat . ERC per aquesta legislatura ens hem situat a l'oposició , aquella que també en sabem fer des de la crítica constructiva i posant l'objectiu en l'interès per Polinyà. Us adjuntem la intervenció de la nostra regidora , l'Anna Fernàndez en aquest ple: Intervenció ple 01/07/2015 (en negreta els punts de l’ordre del dia)     1. Coneixement de les resolucions d’Alcaldia en matèria de nomenament de membres de la Junta de Govern Local, Tinents d’Alcalde i de les delegacions d’Alcaldia.   Ens amoïna l’aprovació d’aquest cartipàs, sobretot en alguns punts.   Tal com ja ens han fet arribar en el seu acord de govern, de govern en minoria, aquest cartipàs no creiem que representi un govern estable o amb efectivitat en un futur. D’entrada veiem el que suposarà una manca de dedicació a l’ajuntament, cosa   necessària per a poder dur a terme les seves delegacions. I, que d’altra banda ens aboca a pensar en un govern amb una estructura que es tornarà tecnòcrata. Cosa que ja avaluarem en el temps els efectes que suposa per a Polinyà , a nivell de gestió, política i econòmica, veurem treure fum al capítol 2? L’estructura i competències en certes àrees i que vostès voldrien de treball transversal, sí bé és cert que en algunes és percep  i ens alegrem que això passi, com és el cas de l’àrea de territori, en d’altres resulta estrany. Serveis Socials, per exemple passa a ser competència de regidoria que té delegades promoció econòmica, industria i ocupació o bé creem una nova regidoria, Igualtat, que tampoc coneixem els objectius (ja ens els faran saber) i que dependrà de la regidoria d’Hisenda, administració de personal, serveis generals i comerç.

Can Serra , Polinyà , Esquerra, ERC, enderrocament , patrimoni

Posicionament d'ERC-Polinyà davant de l'imminent enderrocament de la masia de Can Serra

En relació a l’inici de l’enderrocament de la masia de Can Serra, patrimoni local reconegut per la Generalitat de Catalunya, i datada de l’any 1686,   ERC Polinyà voldria manifestar,   El passat Ple del mes de  març de 2015 celebrat a l’Ajuntament de Polinyà es va aprovar per unanimitat una moció en relació a Escola de Polinyà i la seva construcció i serveis. En aquesta, es recollia les mesures a iniciar per a la construcció de l’escola, inclusió a pressupost de la Generalitat de Catalunya 2016 i la creació d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que reguli la col·laboració d’ambdúes administracions per a la construcció de l’escola. Així mateix, es recollia la mesura d’enderrocament de masia per a guany d’espai comú a l’escola.   Tenint en compte que,   Els tràmits previstos a la moció  per a assolir el finançament necessari i  la construcció de l’escola Polinyà no estan realitzats, ni tan sols que tinguem informació s’han començat  ni coneixem la voluntat de fer-ho. La Masia de Can Serra es tracta de patrimoni local reconegut. L’enderrocament de la Masia tampoc preveu mesures i solucions a la seva recuperació, per tant només s’enderroca patrimoni i Polinyà deixarà de tenir-lo amb el que suposa de pèrdua de memòria i patrimoni local i d’identitat. L’enderrocament d’aquesta no va acompanyat de les mesures necessàries en relació a la construcció o gestió necessària a realitzar per a  la construcció de l’Escola Polinyà, o bé la cerca d’altres espais al municipi o bé el plantejament de reforma parcial o total de la Masia que també podria donar servei a l’escola, mentre la Generalitat de Catalunya no construeix l’edifici definitiu.   ERC Polinyà sol·licita l’aturada immediata de l’enderrocament de la Masia de Can Serra. Plantejant durant un període d’un any, realitzar les gestions necessàries per donar solució tant  a la construcció de l’escola com per a evitar l’enderrocament total de la Masia de Can Serra sense projecte de remodelació total  o parcial associat que preservi aquest patrimoni i que alhora pugui dotar l’escola provisionalment d’un edifici que pugui absorbir els actuals mòduls o bona part d’ells.

ERC-Polinyà edita un vídeo per les properes eleccions municipals

Us presentem el vídeo d'ERC-Polinyà per la campanya de les eleccions municipals del 2015. Un petit resum d'allò que hem fet i allò que volem fer. Editat per la seccio local d'ERC pretèn explicar de la ma de les quatre primeres persones de la llista, la candidata a l'alcaldia l' Anna Fernández , la Carme Castaño (núm 2) , en Carles Fernández (núm 3) i el Sergi Martínez (núm 4) , unes pinzaellades de la feina feta durant aquests 4 anys  i de la feina quie volem fer a partir d'ara . Esperem que us agradi Per visionar-ho ho podeu fer a travès d'aquest enllaç https://youtu.be/lL7wCARsbg o a l'apartat de videos d'aquesta mateixa pàgina

Comunicat d'ERC-Polinyà sobre els fets de l'institut Joan Fuster de Barcelona

Davant els fets produïts en l'institut "Joan Fuster"de Barcelona, on un alumne ha realitzat actes d'una brutalitat irracional contra el professorat i companys d'institut. ERC Polinyà manifesta: Que rebutgem qualsevol tipus de violència i ens solidaritzem amb les víctimes de l'agressió, amb els familiars i amb tota la comunitat educativa del centre i de tots els centres educatius de Catalunya.