Prats de Lluçanès

Notícia

Aportacions al "Grup Local de Memòria Històrica"

La legislatura 2015-2019, amb Esquerra Republicana de Catalunya al capdavant de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, es va desplegar un potent programa de recuperació de la memòria històrica, que va portar per títol “Anem de tard”.

En el transcurs del Ple Municipal de novembre del 2019, el Grup Municipal d’ERC va presentar una proposta -que va ser aprovada-, per mostrar el compromís de l’Ajuntament amb la memòria històrica, per demanar que es doni continuïtat al programa “Anem de tard”, que es fes un equip de treball per encarregar-se d’això, incloure-hi diferents accions i fer una calendarització d’accions.

Davant la convocatòria del “Grup Local de Memòria Històrica” per part de l’Equip de Govern, que celebrem, i que va tenir lloc aquest divendres 14 de febrer al vespre, ERC -de la mà del regidor Pere Vila- vam fer les següents propostes de treball per aquest grup:

- Fer una petició a la Generalitat de Catalunya per seguir obrint fosses comunes. Estudiar també la possibilitat de dedicar pressupost municipal a contribuir-hi.

- Seguir fent difusió de la possibilitat de reparar jurídicament els judicis i condemnes sofertes per a diferents persones del poble durant la Guerra Civil i la post guerra.

- Seguir fent difusió del programa d’identificació genètica de la Generalitat de Catalunya entre la població.

- Fer una difusió activa dels ESPAIS DE MEMÒRIA, tan entre la població en general, a les escoles i institut en particular com a visitants al poble i a la comarca.

- Fer un seguiment de la sol·licitud per a la instal·lació de llamborda “Stolpersteine” que manca pel pradenc Francisco Rovira, deportat de camps nazis. Fer la col·locació en un acte solemne.

- Fer accions i actes de difusió i recuperació de la memòria històrica, amb xerrades, debats, tertúlies, presentacions de llibres, etc.

- Organitzar, detectar i encarregar una recerca per augmentar el fons bibliogràfic en relació la recuperació de la memòria històrica.

- Elaborar un calendari pels propers 3 anys per portar a terme aquest programa.
 
 
 
Prats de Lluçanès, febrer del 2020