Polinyà

Notícia

Moció contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere

“Atès que el passat 17 de maig es celebrava el Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia ila Bifòbia, 28 anys des que l’Organització Mundial de la Salut retirava l’homosexualitat del seu llistat demalalties.

Atès que el passat 28 de juny es celebrava el Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+.

Atès que no va ser fàcil arribar fins a aquesta petita gran victòria, desprès de molts anys de reivindicacions. Molts anys de lluita. Molts anys, sobretot, de treball per una societat que entengués que no només hi ha una forma d’estimar o, simplement, de ser.
Atès que aquesta victòria no és la definitiva. I és que hi ha més de 79 països que, avui, mantenen quel’homosexualitat és il·legal, i en una desena d’aquests, fins i tot, amb penes de mort. La situació delcol·lectiu LGTBI a molts països és veritablement dura, amb un clima d’hostilitat i assetjament elevat.

Atès que desgraciadament, a l’actualitat comptem amb uns governs, tant a Catalunya com a la restade l’estat espanyol, que no només no han posat les polítiques LGTBI+ com una prioritat, sinó que es neguen a implantar les que actualment estan aprovades per les institucions. No és normal que la llei catalana contra la LGTBIfòbia porti 4 anys sense desplegar-se, i que ara el nou govern de la Generalitat, digui que aquesta tampoc es desplegarà immediatament en aquesta legislatura.

Atès que necessitem un pacte educatiu que acabi amb el bullying, que afecta molt especialment les joves LGTBI+, així com donar molta més visibilitat a totes les realitats que hi ha dins del col·lectiu, i que actualment resten gairebé invisibles de cara al món, com la gent gran LGTBI+, que pateixen de forma més agreujada la solitud.

Atès que cal fer referència també a les persones trans, que han de patir el no tenir un DNI que vagi d’acord amb la nostra identitat de gènere, un tractament patologitzador, una menor taxa d’inclusió laboral, i una forta estigmatització per part de grupsfeixistes com HazteOir, atacant un dels grups més vulnerables, que és la infància.

Atès que una de les nostres prioritats com a societat ha de ser defensar la igualtat i el benestar de totes les persones, és per tot això, que el Ple ACORDA:

Primer.- Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia, i declarar Polinyà ciutat lliure d’homofòbia i transfòbia i la seva adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere).

Segon.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a aprovar la proposta de "Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales" (Llei d'igualtat LGTBI).

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014, del 10d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia, la intersexofòbia i la transfòbia.

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a què doni suport a les administracions locals, sobretot en l’àmbit educatiu, la formació dels treballadors i treballadores municipals i, especialment, de la Policia Local, la creació d’un servei d’atenció a les víctimes, i l'elaboració d’un protocol de denúncia i d’actuació en casos d’agressions idiscriminacions.

Cinquè.- Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal, unenllaç al web elaborat per l’Observatori Contra l’Homofòbia, destinat a la denúncia d’agressions de caire homofòbic i transfòbic i promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

Sisè.- Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern del'Estat espanyol i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i publicar-los als mitjans de comunicació municipals.”

(Presentada per tots els grups municipals)