Polinyà

Notícia

Deficiències en les obres del nou passeig de la carretera de Sentmenat

Des del GM d'ERC Polinyà denunciem que hem detectat greus deficiències en la senyalització de les obres del passeig de la carretera de Sentmenat i exigim que es prenguin les mesures necessàries el més aviat possible per solventar aquesta irregularitat.

Observeu les imatges de les obres: no hi ha senyalització, no hi mesures que garanteixen la seguretat dels vianants i dels vehícles, i per descomptat no es vetlla per l'accessibilitat de la ciutadania.

 

És responsabilitat de l'administració pública vetllar per a què qualsevol obra en la via pública garenteixi les condicions de seguretat i accessibilitat de la ciutadania, i que afecti el mínim possible la mobilitat de les persones i de les mercaderies. A tal efecte la senyalització esdevé una eina imprescindible.

La senyalització, però ha de complir uns criteris bàsics, que en el cas de les obres del passeig considerem que no compleixen: claredat, senzillesa i entenedores per a tothom, uniformes, justificades, actualitzades en el devenir de l'obra i anul·lades quan l'afecció acabi.

D'altra banda la normativa marca que els senyals verticals han de ser fixes, els horitzontals marques vials al terra, els vallats de separació han de ser pilones "new jersey" i l'abalisament serà lluminós per la nit (obres de més de 3 mesos).

Malauradament en aquest cas no és així.

 

També volem destacar que durant les obres els veïns i veïnes caminen al costat de les màquines mentre treballen i doncs no s'ha habilitat en cap cas voreres per als vianants. Els perills es fan evidents en aquestes imatges. 

És urgent que des del govern municipal es prenguin les mesures necessàries per a solucionar aquestes greus deficiències.