Reus

Notícia

Això va de debò

Noemí Llauradó Sans

Aquest divendres, 1 de setembre, quan queda un mes exacte pel Referèndum, l'Agència Tributària de Catalunya fa un salt molt important que permetrà posar les bases perquè de cara al futur pugui anar més enllà.

Així doncs, es durà a terme l'activitat integral dels serveis tributaris de la Generalitat i s'està preparat per afrontar nous reptes de cara al futur. Si el proper 1 d'octubre guanya el sí, la Generalitat de Catalunya haurà d'assumir totes les funcions que són pròpies d'un Estat i a l'Agència Tributària de Catalunya li correspondrà assumir plenes competències en matèria tributària.

El procés de construcció de les estructures d'Estat és una de les tasques que el Govern es va comprometre a realitzar. En l'horitzó immediat hi ha la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, però tots i totes sabem que cal molt més que un triomf a les urnes per fer possible l'Estat propi i aquesta és una de les accions que calia fer prèviament per poder iniciar aquesta etapa il·lusionant per al nostre país i en benefici de les persones.

Simultàniament s'obren 15 noves oficines pròpies i 13 noves oficines compartides arreu del territori i, com no podia ser d'altra manera, Reus és una de les ciutats que comptarà amb una oficina pròpia, ubicada al passeig Prim, 14.

L'obertura de la seu reusenca és una peça més d'aquest desplegament territorial de l'Agència que vol ser més a prop de la ciutadania per anar més lluny com a país.

Aquest desplegament té dos eixos. L'un és l'eix territorial i de recursos humans, àmbit en què es passarà de 4 a 32 oficines i de 321 persones que hi havia fa uns mesos, a 800 passat l'estiu.

I un segon eix que és el desplegament en l'àmbit competencial. Fins ara, l'Agència només portava a terme el 50% de les competències que té atribuïdes i ara es desplega tot el que és la recaptació executiva d'impostos, taxes, multes o sancions no satisfets, la qual fins ara estava subcontractada a l'Administració Tributària de l'Estat espanyol i també es gestionarà i liquidarà el conjunt dels impostos cedits, tasques que fins ara feien les oficines liquidadores del Registre de la Propietat (successions i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats).

També es donarà el servei en l'àmbit dels impostos propis. A més, la nova xarxa territorial suposarà una millora per a les persones contribuents que a partir d'ara trobarem concentrats diversos serveis que fins ara depenien de fins a tres administracions diferents.

És evident que per deixar de ser una comunitat autònoma i convertir-nos en un Estat, una de les peces fonamentals és l'arquitectura tributària i amb aquest pas d'avui la Generalitat demostra que està preparada i que ha treballat per posar a disposició de la ciutadania les estructures d'Estat que caldran si una majoria votem que volem constituir-nos en un Estat independent en forma de República.

Això va de debò. Tot a punt. Som-hi!