Prats de Lluçanès

Notícia

En relació l'Escola Bressol Municipal "La Pitota"

El Grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès EXPOSA:
 
L’Escola Bressol Municipal “La Pitota” és un servei essencial i importantíssim pel present i futur del municipi i la comarca.
És un equipament públic de primer ordre, i l’important és el que s’hi viu a dins, el projecte educatiu que s’hi desenvolupa, el servei que s’hi dona.
La Pitota ha viscut darrerament canvis en el personal que hi treballa.
Al mateix temps, el Grup d’ERC mostra la preocupació per aquests fets, i alhora el compromís d’ERC Prats amb aquesta Escola i tota la comunitat educativa que la forma.
 
Així, INSTA a l’Equip de Govern a que:
 
- Es faci una reflexió profunda per esbrinar els motius pels quals hi ha hagut alguns dels canvis produïts a l’equip docent, especialment en la Direcció.
- Es reposicionin les places que han quedat vacants per jubilació i renúncia.
- Es vetlli pel bon funcionament del projecte educatiu que l’Escola manté.
- Es doni a l’Escola Bressol Municipal la prioritat política i pressupostària que mereix.
- S’informi de forma permanent a l’AMPA i a l’equip professional tècnic dels canvis i línies a seguir, així i com als grups polítics municipals.
 
Prats de Lluçanès, 16 d’octubre del 2020