Ripoll

Totes les notícies

ERC proposa bonificar l’IBI per atraure població a Ripoll

El regidor Roger Bosch, del Grup Municipal i el “regidor de suport de serveis econòmics i règim intern” Eudald Casas, van presentar aquest dimarts 22 d’octubre la proposta que s’ha entrat a l’ajuntament de Ripoll en forma de moció que es debatrà al ple del proper 29 d’octubre de 2019. El contingut de la moció és el següent: Moció del grup municipal d’ERC sobre bonificacions de l’IBI per atraure població. La baixada de població a Ripoll i a tota la comarca és, sens dubte, un dels temes que ens han de preocupar més, pels efectes que comporta. Sense ànim de mencionar-los tots, sí que podem posar alguns exemples: manca de mainada a les escoles i llars d’infants amb risc de perdre algun curs en algun dels centres, menys persones utilitzant els serveis públics (municipals o d’altres), menys persones comprant al municipi, envelliment de la població i menys persones en edat de generar activitats econòmiques o socials, menys ingressos a través d’impostos supramunicipals condicionats al nombre d’habitants, etc. Al programa electoral d’ERC per a les eleccions municipals del 2019, ja es proposaven diverses accions a realitzar des de l’ajuntament sota el lema “Viu a Ripoll”. Totes elles encaminades a atraure població de totes les edats i procedència. Una fórmula que, creiem, que pot ser d’aplicació relativament senzilla i directa és a través de les bonificacions fiscals de l’IBI. Per una banda, proposem que es bonifiqui l’IBI a tots els habitatges de Ripoll on hi visquin persones empadronades al municipi. Aquesta mesura seria favorable tant als habitatges on hi visquin els propietaris com als habitatges on hi visquin persones en règim de lloguer. Caldria que aquesta bonificació fos automàtica, a partir de la informació que ja té l’Ajuntament de Ripoll sense necessitat d’haver de fer cap sol·licitud. L’Ajuntament podria mantenir el nivell d’ingressos per aquest concepte, però establint uns valors d’IBI més elevats que els actuals per als habitatges sense cap persona empadronada a Ripoll i amb valors d’IBI més baixos als actuals per als habitatges amb persones empadronades a Ripoll.

Continuarem fins a assolir la Independència

Des d'ERC Ripoll donem tot el nostre suport a les persones que han estat injustament condemanades i volem manifestar el nostre compromís per continuar defensant els drets fonamentals individuals i col·lectius de les persones. Continuarem lluitant de manera pacífica perquè l'autodeterninació de Catalunya sigui vinculant i efectiva, i seguirem insistint en que l'única via possible per a viure en una democràcia real és assolint la Independència de Catalunya. En una República catalana socialment justa i solidària, on tothom tingui les mateixes oportunitats. Així mateix, us informen que el passat 14 d'octubre es va celebrar un ple extraordinari a l'Ajuntament de Ripoll en resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Es va presentar una moció per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i la defensa del dret d'autodeterminació. Aquesta moció, va ser APROVADA amb els VOTS A FAVOR de Junts per Ripoll, ERC- Ripoll i Alternativa per Ripoll. El partit dels Socialistes hi va VOTAR EN CONTRA i el Front Nacional de Catalunya s'hi va ABSTENIR. El dia 15 d'octubre, en sessió plenària extraordinària del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar la moció de rebuig a la sentència del judici dels fets de l’1 d’octubre. La moció es va aprovar amb els vots d’ERC, JxCAT i MES. El PSC va dividir bipolarment el seu vot. Enric Pérez, vicepresident del Consell Comarcal va defensar el posicionament del PSC i el seu vot contrari a l’aprovació de la moció va estar acompanyat per l’aval injustificat de la sentència. Al seu torn de rèplica, Sergi Albrich, portaveu adjunt del grup republicà va demanar “el trencament del govern (JxCAT - MES - PSC) de l’ens comarcal a fi de conformar un govern progressista que prioritzi la comarca, els seus ciutadans i el país. És incomprensible que aquest govern es recolzi amb persones d’un partit que avala una sentència judicial que pretén empresonar persones justes que l’únic delicte que han comès, és permetre que la ciutadania de Catalunya votés el seu futur polític.

ERC proposa adequar un aparcament provisional del barri de la Ctra de Sant Joan a la parcel·la municipal on ara hi ha contenidors vells d'escombraries

El grup municipal d'ERC ha fet arribar la següent pregunta-proposta a l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll: Pregunta sobre l’estat de la parcel·la municipal de Can Guetes (actualment plena de contenidors d’escombraries) i proposta d’ús com a aparcament provisional del barri de la Carretera de Sant Joan   Des de uns mesos la parcel·la municipal de Can Guetes (amb accés pel Carrer de Can Guetes) està plena de contenidors d’escombraries. Entenem que són els contenidors de diversos municipis de la comarca que el Consell Comarcal del Ripollès va substituir per uns de nous.   La mala imatge que genera aquest dipòsit, tipus abocador, de contenidors vells és lamentable. Perjudica, sens dubte l’atractiu paisatgístic i turístics d’aquesta zona, amb molta afluència de persones que són usuaris de la Ruta del Ferro i del Carbó.   Al darrer plenari del 24 de setembre de 2019 vam demanar a l’equip de govern si tenia previst retirar els contenidors o no. En aquest sentit vam proposar que es regalin a altres municipis o que es reciclin adequadament. De moment, estem esperant resposta de l’equip de govern. Al mateix temps, sabem que al barri de la Carretera de Sant Joan hi ha manca d’aparcaments, sobretot els dies que hi ha activitats al Casal de la Gent Gran situat a la mateixa Carretera de Sant Joan. Per això, proposem que -mentre no es construeixi cap edifici a la parcel·la municipal- es pugui aprofitar com a aparcament provisional del barri.   Per tot això.   DEMANEM   Saber quan es retiraran els contenidors vells de la parcel·la municipal de Can Guetes i quin destí tindran. Que s’adequï la parcel·la municipal de Can Guetes com a aparcament provisional obert a tothom, i que ens informin de quan estaria disponible.

ERC proposa una millora de la seguretat, neteja i adequació de tots els parcs infantils de Ripoll

El Grup Municipal d’ERC va presentar, el dia 19 de setembre a l’Ajuntament de Ripoll, la proposta, en forma de moció, que es debatrà al ple del proper 24 de setembre de 2019.   El contingut de la moció és el següent:   Som conscients de que actualment no hi ha una legislació vigent de com han de ser els parcs infantils en matèria de seguretat, inclusió, qualitat de jocs i zones, però si que existeix una normativa europea (UNE-EN 1176-1177) que estableix una sèrie d’exigències en matèria de seguretat per evitar accidents que es donen als parcs de jocs infantils.   Aquestes normes recullen els requisits que han de complir els equips de jocs, ja siguin tobogans, gronxadors, balancins. També els materials emprats, les dimensions dels buits i espais lliures que evitin els riscos de quedar atrapats, les distàncies i alçades de seguretat, les proteccions contra les caigudes, etc.   A més també parlen de distàncies lliures d’obstacles, així com del manteniment i neteja posterior d’aquestes àrees de joc.   Un element molt important en aquestes àrees són les superfícies del sòl, un element clau en la seguretat dels nens. Un bon sòl és un des factors més importants per reduir les lesions per accident així com la seva gravetat. Hi ha paviments com el de cautxú que disminueixin l’impacte amb el terra, a més d’oferir un aspecte agradable. El formigó, asfalt i paviment són perillosos. La gespa, terra i superfícies de terra compacta tampoc són del tot segurs, ja que les condicions meteorològiques i els desgast poden reduir la seva capacitat per esmorteir les caigudes. La superfície que cobreix el sòl ha d’estar composada per materials no compactes. De fet hi ha empreses que es dediquen a desenvolupar aquests tipus de materials segurs i dissenyats per evitar accidents.   Pensem que mesures com aquestes tenen com a objectiu garantir la màxima seguretat dels nens i nenes que van als parcs.   Per nosaltres es prioritari tenir uns parcs ben cuidats, amb terres i jocs adequats, a més d’inclusius, on tots els nens puguin jugar, amb tanques que aïllin de cap risc i donin seguretat.

ERC vol que es millori la seguretat dels passos de vianants a Ripoll

Al ple del dia 24 de setembre de 2019 a l'ajuntament de Ripoll, el Grup Municipal d'ERC defensarà l'aprovació d'una moció sobre la millora de la seguretat dels passos de vianants a Ripoll. A continuació teniu el text íntegre de la moció: Com totes les ciutats i pobles, Ripoll compta amb un espai i vials que ha de fer compatible una circulació segura tant en vehicle motoritzat, com a peu i bicicleta. Si bé aquesta convivència normalment no genera problemes, és evident que hi ha diversos punts que han generat accidents i conflictivitat. Anotem alguns exemples de punts conflictius que caldria resoldre de seguida: 1- Actuació urgent de millora del pas de vianants de la Ronda de Castelladrall (a l’alçada del Carrer Josep Maria Pericas), amb bandes reductores de velocitat o pas elevat. 2- Millor senyalització, amb passos de vianants lluminosos, a l’entorn de tots els centres escolars de la població. 3- Creació d’un pas de vianants a l’Avinguda Comte Guifre per travessar de l’escola Tomàs Raguer cap al Parc Infantil del barri de Sant Pere. 4- Racionalització i supressió d’alguns passos de vianants, que per proximitat entre ells són redundants, com per exemple algun del Carrer Progrés, o del Carrer Macià Bonaplata (davant l’ambulatori). Dins d’un estudi global de la circulació, i a l’espera de possibles variants que millorin el dens trànsit que hi ha actualment al Ripoll, com per exemple al Carrer Progrés, cal una actuació urgent per a la millora de la senyalització, il·luminació i reducció de velocitat en determinats passos de vianants de Ripoll. Al mateix temps, s’haurien de suprimir totes les barreres arquitectòniques d’aquests passos de vianants. Precisament, una solució que creiem que ha funcionat, reduint la sinistralitat i garantint l’accessibilitat dels vianants, ha estat la construcció de passos elevats (com els de la Carretera de Barcelona, la Carretera de Ribes o la Carretera de Sant Joan). Som conscients que aquesta millora s’ha de produir, sobretot en aquells punts on la velocitat es més elevada i també en aquells passos a l’entorn dels centres escolars i llocs de més freqüència de pas.

Diada reivindicativa d'ERC a Ripoll i a Barcelona

Com és habitual, des de fa molts anys, el passat 11 de setembre a les 10 del matí ERC va fer una ofrena floral al Comte Guifré i posterioment la tradicional cantada d'Els Segadors. A partir de les 11 del matí, ERC també va participar dels actes de la Diada que organitzava l'ajuntament de Ripoll al mateix monestir de la vila. A la tarda, una bona colla de militants, simpatitzants i amics d'ERC van participar a la manifestació de Barcelona, amb l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya. Seguirem lluitant, com sempre ho hem fet, fins a assolir-la. Des d'aquí tot el nostre suport per a totes les persones preses i exiliades polítiques. Us volem a casa ja !!!!

Hem preguntat sobre l'estat del mur del Raval de Barcelona al costat del riu Freser

El Grup Municipal d'ERC ha preguntat, a l'equip de govern de l'ajuntament de Ripoll, sobre l’estat del mur del Raval de Barcelona, al costat del riu Freser, entre el pont de l’arquet i la font del Raval.   Ens ha arribat un avís de veïns del Raval de Barcelona informant-nos que va aparèixer un forat al carrer i que posteriorment es va tapar amb una planxa metàl·lica.   No obstant, sembla que el forat és degut a una esllavissada produïda al mur situat al costat del riu Freser, que suporta el propi carrer Raval de Barcelona. Pensem que podria ser perillós no resoldre el problema per la banda inferior, reparant el mur que aguanta aquest carrer. Esperem que no cedeixi el mur i sobretot, volem evitar qualsevol perill per a les persones o vehicles que circulen per aquest indret. A més és un punt habitual de visita turística ja que permet contemplar fàcilment el tram de muralla situat a l’altra banda del riu.   Per tot això, hem demanat el següent: Disposar de l’informe dels serveis tècnics municipals amb la valoració del risc i la solució proposada. Voldríem saber si la planxa que s’ha col·locat tapant el forat és suficient o és només una solució provisional. Voldríem saber si hi ha garantia que no cedirà el mur. O bé si seria necessari, per precaució tallar el pas de vianants (i potser de vehicles) per aquest indret.

ERC satisfeta per haver evitat el perill dels pollancres morts a l'entrada de la C17 de Ripoll

El grup d'ERC a l'ajuntament de Ripoll vam entrar (23/07/20109) una pregunta per escrit a l'ajuntament amb la finalitat que es talessin els pollancres morts del jardí que es troba entre el carrer d'Antoni Gaudí i Cornet i la carretera C-17, a l'entrada sud de Ripoll.  No cal dir que aquests arbres representaven un perill evident, tant per als veïns de la zona, com per a tots els usuaris de la carretera; i en qualsevol episodi de vent podien caure i causar algun dany que de totes-totes ERC volíem evitar. Veure notícia anterior a la nostra web: http://locals.esquerra.cat/ripoll/article/99981/veiem-amb-preocupacio-lestat-dels-pollancres-de-la-c-17-a-cal-deu   És per això que hem vist amb satisfacció que des de carreteres es va realitzar l'actuació que va comportar la tala dels exemplars morts o malalts.   En la nostra pregunta però, anàvem més enllà; i assenyalàvem dos elements importants que entenem que s'han de tenir en compte:   1-  Per una banda, alabàvem el projecte paisatgístic que representa la pollancreda en aquell punt, des del punt de vista al·legòric a l'origen del nom de Ripoll, amb una de les hipòtesis centrada a l'etimologia del terme llatí "Rivipollensis", que significaria "riu de pollancres" (pel què incorporàvem l'enllaç a l' estudi realitzat per l'il·lustre ripollès Jordi Mascarella en els annals del Centre d'Estudis del 1997-98) https://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/download/204119/289095"   Considerem important mantenir els pollancres de l'accés a Ripoll com a al·legoria a l'onomàstica de l'origen del nom de Ripoll.   Aquesta al·legoria a l'onomàstica jugant amb aquest riu de pollancres a l'entrada de Ripoll la trobem encertada, i a nivell paisatgístic dóna un caràcter majestuós i embelleix l'entrada a la nostra població.   Recordem que aquesta pollancreda s'executà en les obres d'urbanització del sector de Cal Déu, que l'arquitecte del projecte d'urbanització fou en Pere Solà i aleshores l'alcalde era l'Eudald Casadesús, del grup de CiU; i no ens costa gens de felicitar aquella iniciativa -fet poc habitual entre grups polítics diferents, i que pensem que caldria reconsiderar per part de tothom la política de crítica constant per obres o projectes executats per altres, i valorar més la feina realitzada per tothom.

ERC demana una solució urgent pels vestidors del camp de futbol de Ripoll

Al darrer plenari del dia 30 de juliol de 2019, el grup municipal d’ERC va demanar, una vegada més, per la situació dels vestidors del camp de futbol de Ripoll.   Des d’ERC hem observat el deteriorament evident que presenten els vestidors del camp de futbol. A més, ens ha arribat la queixa per part de molts usuaris i de mares i pares que els utilitzen habitualment.   Sabem que és un tema recurrent, que ja s’ha tractat moltes vegades al consistori. Ens han parlat de grans projectes a la zona esportiva, però el més necessari, la millora dels vestidors, no s’ha fet. Anys enrere es va aprovar una petita partida pressupostària, però malauradament no es va utilitzar.   Durant el ple ens van dir que "aviat" començaria el projecte.   Creiem que la població, i sobretot els molts usuaris d’aquests vestidors, es mereixen una explicació més concreta del que s’hi farà i quan es farà.   Cal que l’actuació sigui urgent, ja que el curs i la temporada esportiva és a punt de començar.   Mentrestant, és absolutament imprescindible un mínim de manteniment dels vestidors actuals. Cal evitar que les instal·lacions siguin insalubres i s’ha de garantir que hi hagi aigua calenta i calefacció en condicions. I això caldria fer-ho abans de l’inici del curs escolar. No poden haver-hi excuses per no fer-ho.   Des d’ERC seguirem insistint en aquest petició fins que s’hagi solucionat.