Premià de Dalt

Notícia

ordre del dia junta de govern local , dilluns 22 de novembre 2010

DECRETUs convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del proper dilluns dia 22 de novembre de 2010 a les 19:00 hores a la Sala de Juntes de l’Ajuntament, Plaça de la Fàbrica, núm. 1 amb l’ordre del dia que segueix.ORDRE DEL DIAALCALDIA / SERVEIS GENERALS

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial

3. Ratificacions decrets d’Alcaldia

4. Canvi de titularitat dels drets de sepultura del nínxol de la Sra. Gregoria Pérez Sánchez-SecoCULTURA, JOVENTUT, ARXIU


5. Aprovació del conveni de col•laboració entre la Regidoria del Museu de Premià de Dalt i l’Associació d’artistes de Premià de Dalt.
6. Acceptació de la donació feta per la Sra. Camila Monasterio Vidal de la escultura “La Poetessa” a la biblioteca Municipal.


FESTES


7. Aprovació de despeses per la Fira de Nadal 2010


HISENDA I PATRIMONI


8. Relació de factures

9. Modificació pressupost 10/2010

10. Reclamació patrimonial presentada pel Sr. Enric Piñol Martí

11. Reclamació patrimonial presentada pel Sr. Jaume Rubiras Esteve

12. Calendari Fiscal 2011

OBRES, MANTENIMENT I ACTIVITATS13. Aprovació del conveni amb Gas Natural per a l’establiment d’una garantia única per a respondre de les responsabilitats derivades de les obres efectuades

14. Aprovació de la certificació presentada per SOREA per obres realitzades a l’Av. Canigó, Ctra. Enllaç i sector La Fàbrica.

15. Contractació de subministraments per a la rehabilitació de la Sala Teatre de la Societat Cultural Sant JaumeSERVEIS SOCIALS


16. Acceptació de l’aportació del Consell Comarcal del Maresme per al finançament dels equips bàsics d’atenció social i SAD social per a l’any 2009

17. Acceptació de l’aportació del Consell Comarcal del Maresme del finançament del 66 % del cost del SAD dependència (1a aportació)PRECS I PREGUNTES
Premià de Dalt, 18 de novembre de 2010