Premià de Mar

Notícia

ERC – Junts x Premià critica per populista i ineficient gastar-se a correcuita tots els fondos de romanent de l’Ajuntament i deixar-los a zero

El grup republicà ha votat en contra de la modificació pressupostària núm.4 'suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals' (Exp. G103-2019-719) que implica gastar tot l’estalvi de l’ajuntament de cop i volta i deixar el superàvit a zero. Pep Ripollès, portaveu d’ERC – Junts x Premià ha assegurat que és una mesura populista i una “rebequeria” infantil com a càstig perquè el plenari no va aprovar els pressupostos del 2019.
 
El portaveu republicà ha explicat que, amb el romanent, “tenim el passiu bancari que està generant interessos i en alguns casos molt elevats. Una bona gestió de les finances públiques aconsella completar la part d’amortització que esdevé obligatòria amb una part voluntària que ajusti els fons financers”. Ripollès considera que s’hauria de mantenir una part de capital per imprevistos i per properes actuacions.
 
“A banda de ser una mesura populista”, afirma Ripollès, “és potser una mesura arriscada i incoherent amb les necessitats que es poden derivar del procés d’expropiació de Can Sanpere”. El portaveu republicà ha afegit que “cal tenir en compte també que és necessari un romanent en tresoreria, potser no de la totalitat dels préstecs actuals, per fer front a situacions d’emergència”.  
 
També s’ha argumentat que seria més coherent i just que la decisió de liquidar o no el romanent la prengués el nou govern que pot sorgir, d’aquí dos mesos, amb un nou equilibri de forces polítiques. Per dos mesos, sempre és millor que decideixen aquells que hauran de gestionar el pressupost.
 
Ripollès ha denunciat que “que aquest equip de govern està fent coses estranyes i està prenent decisions sense ordre ni sentit” i ha recordat que al 2017 es va endeutar en 2.688.000€ més 1.194.709€, és a dir, un total de 3.882.709€; a més a més, al 2018 es va fer un crèdit de 1.769.233€, sumant tot plegat 5.651.942€, tanmateix, en aquest període ja hi havia un romanent en aquell moment de 9.889.032,91€. “Per tant, el govern podia haver pres la decisió de no demanar crèdits i no pagar interessos”, comenta Ripollès, “i per això constatem que ha estat una mala gestió del govern”. El cost econòmic directe d’aquesta mala gestió han estat, com a mínim i tan sols en el 2018, uns 66.000€ en interessos liquidats als bancs.