Polinyà

Notícia

ERC-Polinyà vol la rebaixa del rebut de l'IBI denuncia l'estafa que suposa que a les famílies de Polinyà els rebaixin el valor del seu habitatge mentre el govern municipal pretén no rebaixar el principal impost que els grava.

Polinyà, ERC , IBI, Estafa, PSC, mal govern
El govern municipal (PSC-EUiA) ha convocat un ple extraordinari per avui dilluns 9 de gener on es porta a votació una proposta d’augment de tipus de gravamen de l’impost sobre béns i immobles (IBI). Mentre el valor cadastral es rebaixa, el PSC a Polinyà vol enganyar a la ciutadania pujant el tipus de gravamen municipal per tal de no deixar de recaptar.
Una mesura injusta per a totes les famílies de Polinyà que veuen rebaixat el valor del seu habitatge i per contra es troben que el PSC a Polinyà fa una trampa per tal que continuïn pagant el mateix per un valor inferior.

ERC Polinyà demana que, tal i com es va votar al ple de l’1 de juny de 2016 on ens acollíem  a la rebaixa dels valors cadastrals,  aquesta es vegi reflectida a l’import de l’impost que paga el ciutadà.
És de lògica, si tenim un immoble que valia 100 i ara val 92, per aquest immoble que pagava 100, ara hauria de pagar 92.

LA TRAMPA DEL PSC
Mentre anunciaven efusivament l’adhesió a les mesures proposades pel govern espanyol sobre la rebaixa de valors cadastrals pel 2017, ara amb premeditació i en un ple extraordinari volen que el ciutadà continuï pagant el mateix. Paguem el mateix per un bé que té un valor inferior.
Considerem aquesta mesura com una pujada d’impost indirecte i amb engany,  que a més,  fa que les famílies vegin rebaixat el valor de la seva principal i més gran inversió de la seva vida (l’habitatge) i que per contra no la vegin reflectida en el seu principal rebut.

ERC Polinyà mantindrà una postura ferma al respecte.

Els ciutadans de Polinyà durant 4 anys,  a causa del govern espanyol i la pròpia situació en què el PSC va deixar la hisenda municipal, van veure augmentat l’impost un 10% cada any. És de justícia que un cop recuperada la situació econòmica a l’ajuntament i amb superàvit es vegi rebaixada la pressió fiscal.

ERC Polinyà vàrem governar durant 4 anys i durant la pitjor època de crisi amb un ajuntament increïblement endeutat. Vàrem sanejar l’ajuntament de Polinyà. Vàrem deixar el consistori amb un 35% menys de deute i superàvits els 2 darrers anys. L’ajuntament actualment  disposa de diners per poder tirar endavant amb normalitat, rebaixar la pressió fiscal a la ciutadania i fer inversions.

D’altra banda, l’ànim recaptatori d’aquest equip de govern s’hauria de canviar per l’ànim d’optimització de recursos. Resulta molt fàcil fer grans recaptacions, o sigui carregar al ciutadà d’impostos, però més difícil és gestionar i arribar a l’optimització dels recursos per tal que això no succeeixi .

Ens trobem en una situació que ERC Polinyà ja va anunciar al ple de novembre passat: l’aplicació de la mesura de la rebaixa de valor cadastral. La resposta de l’equip de govern resulta totalment insatisfactòria i perjudicial pels ciutadans i ciutadanes de Polinyà.

Esperem una rectificació en aquesta mesura i per tant anunciem el nostre vot contrari. L’objectiu és que les famílies de Polinyà vegin reflectida en la seva economia la rebaixa i es torni a nivells fiscals d’abans de la crisi que hem hagut de pagar tots i totes.