Reus

Totes les opinions

Noemí Llauradó Sans

Això va de debò

Aquest divendres, 1 de setembre, quan queda un mes exacte pel Referèndum, l'Agència Tributària de Catalunya fa un salt molt important que permetrà posar les bases perquè de cara al futur pugui anar més enllà. Així doncs, es durà a terme l'activitat integral dels serveis tributaris de la Generalitat i s'està preparat per afrontar nous reptes de cara al futur. Si el proper 1 d'octubre guanya el sí, la Generalitat de Catalunya haurà d'assumir totes les funcions que són pròpies d'un Estat i a l'Agència Tributària de Catalunya li correspondrà assumir plenes competències en matèria tributària.

Xavier Alagarda Rodríguez

El turisme i les pintades al carrer

Primers d'agost, matí-migdia d'un dilluns calorós com qualsevol altre al centre de Reus. Els comerços oberts necessiten atreure l'atenció dels vianants d'arreu que busquen en un plànol el Gaudí Centre, la Casa Navàs, el Museu Salvador Vilaseca... petites pintades que embruten alguna façana donen un missatge poc encoratjador: "Tourist go home, refugees welcome". Parlar en un missatge així de la resta del món em sembla una reducció a l'absurd tan rídicula com malintencionada.

Noemí Llauradó Sans

El Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona: visió social, visió de xarxa

Aquest dijous 13 d'octubre, el conseller de Salut, Antoni Comín, juntament amb el delegat del Govern i el director del CatSalut han presentat el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona 2016-2020. Valorem molt positivament que el conseller hagi escollit el Camp de Tarragona com a primera regió sanitària que disposarà d'un Pla Estratègic. De fet, resulta del tot encertat, ja que es tracta de la segona àrea metropolitana de Catalunya, i de l'anàlisi de la situació que s'ha fet es desprèn que hi ha una sèrie de necessitats de la nostra població que demanen una planificació acurada per millorar-ne l'atenció sanitària,  combatre'n les desigualtats en salut i la manca d'equitat per motiu de gènere.