Premià de Dalt

Totes les notícies

ple municipal extraordinari , 1 d' agost de 2011

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Número: 11/2011 Caràcter: Extraordinari Data: dilluns 1 d’agost de 2011 Horari: 21,10h a 21,50 h Lloc: Sala de sessions situada a la Plaça de la Fàbrica, 1 amb l’ordre del dia següent: Membres assistents: SR. JOAN BALIARDA SARDÀ ALCALDE-PRESIDENT SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS 1r. TINENT D’ALCALDE SR. ADOLFO TROBALÓN HERNÁNDEZ 2n. TINENT D’ALCALDE SR. MARC TINTORÉ SERRA 3r. TINENT D’ALCALDE SRA. MARIA JOSÉ MARÍN RODRÍGUEZ 4r. TINENT D’ALCALDE SR. ANTONI URREA VAQUÉ REGIDOR SR. ANTONI LÓPEZ GUILLÉN REGIDOR SRA. NEUS MAIRAL GARCIA REGIDORA SR. GINÉS MARIN MARIN REGIDOR SRA. MARIA JESÚS PONCE IZQUIERDO REGIDORA SRA. LAURA FERNÁNDEZ NOGUEIRAS REGIDORA SR. ANTONIO MATEOS FERNÁNDEZ REGIDOR SR. SEBASTIÀ PUJOL I PUIG REGIDOR SRA. MONTSERRAT ASSENS I BORDA REGIDOR Excusen la seva assistència SRA. MAGDALENA JULIÀ LÓPEZ REGIDORA SR. JAUME CASES MAS REGIDOR SRA. Mª INMACULADA FDEZ. MARTINEZ REGIDORA Mireia Boté Massagué, Secretaria de l’Ajuntament de Premià de Dalt ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1. Aprovació de les festes locals de Premià de Dalt per a l’any 2012. 2. Creació de la Comissió de Reconeixement a Ciutadans Il•lustres. 3. Determinació del nombre de regidors amb dedicació exclusiva. HISENDA 4. Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals. URBANISME 5. Aprovació definitiva del Text Refós del Pla Especial d’Ordenació de la Illa 14b1 del Polígon Industrial “La Suïssa” de Premià de Dalt formulat per TACAR, S.L. SERVEIS MUNICIPALS 6. Aprovació de la proposta d’increment de les tarifes de subministrament d’aigua potable en el municipi de Premià de Dalt per a l’any 2011 presentada per SOREA, SA. 7. Aprovació del la revisió del preu del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans de Premià de Dalt sol•licitada per CESPA,SA l’any 2010 i 2011.

acta del ple municipal del 11 de juliol de 2011

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Número: 10/2011 Caràcter: Ordinari Data: dilluns 11 de juliol de 2011 Horari: 21,10h a 21,50 h Lloc: Sala de sessions situada a la Plaça de la Fàbrica, 1 amb l’ordre del dia següent: Membres assistents: SR. JOAN BALIARDA SARDÀ ALCALDE-PRESIDENT SR. ADOLFO TROBALÓN HERNÁNDEZ 2n. TINENT D’ALCALDE SR. MARC TINTORÉ SERRA 3r. TINENT D’ALCALDE SRA. MARIA JOSÉ MARÍN RODRÍGUEZ 4r. TINENT D’ALCALDE SRA. MAGDALENA JULIÀ LÓPEZ REGIDORA SR. ANTONI URREA VAQUÉ REGIDOR SR. ANTONI LÓPEZ GUILLÉN REGIDOR SRA. NEUS MAIRAL GARCIA REGIDORA SR. JAUME CASES MAS REGIDOR SR. GINÉS MARIN MARIN REGIDOR SRA. MARIA JESÚS PONCE IZQUIERDO REGIDORA SRA. LAURA FERNÁNDEZ NOGUEIRAS REGIDORA SRA. Mª INMACULADA FDEZ. MARTINEZ REGIDORA SR. ANTONIO MATEOS FERNÁNDEZ REGIDOR SR. SEBASTIÀ PUJOL I PUIG REGIDOR SRA. MONTSERRAT ASSENS I BORDA REGIDOR Excusen la seva assistència SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS 1r. TINENT D’ALCALDE Antonio López Martínez, Secretari acctal., de l’Ajuntament de Premià de Dalt ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 9/2011 2. Despatx Oficial 3. Designació dels Representants de la Corporació en òrgans col•legiats que siguin competència del Ple TERRITORI 4. Suspensió de l’aprovació definitiva del Pla Parcial “El Carme” MOCIONS 5. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC per a igualar les hores de feina dels treballadors de la brigada municipal INFORME DE REGIDORIES PRECS i PREGUNTES ALCALDIA 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 9/2011 Sotmeses l’acta núm. 9 a votació, s’aprova per unanimitat 2. DESPATX OFICIAL Es dóna compte del Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2011, pel qual s’acorda la delegació de les presidències de les Comissions Informatives Permanents, de la Comissió Informativa per a l’estudi o informe d’assumptes a resoldre per la Junta de Govern Local en matèries delegades del Ple i de la Comissió Especial de Comptes, així com el nombre de membres de ple dret de cadascuna d’elles 3.

ordre del dia ple ordinari , dilluns 12 de setembre , 21h - 91,4 FM

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, que tindrà lloc el dia 12 de setembre de 2011, a les 21.00 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament, Plaça de la Fàbrica núm. 1, amb l’ordre del dia següent: ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1. Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors (núm. 10 i 11) 2. Despatx Oficial HISENDA 3. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats i la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament integrats en l’agrupació de pressupost tancats. 4. Donar compte al Ple de l’informe del Tresorer municipal sobre el compliment dels terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 5. Modificació de les Ordenances Fiscals de l’any 2012 MOCIONS 6. Moció presentada pels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC-AM i SI de rebuig a la Sentència del Tribunal Suprem Espanyol, ratificada pel TSJC, relativa a la incorporació del castellà com a llengua vehicular a les escoles de Catalunya. 7. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM d’adhesió al programa de Viles florides. 8. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM per a la subscripció de l’Ajuntament de Premià de Dalt al Diari ARA INFORME DE REGIDORIES PRECS i PREGUNTES

cap de setmana solidari a premia de dalt , 10 i 11 de setembre

Des de la regidoria de desenvolupament i cooperació us convidem a participar d’un cap de setmana ben solidari: 10 de setembre ESPAI SANTA ANNA. Organitza PREMIÀ PEL SÀHARA Exposició fotogràfica del Sàhara (tot el dia) Xerrada sobre la causa Sahrauí a càrrec de Toni Guirao i el "Frente Polisario" Concerts de Hip – Hop Humor Negro (Use i Cíniko) Jaso + La Banda del Kamaleon Virux ProXL & The Crema Torhek Suli Mem Task Forceful Sóyer Rilo Sánchez 11 de setembre: S.C. SANT JAUME. Organitza GRUP DE SOLIDARITAT AMB EL TERCER MON. 10h-xocolatada amb coca (coca feta per les dones de dalt) 12h- taules informatives de les diferents ONG 14.30h dinar popular: Botifarra guarnida. 8€ adults 4€ infants Durant tot el matí Botigueta, tallers, venda de flors i venda de quadres de l'associació d'artistes. Tots els beneficis van destinats als projectes amb els que treballen el grup de solidaritat. De 10 a 14h DONACIÓ DE SANG al pati de Sant Jaume.

11 de setembre a Barcelona

ESquerra Republicana de Catalunya  us animem a anar diumenge 11 de Setembre a Barcelona a participar activament dels actes polítics que ERC ha preparat, juntament amb la manifestació que surt a la tarda de Plaça Urquinaona. Els horaris són els següents: BARCELONA 9.30 h CONCENTRACIÓ. Arc de Triomf OFRENA FLORAL. Monument a Rafael Casanova 14 h DINAR I ACTE POLÍTIC Carrer Bruc (entre Trafalgar i Ronda de Sant Pere. Parlaments de Jordi Castellana, Oriol Amorós i Joan Puigcercós. Venda de tiquets (15 €) a Esquerra-Barcelona (carrer del Palau, 2), al telèfon 93 317 15 13 o a barcelona@esquerra.org 17 h MANIFESTACIÓ. Plaça Urquinaona Visca Catalunya lliure!

ERC premia de dalt es fa resso de la mort de Pere Boix

El militant independentista i activista ecologista i represalitat polític Pere Boix i Sala va morir aquest diumenge a l'edat de 50 anys. L'acte de comiat tindrà lloc aquest dilluns a un quart de cinc de la tarda al tanatori de Mataró. La CUP de la seva ciutat, Mataró, ha expressat el condol per la mort del que havia estat membre de la seva llista en les eleccions municipals del 2007 i 2003. Membre de la Coordinadora de Defensa de la Serra Marina i Mataró Viu, Boix havia participat com a ponent en jornades organitzades per la CUP sobre temàtiques de sostenibilitat i territori. Més recentment, Boix també havia estat present en la lluita contra els laterals de l'autopista, una lluita que finalment ha assolit la dimensió històrica que havia desitjat. Escrit de comiat de la CUP En Pere posseïa la llavor del futur. Quan era molt jove, es va alçar en estat de revolta i mai no va cedir al cansament ni a les represàlies ni es va acomodar a les renúncies. Ha estat sempre, el seu, un pensament jove, alternatiu, actualitzat, que no envellia. Li agradava estar aprop de tots els conflictes socials i com si Mataró se li fes petit, sovint agafava el primer tren i baixava a Barcelona per ser present a totes les manifestacions i accions del calendari. Omplia la seva bossa de pamflets i manifestos, de crides a la desobediència, de força revolucionària. Tenia passió pel coneixement, per la història i per la transformació. Tenia passió pel compromís i necessitava donar resposta a totes les agressions. Estimava la nostra llengua, els nostres Països Catalans, com un projecte de futur. A l'estiu viatjava a Occitània o al Pirineu d'Aragó, només per sentir les darreres paraules vives de les llengües minoritzades. Però estimava el seu Mataró i la seva comarca, va ser present en una infinitat de lluites des finals dels anys setanta. Liderava, molt jovenet, la primera ocupació a Mataró -abans que ocupar s'escrigués amb k- quan van crear l'Ateneu amb els seus companys de l'independentisme llibertari.