Reus

Notícia

Treballar la igualtat des dels instituts

Montserrat Flores Juanpere

Fa pocs dies que cinc instituts de la ciutat van rebre el segell de la Xarxa de Centres per la Igualtat de Reus. Aquest és un reconeixement que ha creat la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència de l'Ajuntament de Reus que encapçala Esquerra Republicana de Catalunya, per tal de reconèixer la feina en pro de la igualtat que fan els centres educatius i promoure que reflexionin sobre els aspectes de la seva organització interna i activitat diària que poden reforçar o interferir en la coeducació i la transmissió d’actituds igualitàries.

Per a Esquerra la igualtat de gènere és un valor fonamental per aconseguir una societat de valors republicans que sigui més justa i igualitària. Som conscients que conceptualment està assumida per la societat, però a la pràctica les mancances encara són molt grans. L’actual sistema caduc manté les diferències de salari entre homes i dones, les imatges de càrrecs públics ocupats majoritàriament per homes, el repartiment desigual de feines de casa, els desequilibris en els rols de parella que encara pressuposen que la dona tingui una actitud passiva... I, en els casos més greus, la violència de gènere, psicològica o física.

Per resoldre tot això, les lleis pro-igualtat no són suficients. Cal que impulsem entre totes i tots un canvi cultural i social. Un canvi que hem de fer a partir de la reflexió, la conscienciació i la pràctica en tots els aspectes de la nostra vida professional i privada.

En aquest canvi, és fonamental la feina que fan els centres educatius quan treballen amb adolescents que estan formant el seu criteri i personalitat, que estan definint el seu paper a la societat i estan començant a tenir les primeres relacions. Com presenten els rols de dones i homes en les explicacions, quin llenguatge utilitzen quan s’adrecen a les famílies, si es reflexiona sobre la masculinització o feminització de les activitats extraescolars o dels espais informals de relació entre l’alumnat, de quins mecanismes de revisió es disposa per tal que les imatges i cartelleria que circulen dins del centre no continguin imatges sexistes, com es detecten les possibles discriminacions o agressions... Aquests i molts altres aspectes diaris permeten detectar i evitar la transmissió capil·lar del sexisme entre l’alumnat.

Valorem especialment als instituts Gaudí, Gabriel Ferrater, Roseta Mauri, Baix Camp i Tapiró el seu compromís per incorporar la perspectiva de gènere al dia a dia d'un centre educatiu. Aquests centres han revisat i millorat el seu funcionament diari, organització de tasques, activitats de coeducació i de reflexió, plantejament de sortides professionals a l'alumnat i molts altres aspectes que diàriament serveixen perquè el seu professorat i el seu alumnat tinguin referents per identificar conductes sexistes i proposar solucions.

Amb la vostra determinació fem junts el camí cap a la igualtat. Esperem que molts altres centres, i comunitats educatives en el seu conjunt, s’hi afegeixin també progressivament.


Montserrat Flores Juanpere
Regidora d'ERC responsable de Participació, Ciutadania i Transparència a l’Ajuntament de Reus