Ribera d'Ebre

Notícia

MOCIÓ PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE A LA RIBERA D’EBRE I EL CONJUNT DE LES TERRES DE L’EBRE

MOCIÓ PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE A LA RIBERA D’EBRE I EL
CONJUNT DE LES TERRES DE L’EBRE
 
El recent inici de les operacions en la línia de TGV fins la frontera francesa ha provocat
una forta polèmica al voltant de les subvencions als abonaments de l’Alta Velocitat
que fan que els seus preus siguin més competitius que en els trens de Rodalies
i Regionals, els que utilitza la gran majoria dels usuaris i els únics que es poden
considerar veritablement un servei públic.
 
Actualment la Generalitat de Catalunya és la responsable del servei de ferrocarrils de
Rodalies i Regionals a Catalunya, independentment de l’empresa explotadora que
gestioni cada xarxa. A la Ribera d’Ebre aquest servei el presta RENFE, que opera
la línia R15 (de Barcelona a Riba-roja d’Ebre per Reus i Móra la Nova), també n’és
l’explotador de la línia R16 (de Barcelona cap a Tortosa i Ulldecona).
 
Des d’Esquerra volem denunciar la important reducció dels serveis ferroviaris que
venen patint la Ribera d’Ebre i les Terres de l’Ebre, ja sigui tancant estacions,
acomiadant el seu personal, reduint els horaris d’atenció al públic, suprimint trajectes
o bé reduint la freqüència de pas en algunes línies. La comoditat i la durada dels
trajectes tampoc no ha millorat i, de fet, no és estrany trobar encara en els trajectes de
les línies R15 i R16 trens d’una antiguitat superior als 20 anys, com és el cas de les
unitats que pertanyen a les sèries 447, 448 i 470.
 
A la línia R15 s’hi afegeix el problema que no tingui els mateixos serveis fins al
seu acabament a Riba-roja d’Ebre. Així, ens trobem amb que quatre freqüències,
dos en cada direcció, acaben o comencen el seu recorregut a l’estació de Móra la
Nova, deixant el nord de la comarca (les estacions de Riba-roja, Flix i Ascó) amb
encara menys serveis que la resta. Són els combois que arriben a Móra la Nova a les
a les 08:47 i a les 22:46 amb sortides de retorn direcció Barcelona a les 6:41 i a les
12:15.
Tampoc arriba fins al final de línia el comboi que mor a Flix a les a les 15:38, així com
el seu retorn, que actualment surt de Flix a les 17:38.
 
A banda de millorar la connectivitat de la comarca amb el Camp de Tarragona i
Barcelona, l’allargament d’aquests trens també contribuiria a millorar la connectivitat
interna entre el pobles de la Ribera d’Ebre en transport públic, ja que encara que de
forma minoritària, el tren també es utilitzat per connectar les Móres amb el nord de la
comarca i els pobles amb estació entre ells.
 
Des de les Terres de l’Ebre, es constata amb preocupació com la manca d’uns serveis
ferroviaris dignes les condemnen a ser un territori perifèric, menys competitiu, amb
menys oportunitats i més mal comunicat que la resta de demarcacions de Catalunya.
D’una banda, el servei de trens regionals, que són els que transporten més viatgers,
des de ja fa massa anys, s’ha convertit en un servei deficient, lent, vell, amb poques
freqüències de pas i car, si el comparem amb les tarifes de preus del servei ferroviari
d’alta velocitat que connecta Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Així, si el d’ Alta
Velocitat entre Lleida–Barcelona en TAV dura 57 minuts i costa 12,45 € per trajecte (amb l’abonament de 10 viatges), el viatge en tren Regional de Riba-roja d’Ebre a
Barcelona –una distància molt similar- dura 2h i 47min i costa 15,90 €.
 
Afegir a les mancances en Regionals que també les Terres de l’Ebre, malgrat
veuen passar, des del 1997, trens diaris d’alta velocitat per l’estació de l’Aldea cap
a Barcelona, Tarragona, Castelló i València, s’han convertit en l’únic territori català
sense aturada ni connexió amb l’alta velocitat.
 
La Ribera d’Ebre també ha quedat aïllada del llarg recorregut, ja que s’han deixat
d’oferir els serveis de trens Talgo que operaven en la línia Reus-Móra la Nova-Casp
enllaçant Barcelona i Madrid.
 
Davant del greuge que patim per la manca d’uns serveis ferroviaris dignes i eficients,
el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents:
 
PRIMER.- EXIGIR Al Govern que perllongui tots els serveis de Regionals que
actualment acaben recorregut diari a les estacions de Móra la Nova i Flix fins al final
de la línia R15, a Riba-roja d’Ebre.
 
SEGON.- DEMANAR al Govern que augmenti les freqüències dels combois a
les Terres de l’Ebre dels trens regionals de les línies R15 i R16, que connecten
respectivament Tortosa i Riba-roja d’Ebre amb Barcelona.
 
TERCER.- DEMANAR la renovació del material dels trens regionals d’una antiguitat
superior als 10 anys a les esmentades línies R15 i R16.
 
QUART.- DEMANAR al Govern espanyol que, a partir d’aquest any 2013, tinguin
aturada a l’estació de l’Aldea–Amposta–Tortosa els Euromed que van en direcció
València i Barcelona.
 
CINQUÈ.- DEMANAR al Govern que apliqui uns criteris equitatius en les tarifes de
preus dels trens Regionals i de l’Euromed, de manera que no signifiquin cap greuge
tarifari respecte a les que s’apliquen avui dia als trens d’alta velocitat que connecten
Girona, Lleida i Tarragona amb Barcelona.
 
SISÉ.- INSTAR a ADIF a que realitzi el soterrament del pas a nivell de l’interior de la
població de Móra la Nova.
 
SETÈ.- Que es traslladi aquest acord al Ministeri de Fomento, a la Comissió de
Fomento del Senat, a tots els partits amb representació al Congrés de Diputats i al
Parlament de Catalunya, al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, a RENFE, al delegat del Govern de la Generalitat
de Catalunya a les Terres de l’Ebre i a tots els municipis de la comarca amb estació
ferroviària.