Reus

Notícia

S'inicia el desplegament del Reglament de Participació Ciutadana

La regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals a la presentació del Reglament de Participació Ciutadana
La regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals a la presentació del Reglament de Participació Ciutadana
L’aprovació definitiva del Reglament permetrà que les reusenques i reusencs tinguin les eines per intervenir en aspectes de la vida de la ciutat: convocar una consulta ciutadana o un procés participatiu, aprovar una norma, intervenir als plens, etc. 

El Reglament de Participació Ciutadana que lidera la regidora Montserrat Flores des de la Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, ha quedat aprovat definitivament pel Ple, després dels tràmits de la seva aprovació inicial el passat mes de febrer. Per tant, gràcies a l’acció del govern municipal, Reus ja compta amb una normativa que impulsarà la màxima qualitat democràtica. Entre d’altres, permetrà a la ciutadania: presentar a l’Ajuntament iniciatives per convocar una consulta ciutadana; aprovar una norma; intervenir als plens o a les comissions informatives i convocar un procés de participació. 

A partir d’ara, la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals -liderada per Montserrat Flores, regidora d’ERC Reus- inicia la fase de desplegament d’aquest projecte, que compta amb el suport de tots els partits polítics representants a l’Ajuntament. De fet, la seva aprovació ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals. 

La regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, ha posat de relleu que l’objectiu final del Reglament de Participació Ciutadana és “que tothom conegui quines possibilitats té i com les pot utilitzar i que la ciutadania se senti representada en la presa de decisions del govern de la ciutat ”. En essència, el Reglament servirà perquè les reusenques i reusencs “tinguin les eines per intervenir directament o mitjançant les associacions i col·lectius en aspectes de la vida de la ciutat”. 

Per a ERC Reus, la participació és un mecanisme quotidià per prendre part en els afers públics i en les decisions. La visió republicana passa per construir una democràcia amb institucions que escolten la ciutadania i que tenen en compte les seves aportacions. Només amb el diàleg es pot arribar a grans consensos sobre temes de la ciutat, i reconèixer el valor de la ciutadania és imprescindible per assolir la cohesió social i territorial de la ciutat.

Un projecte republicà per augmentar la qualitat democràtica
És amb aquests objectius que la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals impulsa projectes com el Reglament de Participació Ciutadana, un mecanisme que activa i recolza les iniciatives de la societat. Així doncs, el Reglament té com a propòsit millorar els canals i els mitjans de participació i també mostrar tot el que la legislació permet perquè la ciutadania pugui saber en tot moment amb quins drets compta i com els pot exercir efectivament. Pel que fa a l’activitat administrativa, el Reglament millora la qualitat de les actuacions municipals i els serveis públics. En referència al paper de la societat civil, reforça una estructura participativa estable i fomenta la cultura participativa tant dins com fora de l’administració́, amb l’objectiu final d’augmentar la qualitat democràtica. 

D’altra banda, el Reglament també estableix que l’Ajuntament haurà de donar suport i convocar regularment audiències públiques per tractar temes d’interès general i haurà de retre comptes de manera clara i comprensible de les actuacions que realitza. El Reglament també reconeix la força del teixit associatiu, dona valor als col·lectius, els atorga paper en la definició de les polítiques i obliga l’Ajuntament a donar-los suport. 
Totes aquestes eines i, sobretot, l’esperit de col·laboració i de garantia que es recull en tot el Reglament, han de servir perquè les reusenques i reusencs es considerin legitimats per expressar les seves opinions i necessitats. Perquè les puguem exposar en forma d’un diàleg públic, obert i de qualitat i, per tant, la ciutat pugui sortir-ne beneficiada amb un aprofundiment democràtic i, alhora, amb una gestió més consensuada, senzilla i eficaç.
En aquest enllaç podeu trobar la guia pràctica del Reglament Municipal de Participació Ciutadana: https://participa.reus.cat/uploads/decidim/attachment/file/162/Guia_participacio_Reus.pdf