Premià de Mar

Notícia

Esquerra fa que el pressupost aposti per les polítiques socials.

El pressupost és la màxima eina de què disposa l’Ajuntament per aplicar unes o unes altres polítiques.
Tota acció és política i, per tant, la gestió de qualsevol afer o transacció econòmica també ho és.
Gestionar un pressupost és fer política i és aplicar unes directrius ideològiques. Comprovin-ho vostès mateixos la següent situació hipotètica, fictícia:  Falten diners. No es poden aconseguir més diners. Què faríeu? ¿Una gran festa mensual per animar els ciutadans d’edat, o una inversió per ajudar als membres d’aquest col·lectiu que tenen dificultats econòmiques i de dependència? ¿Retallar el pressupost de les festes de la ciutat o retallar despeses d’ensenyament? Són exemples a l’atzar, però qualsevol decisió afecta el pressupost. La consolidació d’un pressupost que aposti per les polítiques socials és la prioritat d’Esquerra. En època de crisi, cal ajudar a aquells que més ho  necessiten. En totes les crisis, malauradament, sempre són els mateixos, els treballadors, qui acaben pagant les mesures per sortir-se’n. Per això un pressupost municipal amb caràcter social és més necessari que mai.
Un pressupost, però, no és social tan sols perquè incorpori més diners per ajudar la població. Dit d’una altra manera, més ajudes no
necessàriament vol dir més social. Fixeu-vos sinó en els 400 euros de Zapatero, xifra que representa un increment important del pressupost
de l’Estat, però que, pel seu caràcter universal perd tota qualificació de social. Gent que realment necessita aquests 400 euros no els podrà cobrar per la lletra petita que exigeix certes condicions i, en canvi, aquell que cobra 5000 euros mensuals sí que els podrà exigir.
Un pressupost social és aquell que fa una previsió de les necessitat de la població, a curt, mig i llarg termini. Avui dia existeixen molts serveis,
com les ajudes i suports marcats per la Llei de la dependència, com l’atenció necessària a la infància i joventut amb riscos d’exclusió social, que demanen una infraestructura.
Un pressupost social és aquell que fa una previsió de les necessitat de la població, a curt, mig i llarg termini. Avui dia existeixen molts serveis,
com les ajudes i suports marcats per la Llei de la dependència, com l’atenció necessària a la infància i joventut amb riscos d’exclusió social, que demanen una infraestructura.
Un pressupost municipal, per ser social, ha de tenir la sensibilitat de mirar de crear un espai d’atenció per al demà, de mirar de mantenir uns serveis avui, però també en el futur. Molts diners no aniran a les ajudes immediates sinó a uns programes que treballen per a què la societat premianenca millori en qualitat de vida en tot el seu conjunt. Un 4% més de pressupost social? L’increment, queda clar, no el fa més social,  sinó la gestió. L’aposta d’Esquerra per polítiques socials a llarg termini i, sobretot, que és Esquerra qui gestiona els Serveis Socials són la  clau que aquests pressupostos es consolidin socialment.