Premià de Dalt

Notícia

ERC i Ciu porten al ple de dilluns 20 /9 , l'exclosio de premià de dalt de la constitucio espanyola
MOCIÓ


Vista la Sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els Grups Municipals sotasignants proposen al Ple d’aquest Ajuntament de Premià de Dalt, l’aprovació de la següent

DECLARACIÓ

Davant la Sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Premià de Dalt es declara moralment exclòs de l’àmbit de la Constitució Espanyola.

La Sentència del Tribunal Constitucional Espanyol contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum popular el 18 de juny de l’any 2006, ha originat una corrent municipalista en la qual un gran nombre de pobles de Catalunya es declaren moralment exclosos de la constitució Espanyola, l’Ajuntament de Premia de Dalt, interpretant els anhels dels ciutadans d’aquest poble maresmenc als quals representa, fa públiques les consideracions i acorden les resolucions següents:

1. La Sentència retalla molt greument l’Estatut en qüestions clau per a l’autogovern català com ara la llengua, la justícia i el finançament. Tenint en compte que la Carta Magna Catalana és ja un text de mínims respecte del que va aprovar el nostre Parlament el 30 de setembre de 2005, que ja va ser substancialment retallat per les corts espanyoles, i que va ser aprovat per àmplia majoria de les urnes del poble de Catalunya, la conclusió evident que se’n desprèn és que les aspiracions d’autogovern de la nació catalana no tenen cabuda a l’ordenament jurídic espanyol, que té aquest tribunal deslegitimat com a intèrpret únic i vinculant de la constitució espanyola.

2. La reforma de la Constitució Espanyola amb l’objectiu de fer-hi possible l’encaix de les aspiracions d’autogovern catalanes es certifica com una quimera del tot impossible, atès que requeriria el suport de dues terceres parts de les Corts Espanyoles, una Cambra dominada pels mateixos partits espanyols que van retallar l’Estatut aprovat a la Cambra catalana per una amplíssima majoria o que el van recórrer desprès al Tribunal Constitucional, i que han designat els membres d’aquest tribunal polític fet a la seva mida.

3. La Sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de forma definitiva el sostre d’autogovern de Catalunya dins l’Estat Espanyol, molt per sota de les aspiracions del poble de Catalunya, que reclama avançar cap a noves fites de llibertat nacional.

4. Des d’aquesta corporació municipal creiem arribat el moment de qüestionar la sobirania Espanyola sobre Catalunya i, com a representat legítim dels nostres veïns, acordem declarar el nostre municipi moralment exclòs de l’àmbit de la Constitució Espanyola, en un gest conscient d’afirmació nacional i democràtica, de resposta a questa sentència humiliant.

5. Així mateix, cridem als veïns de Premià de Dalt, i els ciutadans i ciutadanes de tota la Nació Catalana, a participar massivament als actes públics en contra d’aquesta Sentència i en defensa de l’exercici del dret d’autodeterminació del Poble Català.


Josep Triadó Bergés, Sebastià Pujol Puig
Portaveu de CIU Portaveu d’ERC


Premià de Dalt, 13 de setembre de 2010