Polinyà

Notícia

El ple aprovarà el ROM fruit de la insistència i la feina d'ERC

Demà dimecres, finalment s'aprova el ROM (Reglament Orgànic Municipal).

ERC ha demanat insistentment que es fes aquest reglament ja que és una eina indispensable per tal d'ordenar el funcionament de l'ajuntament. Ho vàrem demanar a principis de legislatura i finalment, després de gairebé 2 anys d'insistir i negociar, s'aprova aquest dimecres. 

A més d'ordenar i reglamentar el funcionament de l'ajuntament, des d'ERC-Polinyà s'ha aconseguit que hi hagi un apartat dedicat a la participació ciutadana. A partir de l'aprovació definitiva d'aquest reglament, els ciutadans de Polinyà tindran dret a ser consultats mitjançant referèndums i/o consultes populars sobre aquelles decisions que afecten al municipi i són competència municipal.

ERC també ha inserit la figura de la iniciativa popular. Prenent com a exemple les ILPs (Iniciatives legislatives populars d'àmbit parlamentari), les veïnes i els veïns de Polinyà podran exercir la iniciativa popular i, per tant, proposar qualsevol cosa que sigui competència municipal a fi que es dugui a terme a la nostra vila. Per poder fer-ho només cal que allò que es proposa estigui referendat pel 15% dels polinyanencs i polinyanenques amb dret a vot (aproximadament 885 signatures). 

Igualment a proposta d'ERC, demà s'aprovarà al plenari un acord per establir la Comissió Informativa Única com a sessió oberta. A partir d'ara, a més dels plens (que per llei són oberts a tota la ciutadania) seran obertes també les comissions informatives per tal que qualsevol persona les pugui presenciar. Cal dir que les comissions informatives són les reunions prèvies als plens, on es debat tècnicament sobre allò que anirà al plenari per ser aprovat.

Ens ha costat, ho hem lluitat, però finalment podem dir que hem fet una nova passa per tal de tenir un Ajuntament transparent, de gestió oberta, participativa i honesta. Manquen encara moltes altres eines que anirem proposant, insistint i negociant per tal d'apropar tant com sigui possible les nostres institucions més properes, com són els ajuntaments, a la ciutadania.