Reus

Totes les notícies

Esquerra Repúblicana Catalunya Reus

Renovació Executiva Local a Reus

Ahir, 25 de maig de 2016, es va realitzar una assemblea al Casal Foment de Reus que va escollir la nova executiva de la Secció Local d'ERC pels 3 anys vinents. La nova executiva està fonamentada en l'anterior, així que pocs han estat els canvis experimentats, llevat de noves incorporacions que reforcen la direcció local. Així, Ester Alberich, presidenta sortint i entrant, va fer un informe de presidència que podem qualificar d'humà i emotiu. En primer lloc va explicar les modificacions dels Estatuts d'ERC que comportaven, per una raó formal, la renovació d'executiva local. També va explicar les sis línies fonamentals que han marcat el treball d'aquests dos últims anys de l'executiva sortint: Un mandat marcat per les campanyes electorals. Fins a 4 campanyes, algunes d'elles clarament marcades per l'excepcionalitat del moment històric en l'àmbit nacional. Recuperació de presència pública en àmbits polítics locals i supramunicipals (tant interns de partit com externs cap a la ciutadania). L'obertura exemplificada en llistes en coalició, inclusió d'independents, participació en grups socials i d'opinió fora de les sigles pròpies de partit. Proximitat en la comunicació. Obertura i manteniment espais on formar xarxa i opinió. Marcat pel procés de presa de decisions. La incorporació de nous sistemes que beuen de formes d'organització menys jeràrquiques i més obertes (com la holocràcia). Pels nous lideratges i el relleu generacional que s'ha produït al partit en l'àmbit local. La nova executiva va presentar un programa de mandat evidentment continuista, aprofundint en els punts següents: L'obertura i el creixement. Representar fidelment els valors republicans i independentistes i intentar que siguin compartits amb el màxim de persones possible. L'Holocràcia com a forma organitzativa. La representació en espais institucionals i orgànics de partit. L'acompanyament a la tasca del grup municipal. L'ampliació de l'espai polític que representen els ideals republicans i fer créixer el projecte d'Esquerra a Reus.

No assistència a la recepció del Ministre Espanyol

En motiu de la visita a l'Ajuntament de Reus del ministre de justícia espanyol, Rafael Català, aquest proper divendres 27 de maig, volem manifestar que ens mostrem contraris a la celebració de visites institucionals amb els ministres d'un estat espanyol governat per una força política obstinada a no reconèixer el dret a decidir del poble català. Particularment, volem recordar que, des del Ministeri del qual n'és titular el Sr. Rafel Catalá, pivota bona part de la maquinària estatal que està sotmetent les lleis aprovades al Parlament de Catalunya a una opressió jurídica. També, recordar el menyspreu que ha mostrat per les necessitats socials de les persones que vivim a Catalunya, més d'una vegada, el Ministre de Justícia, amb manifestacions de l'estil «Pues tiene que hacerlo», quan el vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, declarava que no aplicaria cap retall afegit a les polítiques socials, per molts requeriments que rebés del govern espanyol. Per tot l'exposat, cap de les nostres representants assistirà a la recepció del Ministre de Justícia espanyol. En cap cas, el nostre posicionament en referència la visita del Ministre Catalá, altera tot el nostre respecte pels actes que s'organitzaren a la ciutat, en motiu del bicentenari del naixement del General Prim (1814-1870), dels quals havia quedat pendent l'entrega facsímil del Sumari 306/1870 a l'Ajuntament de Reus, instruït amb motiu de l'assassinat del General.