Polinyà

Notícia

Té Polinyà els plans d’actuació en cas d’emergència al dia?

Des d’ERC Polinyà estem una mica preocupats per la feina que desenvolupa la Regidoria de Seguretat. Altra vegada ens trobem amb una situació no ben resolta pel govern municipal.
 
Gràcies a la Llei de Protecció Civil de Catalunya, tots els municipis del Principat saben quines obligacions tenen en la redacció dels Plans d’Actuació Municipal (PAM).
 
En aquests moments el govern municipal de Polinyà no té els deures al dia:
 

 
És per aquest motiu que els demanem a la Regidoria de Seguretat:
  1. La informació del quadre (amb data 25/5/18) del Mapa de Protecció Civil de la Generalitat reflexa la realitat del PAM del nostre municipi?
  2. En cas afirmatiu: com i quan l’Ajuntament té previst fer i homologar els PAM pendents?
 
D’altra banda i seguint en la mateixa línia demanem a la mateixa regidoria:
  1. El PAS disposa de Pla d’Actuació?
  2. En cas afirmatiu, està implantat?
  3. Demanem se’ns faci arribar el document aprovat per la direcció General de Protecció Civil
 
Des del grup municipal esperem que les nostres preguntes posin les piles al Regidor i a l’equip de govern.