Prats de Lluçanès

Notícia

Per un servei d’ajut a la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital a Prats de Lluçanès

instància
instància
El Grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès EXPOSA:

Que el RDL 20/2020, de 29 de maig, estableix, a partir de la data d’entrada en vigor, això és 1 de juny de 2020, l’Ingrés Mínim Vital.

Que la desigualtat en el nivell de rendes a l’estat espanyol fa necessària l’aprovació d’aquesta mesura que substitueix la renda mínima d’inserció (PIRMI) destinada a persones sense recursos perquè puguin cobrir les necessitats essencials.

Que, derivat de la situació de pandèmia que vivim, l’única manera possible de tramitar les sol·licituds per tenir accés a l’Ingrés Mínim Vital és telemàticament.

Que donat que parlem de persones/famílies vulnerables tenen difícil l’accés a les plataformes digitals.

Que essent competència de l’Estat, la Generalitat de Catalunya ofereix informació a través de la seva web (https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ingres-minim-vital), i, per tant, per proximitat, els serveis socials municipals o comarcals no poden deixar de donar suport en la tramitació dels ajuts.

Que alguns ajuntaments i/o consells comarcals han posat a disposició de les persones les eines per a la tramitació de sol·licituds i en alguns casos ha estat la mateixa regidoria de Serveis Socials qui ha fet directament, amb l’interessat, les gestions pertinents.
 
i SOL.LICITA

Que des de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb celeritat (ja que parlem de persones vulnerables i de cobrir necessitats mínimes vitals), es contacti i posi a disposició de qui ho necessita un servei d’ajut per a la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital.

ERC Prats de Lluçanès, 10 d'octubre del 2020