Ripoll

Totes les notícies

Diada reivindicativa d'ERC a Ripoll i a Barcelona

Com és habitual, des de fa molts anys, el passat 11 de setembre a les 10 del matí ERC va fer una ofrena floral al Comte Guifré i posterioment la tradicional cantada d'Els Segadors. A partir de les 11 del matí, ERC també va participar dels actes de la Diada que organitzava l'ajuntament de Ripoll al mateix monestir de la vila. A la tarda, una bona colla de militants, simpatitzants i amics d'ERC van participar a la manifestació de Barcelona, amb l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya. Seguirem lluitant, com sempre ho hem fet, fins a assolir-la. Des d'aquí tot el nostre suport per a totes les persones preses i exiliades polítiques. Us volem a casa ja !!!!

Hem preguntat sobre l'estat del mur del Raval de Barcelona al costat del riu Freser

El Grup Municipal d'ERC ha preguntat, a l'equip de govern de l'ajuntament de Ripoll, sobre l’estat del mur del Raval de Barcelona, al costat del riu Freser, entre el pont de l’arquet i la font del Raval.   Ens ha arribat un avís de veïns del Raval de Barcelona informant-nos que va aparèixer un forat al carrer i que posteriorment es va tapar amb una planxa metàl·lica.   No obstant, sembla que el forat és degut a una esllavissada produïda al mur situat al costat del riu Freser, que suporta el propi carrer Raval de Barcelona. Pensem que podria ser perillós no resoldre el problema per la banda inferior, reparant el mur que aguanta aquest carrer. Esperem que no cedeixi el mur i sobretot, volem evitar qualsevol perill per a les persones o vehicles que circulen per aquest indret. A més és un punt habitual de visita turística ja que permet contemplar fàcilment el tram de muralla situat a l’altra banda del riu.   Per tot això, hem demanat el següent: Disposar de l’informe dels serveis tècnics municipals amb la valoració del risc i la solució proposada. Voldríem saber si la planxa que s’ha col·locat tapant el forat és suficient o és només una solució provisional. Voldríem saber si hi ha garantia que no cedirà el mur. O bé si seria necessari, per precaució tallar el pas de vianants (i potser de vehicles) per aquest indret.

ERC satisfeta per haver evitat el perill dels pollancres morts a l'entrada de la C17 de Ripoll

El grup d'ERC a l'ajuntament de Ripoll vam entrar (23/07/20109) una pregunta per escrit a l'ajuntament amb la finalitat que es talessin els pollancres morts del jardí que es troba entre el carrer d'Antoni Gaudí i Cornet i la carretera C-17, a l'entrada sud de Ripoll.  No cal dir que aquests arbres representaven un perill evident, tant per als veïns de la zona, com per a tots els usuaris de la carretera; i en qualsevol episodi de vent podien caure i causar algun dany que de totes-totes ERC volíem evitar. Veure notícia anterior a la nostra web: http://locals.esquerra.cat/ripoll/article/99981/veiem-amb-preocupacio-lestat-dels-pollancres-de-la-c-17-a-cal-deu   És per això que hem vist amb satisfacció que des de carreteres es va realitzar l'actuació que va comportar la tala dels exemplars morts o malalts.   En la nostra pregunta però, anàvem més enllà; i assenyalàvem dos elements importants que entenem que s'han de tenir en compte:   1-  Per una banda, alabàvem el projecte paisatgístic que representa la pollancreda en aquell punt, des del punt de vista al·legòric a l'origen del nom de Ripoll, amb una de les hipòtesis centrada a l'etimologia del terme llatí "Rivipollensis", que significaria "riu de pollancres" (pel què incorporàvem l'enllaç a l' estudi realitzat per l'il·lustre ripollès Jordi Mascarella en els annals del Centre d'Estudis del 1997-98) https://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/download/204119/289095"   Considerem important mantenir els pollancres de l'accés a Ripoll com a al·legoria a l'onomàstica de l'origen del nom de Ripoll.   Aquesta al·legoria a l'onomàstica jugant amb aquest riu de pollancres a l'entrada de Ripoll la trobem encertada, i a nivell paisatgístic dóna un caràcter majestuós i embelleix l'entrada a la nostra població.   Recordem que aquesta pollancreda s'executà en les obres d'urbanització del sector de Cal Déu, que l'arquitecte del projecte d'urbanització fou en Pere Solà i aleshores l'alcalde era l'Eudald Casadesús, del grup de CiU; i no ens costa gens de felicitar aquella iniciativa -fet poc habitual entre grups polítics diferents, i que pensem que caldria reconsiderar per part de tothom la política de crítica constant per obres o projectes executats per altres, i valorar més la feina realitzada per tothom.

ERC demana una solució urgent pels vestidors del camp de futbol de Ripoll

Al darrer plenari del dia 30 de juliol de 2019, el grup municipal d’ERC va demanar, una vegada més, per la situació dels vestidors del camp de futbol de Ripoll.   Des d’ERC hem observat el deteriorament evident que presenten els vestidors del camp de futbol. A més, ens ha arribat la queixa per part de molts usuaris i de mares i pares que els utilitzen habitualment.   Sabem que és un tema recurrent, que ja s’ha tractat moltes vegades al consistori. Ens han parlat de grans projectes a la zona esportiva, però el més necessari, la millora dels vestidors, no s’ha fet. Anys enrere es va aprovar una petita partida pressupostària, però malauradament no es va utilitzar.   Durant el ple ens van dir que "aviat" començaria el projecte.   Creiem que la població, i sobretot els molts usuaris d’aquests vestidors, es mereixen una explicació més concreta del que s’hi farà i quan es farà.   Cal que l’actuació sigui urgent, ja que el curs i la temporada esportiva és a punt de començar.   Mentrestant, és absolutament imprescindible un mínim de manteniment dels vestidors actuals. Cal evitar que les instal·lacions siguin insalubres i s’ha de garantir que hi hagi aigua calenta i calefacció en condicions. I això caldria fer-ho abans de l’inici del curs escolar. No poden haver-hi excuses per no fer-ho.   Des d’ERC seguirem insistint en aquest petició fins que s’hagi solucionat. 

Veiem amb preocupació l'estat dels pollancres de la C-17 a Cal Déu

En les obres d'urbanització del sector de Cal Déu es va fer la plantació d'una pollancreda en el jardí entre la carretera C-17 i el carrer d'Antoni Gaudí i Cornet. Actualment molts d'aquests arbres han mort i podrien suposar un perill per a les persones que passegen per aquesta zona, per als conductors de la C-17 i per als veïns d'aquest vial. Aquesta pollancreda entenem que tenia la intenció de fer una al·legoria a una de les opcions que els erudits han determinat com a origen del nom de Ripoll.  Adjuntem un fragment d'un estudi realitzat per l'il·lustre ripollès Jordi Mascarella en els annals del Centre d'Estudis del 1997-98:   "Rivis Pollens.   El seu topònim llatí Rivipollensis ja apareix, de forma adjectival, testimoniat en textos del segle X. Sobre l'origen del nom de la població s'apunten diverses hipòtesis: una, que faria derivar aquest terme de la combinació del substantiu rivus (en llatí, "riu") i de l'adjectiu pollens ("fort, poderós, puixant"); i una altra, que apunta que el terme llatí Rivipollensis significaria "riu de pollancres", amb la qual cosa derivaria d'un llatí Rivus populorum. Onomàstica i etimologia https://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/download/204119/289095"   Malauradament, aquesta pollancreda presenta un estat preocupant perquè diferents arbres ja s'han mort, i d'altres estan apunt de fer-ho. Volem remarcar que ens agrada la proposta al·legòrica a l'origen del nom de Ripoll, però veiem amb preocupació que els arbres que es van morint poden representar un perill per a la seguretat dels vianants, i de la circulació del carrer o de la carretera.  En un dia ventós podrien caure branques o fins i tot algun dels pollancres, i caldria realitzar alguna intervenció abans que no es produeixi cap desgràcia.   Desconeixem la font del problema, si bé és conegut en el món de la silvicultura i l'enginyeria forestal el concepte de la "llei d'autotala" i del concepte d'àrea basal. Això podria ésser un dels motius pels quals es van morint diversos exemplars de la pollancreda, atès que hi ha una important densitat de població d'arbres; per bé que podria haver-hi alguna altra causa que desconeixem.

ERC proposa un augment i millora de les Àrees de servei per a autocaravanes a Ripoll

La regidora Nani Mora, del Grup Municipal i la “regidora de suport de turisme” Roser Capdevila, han presentat avui la proposta que s’ha entrat a l’ajuntament de Ripoll en forma de moció que es debatrà al ple del proper 30 de juliol. El contingut de la moció és el següent: Actualment el parc d’autocaravanes a Europa té un creixement anual superior a la mitjana dels turismes. La independència que proporciona i la disponibilitat immediata, són els arguments més evidents per a la utilització de les autocaravanes, ja que permet iniciar un viatge sense reservar prèviament l’allotjament. La principal aspiració de l’autocaravanista, es poder viatjar sense contratemps, fer etapes en completa llibertat respectant la legislació i les regles cíviques del comportament. Per això es considera un turisme de qualitat. Cal atraure aquest tipus de turisme, per això, hi ha la necessitat de fomentar àrees de serveis en les poblacions. El grup municipal d’ERC pensa que Ripoll, com a població turística, necessita augmentar i millorar aquest tipus d’àrees de servei per a autocaravanes. Ens podria aportar: un increment d’activitat turística de temporada i fora de temporada; afavorir una major difusió del patrimoni històric, paisatgístic, cultural i local; una potenciació del comerç local i la restauració i productes de la terra. Sabem que aquest turisme tenen xarxes on pengen informació sobre els llocs on hi ha àrees de serveis adequades. A més, els espais destinats a les autocaravanes són un lloc per incorporar panells informatius sobre el municipi i el territori, per tal d’orientar a l’usuari, per mitjà de mapes on es troben els punts d’interès cultural i històric, espais comercials i d’oci, així com les normes d’ús i conducta a l’àrea de servei. Per aprofitar l’autonomia d’una autocaravana, només és necessari disposar d’un lloc on gestionar els residus de manera ecològica, és a dir buidar a una xarxa de sanejament, el contenidor d’aigües brutes i matèria orgànica com també omplir el contenidor d’aigua neta.

ERC pregunta per l'empitjorament de la recollida d'escombraries al centre de Ripoll

Comerciants del centre de la vila ens informen que s’ha canviat el sistema de recollida de cartró. Fins fa pocs dies es feia una recollida porta a porta a cada comerç i funcionava molt bé. Darrerament s’ha canviat el sistema i es fa la recollida els dilluns, dimecres i divendres durant el matí i cal deixar els cartrons en diferents punts concrets del centre. Això fa que s’acumuli una gran quantitat de cartrons en aquests punts, i es genera una mala imatge gens favorable a l’atractiu comercial i de passeig que ha de tenir la zona. A més, quan plou, neva o fa vent queda tot el cartró malmès i la situació encara empitjora. El nou sistema dificulta l’activitat als establiments, ja que alguns comerços només tenen una persona que hi treballa i ha de tancar per a portar el cartró fins al punt que li hagin assignat.   A altres barris de Ripoll sembla que es manté la recollida porta a porta per als comerços però ara han de deixar els cartrons davant del seu establiment, amb el mateix problema d’imatge i de risc de fer-se malbé per inclemències meteorològiques.   També veiem amb preocupació que amb la col·locació de contenidors s’ha sacrificat moltes places d’aparcaments en zona taronja, perjudicant la possibilitat de trobar aparcament per anar a comprar o passejar al centre de Ripoll. Des del moment d’instal·lar els nous contenidors a tota la població, hem vist que s’augmenta la brutícia a l’entorn d’aquests punts amb els problemes de salubritat i d’imatge que això suposa. En part, és degut a l’incivisme de les persones, però també creiem que és degut a la poca capacitat dels nous contenidors i a la poca freqüència en buidar-los, ja que sovint estan plens. Des de l’equip de govern ens van comunicar una estranya solució, d’utilitzar un camió petit amb operaris per a fer una recollida prèvia d’aquestes escombraries situades al voltant dels contenidors, per facilitar el buidatge posterior del camió grua que només porta un conductor i no pot recollir bosses del terra.

ERC pregunta pel mal estat de la teulada i dels vestidors de la piscina municipal

Hem vist amb preocupació l’entrada d’aigua “a bots i barrals” pel sostre del passadís de la piscina municipal. Adjuntem vídeo del dia 9 de juliol de 2019: https://www.instagram.com/p/Bz0791FISbx/ https://www.facebook.com/979302092166998/posts/2215450815218780/ Creiem que això no és gens normal, i hi ha un problema evident a la teulada i desaigües de la piscina municipal.   D’altra banda, molts usuaris de la piscina municipal ens avisen dels problemes en el funcionament de les dutxes dels vestidors. Ens diuen que sovint no funcionen o bé en funcionen només algunes. A més, no surt adequadament l’aigua calenta.   Per aquest motiu hem demanat a l'equip de govern de l'ajuntament:   Quines actuacions s’han previst per solucionar aquests problemes a la teulada i als vestidors de la piscina municipal? Quin cost suposaran? Quan està previst solucionar aquests problemes a les instal·lacions de la piscina municipal?    

No veiem lògic l'augment sobtat de retribucions a l'Ajuntament de Ripoll ni tampoc el nou Consell d'Administració de SOMASRSA

El Grup Municipal d'ERC a l'ajuntament de Ripoll ha començat l'oposició activa i constructiva que preveu pels propers 4 anys de mandat (2019-2023). Des d'ERC estem a favor de la lògica, el diàleg i la participació. És per això que en el primer ple de mandat, fet el 9 de juliol de 2019 (el ple del cartipàs), ens hem abstingut en dos temes: Per una banda, ens hem abstingut sobre la sobtada pujada de les retribucions, que s'han actualitzat en base a l'IPC des del 2007 fins al 2019 (augment acumulat de 12 anys). Nosaltres hem proposat que l'augment fos només en base a l'IPC del 2018. A continuació podeu veure la comparativa dels valors fins al final del darrer mandat i els valors pel nou mandat.   retribucions ajuntament de Ripoll  € fins maig/19 € a partir jul/19 increment aportació mensual a Grup municipal part comú 160 193 20,6% aportació mensual a Grup municipal part per nombre regidors 19 22 15,8% sou alcalde 44.226 51.400 16,2% assistència Ple 195 232 19,0% assistència Junta Govern regidor dret vot 140 166 18,6% assistència Junta Govern regidor sense vot 93 111 19,4% assistència Comissions Informatives 20 27 35,0% caps àrea, aportació mensual 93 111 19,4% assistència Junta Portaveus 55 66 20,0% D'altra banda, ens hem abstingut pels nomenaments del consell d'administració de SOMASRSA per les poques persones de perfil tècnic que s'han escollit (només 1 tècnic de 5 membres). Per això hem proposat que hi haguessin més persones de perfil tècnic per tal d'ajudar a millorar i modernitzar el bon funcionament del servei d'aigües i clavegueram de Ripoll.