Polinyà

Totes les notícies

Esquerra presenta una bateria d'al·legacions i propostes a les ordenances fiscals per l'any 2011

Esquerra- Polinyà presentà el passat 10 de Desembre una bateria d’al•legacions a les ordenances fiscals per l'any 2011. Com tots els anys, la secció local d'Esquerra va fer entrar en el registre de l'ajuntament una bateria de propostes i al•legacions a les ordenances fiscals. Es pretenia que aquestes s'ajustessin al IPC real i que es contemplés un seguit de bonificacions per a les persones i famílies més desafavorides i també es bonifiqués la creació d'ocupació. Una vegada més l'equip de govern (PSC) va tombar les propostes al•legant manca de temps i dificultat per a l'estudi en alguns casos. Aquestes al•legacions i les bonificacions que és contemplen no són un invent d'Esquerra, s'apliquen a ciutats i pobles propers com Sabadell, Sant Cugat, Santa Perpètua de Mogoda , Castellar, Sentmenat... En total van ser 11 les propostes. Des de sol•licitar ampliar la bonificació en l'IBI per a les famílies nombroses i monoparentals o la bonificació als pensionistes amb uns ingressos de menys de 10.000€ anuals i l'ampliació del termini per a poder presentar la documentació que dona dret a les actuals bonificacions. També es va sol·licitar que s'ajustés al IPC real la pujada de la taxa d'escombraries , escola bressol i casal d'estiu d'acord amb l'IPC d'aquest any (enguany l es pugen entre un 8 i un 11%) i altres que afecten a l'impost d'activitats econòmiques i que anaven en la línia de la creació d'ocupació. La bona notícia: Desprès de que Esquerra hagi presentat durant dos anys una al•legació a les bonificacions en l’IBI pel que fa a les famílies monoparentals, finalment sembla que l'equip de govern ha entès alguna cosa i les ha inclòs en aquesta bonificació. Cal dir que el Govern de Catalunya va equiparar fa dos anys les famílies monoparentals a les nombroses en matèria de bonificacions i ajudes, pel que es veu l'equip de govern s'ha adonat aquest any. Podeu consultar les propostes al document adjunt.

Marc Sanglas, Esquerra, Polinyà, Vallès Occidental, Esquerra-Polinyà, Esquerra-Vallès Occidental, entrevista,Eleccions 2010, Parlament, Candidat

Entrevista al candidat al parlament per la nostra comarca, Marc Sanglas: “No enarborem la bandera cada dia”

Les enquestes parlen d'una davallada d'ERC, però Sanglas creu que serà menor del que auguren. És conscient que l'independentisme s'ha convertit en l'eix de debat durant la campanya. Es critica d'ERC que ha perdut la inicial C de Catalunya... Som un partit independentista però hem treballat el dia a dia tant amb mesures socials com nacionals. Per universalitzar certes prestacions, per tenir més llars d'infants, però també des del punt de vista nacional hem aconseguit la llei del cinema català... No enarborem la bandera cada dia. Ja vam veure que el discurs només d'independència ens va donar 12 diputats i ara veurem on arriben les altres formacions que l'utilitzen. La gent viu d'alguna cosa més que de la independència. No per cridar més vegades “independència” aconseguirem més independentistes. Cal generar complicitats i adhesions de gent no independentista. Socialment s'ha avançat més cap a la independència del que alguns voldrien. El tripartit els ha passat més factura, a vostès? Caldrà veure-ho diumenge. S'ha fet molta feina, però ha fet la sensació que el govern no ha funcionat. Per què? Una raó podria ser la manera de ser del president, que ha fet que no tingués capacitat de transmetre tot el que s'estava fent en l'àmbit social i nacional. En 23 anys sempre s'havia acusat el PSC de ser sucursalista i quan té l'oportunitat de demostrar que no és així retorna a la manera més antiga i abandona el que ha fet aquests set anys. Aposten pel tripartit si tornen a sumar? Posem sis condicions per pactar: convocar el referèndum; reduir l'administració i l'estructura de govern; una política fiscal pròpia per poder donar crèdit a empreses i autònoms; pagar preus justos a la pagesia; el concert econòmic i garantir recursos per a la llei de la dependència. Convenci un vallesà que voti ERC. Volem continuar sent la tercera força de la comarca i sent el referent de l'independentisme perquè és l'única garantia de poder condicionar el govern de la Generalitat per seguir incrementant les polítiques en l'àmbit social o en temes de recerca com hem fet amb el sincrotró.

Representants de la plataforma Polinyà Puja al Tren rebuts pel grup d'Esquerra al Parlament.

Representants de la plataforma Polinyà Puja al Tren van ser rebuts pel Diputat Pere Vigo i la diputada i Portaveu Anna Simó en el marc dels contactes que aquesta entitat va establir amb els grups parlamentaris, per tal de donar a conèixer les seves reivindicacions per a Polinyà en matèria ferroviària . Des del Grup parlamentari d'Esquerra se'ls va comunicar el ple suport a les seves demandes, així com el compromís de treballar per assolir-les.

Esquerra va sol.licitar la revisió de les ordenances fiscals aprovades per ajustar-les a l'IPC real.

El mes de gener d'enguany, un cop coneguda la dada oficial de l'IPC interanual de desembre, es va sol.licitar a l'equip de govern l'ajust de la pujada de les taxes i tributs municipals que s'havien aprovat mesos abans agafant com a referència les dades de l'IPC del mes de Setembre. L'augment és d'un 4.6% de mitja. Els convenis dels treballadors, en la seva majoria, fan servir l'índex de desembre per ajustar els salaris. Aquest any va ser tant sols de l'1.6 %. El govern Espanyol realitza la revisió de les pensions amb la dada del mes de novembre, aquest any va ser del 2.5%. No entenem com, degut a la greu crisi que patim, l'equip de Govern Municipal no ha rectificat i ha rebaixat la pressió fiscal, fent servir com a referència l'IPC que ens afecta a tots i que regula els nostres salaris. A causa de la poca sensibilitat dels qui governen l'ajuntament, els ciutadans veuen augmentada la pressió fiscal entre un 2% i un 3 % de forma totalment injustificada. No només això, al mes de Març també es van revisar les taxes per la prestació del servei de l'aigua establint un nou cànon, fins ara inexistent a Polinyà, que farà augmentar el rebut una mitja d'entre un 4 i un 5 %. Creiem que podrien haver esperat temps millors per aplicar-lo. D'això se'n diu pujada encoberta de la recaptació. Imaginem que per eixugar un dèficit que ells mateixos han provocat. Demanem al Govern Municipal, que en la revisió de les ordenances fiscals pel properany tinguin en compte el diferencial al seu favor que han aplicat en aquest exercici, i coseqüentment efectuïn la correcció oportuna.

Anna Simó, Esquerra, Polinyà , Esquerra-Polinyà

Anna Simó, portaveu parlamentària d'Esquerra, visita Polinyà.

El passat mes de Setembre visitava la nostra vila, convidada per la secció local, l 'Anna Simó, portaveu parlamentària d'Esquerra. L'Anna va visitar la Germandat de Polinyà i els nous locals del Grup de Polinyà per tal d'interessar-se per les activitats que duen a terme dues de les més antigues entitats de Polinyà. També va participar en un sopar col.loqui que sota el títol "Catalunya un sol poble" va desgranar bona part dels valors d'Esquerra i del treball que s'ha dut a terme en aquests darrers anys. Els Valors. Catalunya, un sol poble. El nostre país es construeix des de la ciutadania, un concepte clau que modela la nostra acció política. La nostra nació és una nació de ciutadans lliures i iguals en drets i deures, amb voluntat inclusiva, en la qual tothom és benvingut. Els valors republicans són la guia amb la qual Esquerra construeix el futur, Des d'Esquerra no atorguem carnets de catalanitat a ningú, senzillament perquè creiem que aquesta és plural i diversa. No ens fixem tampoc en quin idioma parla la gent ni quina és la seva procedència. Treballem per tal que Catalunya esdevingui un estat com qualsevol altre, amb els seus defectes i les seves virtuts, això sí, amb plenes facultats per a decidir sobre els problemes que l'afecten i per a defensar els interessos dels nostres ciutadans a Europa i a la resta del món.

Esquerra sol·licita la implantació d'una tarja per als descomptes en la taxa d'escombraries

El passat dimecres 20 de febrer la secció local va sol·licitar, a través d'una instància a l'ajuntament, la implantació d’una tarja per tal que als ciutadans i ciutadanes els sigui més fàcil obtenir els descomptes que existeixen en la taxa d’escombraries per la utilització de la deixalleria. Aquest és un sistema que ja funciona a altres municipis del voltant com Parets del Vallès o Mollet del Vallès, i que considerem urgent la seva implantació degut al confús tràmit que comporta actualment accedir a aquests descomptes ja que s’han de guardar els justificants d’utilització durant tot un any. Mitjançant un codi de barres la informació quedaria emmagatzemada electrònicament i així evitaríem fer desplaçar els ciutadans a l’ajuntament durant el període de pagament per tal de validar els seus descomptes, com passa actualment.