Premià de Mar

Notícia

La formació republicana proposa com a alternativa una taxa sobre els caixers automàtics

Esquerra Premià de Mar considera la zona blava un element que ha d’estar al servei de la ciutadania i sobretot dels comerciats, i no en contra d’ells. Per això, Esquerra considera que cal conservar el mateix nombre de places que hi havia fins abans de la remodelació de la plaça dels Països Catalans. Per tant, s’han de recuperar les places de zona blava perdudes per les obres, però no ampliar-ne el nombre, ja sigui sota el nom de ‘reordenació’ o de qualsevol altre eufemisme polític.

En segon lloc, si la zona blava està al servei de la població, s’observen greus deficiències que s’haurien de corregir abans de fer cap ampliació de la zona: a) Cal ampliar la durada màxima de l’aparcament, com a mínim, fins a 2 hores, ja que el temps màxim actual no permet fer-ne un ús òptim als ciutadans i comerciants; b) Cal fixar un import per a la durada màxima d’aparcament que sigui operatiu i fàcil d’aconseguir, una xifra rodona, sense haver de dependre de portar monedes de cinc cèntims o d’altres a sobre; c) I, finalment, cal aplicar el model de zona blava gratuïta per a tots els residents de Premià a la zona del Palmar, model d’èxit a Can Pou, per tal de recaptar dels visitants estiuencs, però no pas dels premianencs i les premianenques.

Esquerra creu que el debat i l’aplicació de la zona verda no és adient en els temps que corren i constata que, en qualsevol cas, s’ha dut a terme sense cap mena de diàleg i consens amb els ciutadans afectats. Esquerra aposta per no aplicar la zona verda.

Alternatives
Si la zona blava i la zona verda tenen una finalitat recaptatòria, Esquerra creu que s’ha de fer pagar la crisi a aquells que més tenen i a aquells que l’ha provocada, i no pas a la classe mitja que ja suporta prou càrrega de contribucions. Per això, Esquerra Premià de Mar proposa que s’apliqui una taxa d’ocupació de la via pública a aquelles entitats financeres que disposin d’un caixer automàtic l’ús del qual tan sols es pot fer ocupant a peu dret la vorera. L’equip de govern ha de demostrar a qui vol perseguir econòmicament per pagar les despeses de la ciutat. Cal buscar i trobar altres alternatives a les més simples i fàcils d’aplicar, alternatives que no per minses, no són menyspreables amb els temps que corren.