Premià de Mar

Notícia

Aportacions dels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC i Crida Premianenca a la proposta de pacte local per l’educació

Al mes de juny se’ns va presentar l’esborrany del que el govern municipal ha anomenat “pacte local per l’educació”, els nostres grups van fer una sèries de propostes per fer d’aquest pacte un document més dinàmic i participatiu, però aquestes propostes van ser rebutjades pels signants del pacte: CiU, Cs, PSC i PP.
Quatre mesos més tard, comprovem que cap de les propostes fetes ha estat incorporada, i que desprès del debat al ple, el govern municipal no ha fet cap modificació al document inicial, ometent així totes les nostres propostes.
Malgrat això, i donada la importància que pels nostres grups té l’àmbit educatiu, de nou presentem una sèrie de propostes que esperem siguin tingudes en consideració.
 
El que proposem és principalment una metodologia participativa per fer del document que es presenta una eina dinàmica de dinamització i cohesió.
 
PROPOSTES:
  1. Elaborar i fer públicun calendari de debats amb: la comunitat educativa; els grups municipals; plataformes i entitats; ciutadania interessada.
  2. Elaborar una diagnosi: necessitats detectades per part de les direccions, professorat i personal de serveis socials. I presentar-la públicament.
  3. Obrir aquesta recollida de necessitats a les famílies i altres persones de la comunitat educativa
  4. Organitzar xerrades, jornades o ponències que cerquin la participació de persones expertes o presentar experiències d’èxit que puguin aportar idees per enriquir el debat.
  5. Considerar el Consell Escolar Municipal com el grup motor del procés de debat.
 
En relació a les propostes que ens presenta el govern, de nou, assenyalem la necessitat d’establir criteris de renta de les famílies per gaudir de la subvenció dels llibres escolars.