Reus

Notícia

A què destina el pressupost ERC Reus?

Les actuals aportacions de l’Ajuntament de Reus al Grup Municipal d’ERC formen part de l’acord del Ple del 19 de juliol del 2019 i suposen la única via d’ingressos econòmics per a les funcions que tenim assignades.

Durant l’any 2019, el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Reus hem invertit un total de 3.679,29€ per tal d’assolir els objectius de visualització de les tasques i d’ubicació pública del nostre grup com a node de comunicació, participació i implicació en els afers públics locals.

Gran part d’aquesta quantitat (2.416,87€) ha estat invertida en qüestions relacionades amb la representació i coordinació política de les persones que formen el grup municipal així com en diverses trobades amb persones de múltiples àmbits de la ciutat.

Per a nosaltres també és important la visualització d’aquesta activitat política i representativa, i per tant hem invertit 647,10€ en despeses comunicatives de publicitat.

La resta de despeses del grup han estat amb l’objectiu de millorar en les eines de treball i en aquest sentit hem iniciat un lloguer tecnològic d’un terminal informàtic especialitzat en temes d’edició audiovisual (81,62€), en material d’oficina divers (533,70€) i 6,08€ en despeses bancàries.