Reus

Totes les opinions

Noemí Llauradó Sans

El Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona: visió social, visió de xarxa

Aquest dijous 13 d'octubre, el conseller de Salut, Antoni Comín, juntament amb el delegat del Govern i el director del CatSalut han presentat el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona 2016-2020. Valorem molt positivament que el conseller hagi escollit el Camp de Tarragona com a primera regió sanitària que disposarà d'un Pla Estratègic. De fet, resulta del tot encertat, ja que es tracta de la segona àrea metropolitana de Catalunya, i de l'anàlisi de la situació que s'ha fet es desprèn que hi ha una sèrie de necessitats de la nostra població que demanen una planificació acurada per millorar-ne l'atenció sanitària,  combatre'n les desigualtats en salut i la manca d'equitat per motiu de gènere.