Reus

Totes les notícies

Cafè República

Cafè de la República - 6 de setembre

Aquest proper dimarts 6 de setemebre farem l'últim Cafè de la República d'aquest estiu 2016. Parlarem dels nous reptes que presenta el curs polític i de les accions o activitats que podem dur a terme a Reus. Ens agradaria que hi vulgueu participar!

Pla Municipal sobre drogues 2016-2020 a la ciutat de Reus

Avui s'ha aprovat al Ple Municipal de l'Ajuntament de Reus el Pla Municipal sobre drogues 2016-2020 a la ciutat de Reus. Noemí Llauradó, regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus, l'ha presentat en una votació que s'ha acabat aprovant per àmplia majoria. A l'arxiu adjunt trobareu el Pla en pdf.

Proposta en suport de les demandes del Comitè d'Empresa d'ADIF

Impulsat pel nostre Grup Municipal, s'ha presentat a la Junta de Portaveus d'avui, una proposta en suport a les demandes del Comitè d'Empresa d'ADIF, exigint una major inversió i increment de plantilla a la demarcació de Tarragona i Reus. A continuació la proposta presentada: ADIF és una empresa de capital públic, que depèn del Ministerio de Fomento i té adjudicat el manteniment de la xarxa ferroviària a tot l’estat espanyol. Malgrat la cobertura estatal del servei, no fa una inversió homogènia de recursos econòmics i humans a totes les províncies, sinó que algunes, i de manera especial Tarragona, pateixen un tracte discriminatori. Fa pocs dies, el Comitè d’Empresa d’ADIF va denunciar públicament el mal estat de la infraestructura entre Reus i Fayón, també la situació de l’estació de classificació de Tarragona, destinada a mercaderies, entre d’elles les perilloses, que per culpa de la manca d’inversions presenta un estat de manteniment pèssim i exposa a tota la població a riscos potencialment importants. Com a referència de la situació d’aquesta estació, en els últims tres anys ha patit tretze descarrilaments imputables a la infraestructura i en més d’una ocasió s’han hagut d’activar les alarmes (PLASEQCAT) perquè els combois descarrilats portaven matèries perilloses. Simultàniament a la manca d’inversions, s’està produint una reducció continuada i sistemàtica de personal que fa impossible el servei adequat que la societat és mereix. Es produeixen tancaments o insuficiència de personal en els centres de manteniment, com el cas del de Reus que s’ha suprimit i altres estan actualment en perill de tancament. Aquesta desinversió en recursos tècnics i humans té com a conseqüència un deficient servei, la reiteració de retards en els trajectes de passatgers i de mercaderies i l’augment de la perillositat. En la línia de desinversió de l’empresa pública ADIF, dificulta tant el manteniment de les instal·lacions, com la reparació de les averies en la infraestructura, s’està recorrent a l’adjudicació de contractes a empreses privades, com és el cas del manteniment de les vies entre Vandellós i el nus de Vila-seca.

Immersio

A favor de la immersió lingüística

Aquesta tarda de dijous s'ha aprovat per Junta de portaveus una proposta a favor de la immersió lingüística que ha estat impulsada per la nostra coalició a l'Ajuntament i presentada conjuntament amb els grups municipals de: CiU, ARA-Reus, CUP i PSC. La moció ha estat aprovada amb els únics vots en contra de C's i PP. A continuació podeu lleguir la proposta sencera: PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS SOTASIGNANTS A LA JUNTA DE PORTAVEU DEL 3 DE JUNY A FAVOR DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA L’Escola Joan Rebull de Reus s'ha vist obligada a aplicar unes mesures cautelars encaminades a utilitzar la llengua castellana com a llengua vehicular en un 25% d’una classe, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a partir de la demanda d’una família. Els grups sotasignants volem manifestar el nostre ple rebuig, ja que la considerem un atac directe a la comunitat educativa de l’Escola en primera instància i al sistema d’immersió lingüística, troncal en el sistema educatiu públic català. Episodis com el que lamentablement està vivint la comunitat educativa de l’Escola Joan Rebull ens refermen encara més en el convenciment que el govern estatal utilitza la via jurídica com a única resposta a les demandes socials i democràtiques del nostre país. Així mateix, volem esmentar que el Parlament de Catalunya, en Junta de Portaveus del dia 20 de setembre de 2011 va aprovar: "El Parlament de Catalunya acorda mantenir en el sistema educatiu del país la immersió lingüística, un model d'èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens polític i social, de manera que la llengua catalana i sigui la llengua vehicular de l'ensenyament. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir la llengua catalana com la llengua vehicular de l'ensenyament. El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar els centres educatius i els docents en l'exercici de llurs drets i el compliment de les lleis. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recórrer davant dels tribunals competents contra les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes, recollit per la Llei d'educació de Catalunya.

En relació amb la situació que viu l'escola Joan Rebull

L’Escola Joan Rebull de Reus es veu obligada a aplicar unes mesures cautelars encaminades a utilitzar la llengua castellana com a llengua vehicular en un 25% d’una classe, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a partir de la demanda d’una família. Des d’ERC Reus no només lamentem aquesta situació, sinó que volem manifestar el nostre ple rebuig, ja que la considerem un atac directe a la comunitat educativa de l’Escola en primera instància i al sistema d’immersió lingüística, troncal en el sistema educatiu públic català. Ens posem a plena disposició de la comunitat educativa del centre -equip directiu, docents, personal administratiu i de serveis, famílies- per, si així ho desitgen, mediar i traslladar el seu descontentament en totes aquelles institucions on tenim representació. Així mateix, ens posem a la seva disposició en cas que hi hagi expressions de desacatament de les mesures cautelars. Episodis com el que lamentablement està vivint la comunitat educativa de l’Escola Joan Rebull ens refermen encara més en el convenciment que l’única via política és la independència, ja que la situació de tenir un estat que legisla en contra dels interessos col·lectius de Catalunya com fa la LOMCE és insostenible.

Esquerra Repúblicana Catalunya Reus

Renovació Executiva Local a Reus

Ahir, 25 de maig de 2016, es va realitzar una assemblea al Casal Foment de Reus que va escollir la nova executiva de la Secció Local d'ERC pels 3 anys vinents. La nova executiva està fonamentada en l'anterior, així que pocs han estat els canvis experimentats, llevat de noves incorporacions que reforcen la direcció local. Així, Ester Alberich, presidenta sortint i entrant, va fer un informe de presidència que podem qualificar d'humà i emotiu. En primer lloc va explicar les modificacions dels Estatuts d'ERC que comportaven, per una raó formal, la renovació d'executiva local. També va explicar les sis línies fonamentals que han marcat el treball d'aquests dos últims anys de l'executiva sortint: Un mandat marcat per les campanyes electorals. Fins a 4 campanyes, algunes d'elles clarament marcades per l'excepcionalitat del moment històric en l'àmbit nacional. Recuperació de presència pública en àmbits polítics locals i supramunicipals (tant interns de partit com externs cap a la ciutadania). L'obertura exemplificada en llistes en coalició, inclusió d'independents, participació en grups socials i d'opinió fora de les sigles pròpies de partit. Proximitat en la comunicació. Obertura i manteniment espais on formar xarxa i opinió. Marcat pel procés de presa de decisions. La incorporació de nous sistemes que beuen de formes d'organització menys jeràrquiques i més obertes (com la holocràcia). Pels nous lideratges i el relleu generacional que s'ha produït al partit en l'àmbit local. La nova executiva va presentar un programa de mandat evidentment continuista, aprofundint en els punts següents: L'obertura i el creixement. Representar fidelment els valors republicans i independentistes i intentar que siguin compartits amb el màxim de persones possible. L'Holocràcia com a forma organitzativa. La representació en espais institucionals i orgànics de partit. L'acompanyament a la tasca del grup municipal. L'ampliació de l'espai polític que representen els ideals republicans i fer créixer el projecte d'Esquerra a Reus.

No assistència a la recepció del Ministre Espanyol

En motiu de la visita a l'Ajuntament de Reus del ministre de justícia espanyol, Rafael Català, aquest proper divendres 27 de maig, volem manifestar que ens mostrem contraris a la celebració de visites institucionals amb els ministres d'un estat espanyol governat per una força política obstinada a no reconèixer el dret a decidir del poble català. Particularment, volem recordar que, des del Ministeri del qual n'és titular el Sr. Rafel Catalá, pivota bona part de la maquinària estatal que està sotmetent les lleis aprovades al Parlament de Catalunya a una opressió jurídica. També, recordar el menyspreu que ha mostrat per les necessitats socials de les persones que vivim a Catalunya, més d'una vegada, el Ministre de Justícia, amb manifestacions de l'estil «Pues tiene que hacerlo», quan el vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, declarava que no aplicaria cap retall afegit a les polítiques socials, per molts requeriments que rebés del govern espanyol. Per tot l'exposat, cap de les nostres representants assistirà a la recepció del Ministre de Justícia espanyol. En cap cas, el nostre posicionament en referència la visita del Ministre Catalá, altera tot el nostre respecte pels actes que s'organitzaren a la ciutat, en motiu del bicentenari del naixement del General Prim (1814-1870), dels quals havia quedat pendent l'entrega facsímil del Sumari 306/1870 a l'Ajuntament de Reus, instruït amb motiu de l'assassinat del General.