Ripoll

Totes les notícies

ERC proposa una millora de la seguretat, neteja i adequació de tots els parcs infantils de Ripoll

El Grup Municipal d’ERC va presentar, el dia 19 de setembre a l’Ajuntament de Ripoll, la proposta, en forma de moció, que es debatrà al ple del proper 24 de setembre de 2019.   El contingut de la moció és el següent:   Som conscients de que actualment no hi ha una legislació vigent de com han de ser els parcs infantils en matèria de seguretat, inclusió, qualitat de jocs i zones, però si que existeix una normativa europea (UNE-EN 1176-1177) que estableix una sèrie d’exigències en matèria de seguretat per evitar accidents que es donen als parcs de jocs infantils.   Aquestes normes recullen els requisits que han de complir els equips de jocs, ja siguin tobogans, gronxadors, balancins. També els materials emprats, les dimensions dels buits i espais lliures que evitin els riscos de quedar atrapats, les distàncies i alçades de seguretat, les proteccions contra les caigudes, etc.   A més també parlen de distàncies lliures d’obstacles, així com del manteniment i neteja posterior d’aquestes àrees de joc.   Un element molt important en aquestes àrees són les superfícies del sòl, un element clau en la seguretat dels nens. Un bon sòl és un des factors més importants per reduir les lesions per accident així com la seva gravetat. Hi ha paviments com el de cautxú que disminueixin l’impacte amb el terra, a més d’oferir un aspecte agradable. El formigó, asfalt i paviment són perillosos. La gespa, terra i superfícies de terra compacta tampoc són del tot segurs, ja que les condicions meteorològiques i els desgast poden reduir la seva capacitat per esmorteir les caigudes. La superfície que cobreix el sòl ha d’estar composada per materials no compactes. De fet hi ha empreses que es dediquen a desenvolupar aquests tipus de materials segurs i dissenyats per evitar accidents.   Pensem que mesures com aquestes tenen com a objectiu garantir la màxima seguretat dels nens i nenes que van als parcs.   Per nosaltres es prioritari tenir uns parcs ben cuidats, amb terres i jocs adequats, a més d’inclusius, on tots els nens puguin jugar, amb tanques que aïllin de cap risc i donin seguretat.

ERC vol que es millori la seguretat dels passos de vianants a Ripoll

Al ple del dia 24 de setembre de 2019 a l'ajuntament de Ripoll, el Grup Municipal d'ERC defensarà l'aprovació d'una moció sobre la millora de la seguretat dels passos de vianants a Ripoll. A continuació teniu el text íntegre de la moció: Com totes les ciutats i pobles, Ripoll compta amb un espai i vials que ha de fer compatible una circulació segura tant en vehicle motoritzat, com a peu i bicicleta. Si bé aquesta convivència normalment no genera problemes, és evident que hi ha diversos punts que han generat accidents i conflictivitat. Anotem alguns exemples de punts conflictius que caldria resoldre de seguida: 1- Actuació urgent de millora del pas de vianants de la Ronda de Castelladrall (a l’alçada del Carrer Josep Maria Pericas), amb bandes reductores de velocitat o pas elevat. 2- Millor senyalització, amb passos de vianants lluminosos, a l’entorn de tots els centres escolars de la població. 3- Creació d’un pas de vianants a l’Avinguda Comte Guifre per travessar de l’escola Tomàs Raguer cap al Parc Infantil del barri de Sant Pere. 4- Racionalització i supressió d’alguns passos de vianants, que per proximitat entre ells són redundants, com per exemple algun del Carrer Progrés, o del Carrer Macià Bonaplata (davant l’ambulatori). Dins d’un estudi global de la circulació, i a l’espera de possibles variants que millorin el dens trànsit que hi ha actualment al Ripoll, com per exemple al Carrer Progrés, cal una actuació urgent per a la millora de la senyalització, il·luminació i reducció de velocitat en determinats passos de vianants de Ripoll. Al mateix temps, s’haurien de suprimir totes les barreres arquitectòniques d’aquests passos de vianants. Precisament, una solució que creiem que ha funcionat, reduint la sinistralitat i garantint l’accessibilitat dels vianants, ha estat la construcció de passos elevats (com els de la Carretera de Barcelona, la Carretera de Ribes o la Carretera de Sant Joan). Som conscients que aquesta millora s’ha de produir, sobretot en aquells punts on la velocitat es més elevada i també en aquells passos a l’entorn dels centres escolars i llocs de més freqüència de pas.

Diada reivindicativa d'ERC a Ripoll i a Barcelona

Com és habitual, des de fa molts anys, el passat 11 de setembre a les 10 del matí ERC va fer una ofrena floral al Comte Guifré i posterioment la tradicional cantada d'Els Segadors. A partir de les 11 del matí, ERC també va participar dels actes de la Diada que organitzava l'ajuntament de Ripoll al mateix monestir de la vila. A la tarda, una bona colla de militants, simpatitzants i amics d'ERC van participar a la manifestació de Barcelona, amb l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya. Seguirem lluitant, com sempre ho hem fet, fins a assolir-la. Des d'aquí tot el nostre suport per a totes les persones preses i exiliades polítiques. Us volem a casa ja !!!!

Hem preguntat sobre l'estat del mur del Raval de Barcelona al costat del riu Freser

El Grup Municipal d'ERC ha preguntat, a l'equip de govern de l'ajuntament de Ripoll, sobre l’estat del mur del Raval de Barcelona, al costat del riu Freser, entre el pont de l’arquet i la font del Raval.   Ens ha arribat un avís de veïns del Raval de Barcelona informant-nos que va aparèixer un forat al carrer i que posteriorment es va tapar amb una planxa metàl·lica.   No obstant, sembla que el forat és degut a una esllavissada produïda al mur situat al costat del riu Freser, que suporta el propi carrer Raval de Barcelona. Pensem que podria ser perillós no resoldre el problema per la banda inferior, reparant el mur que aguanta aquest carrer. Esperem que no cedeixi el mur i sobretot, volem evitar qualsevol perill per a les persones o vehicles que circulen per aquest indret. A més és un punt habitual de visita turística ja que permet contemplar fàcilment el tram de muralla situat a l’altra banda del riu.   Per tot això, hem demanat el següent: Disposar de l’informe dels serveis tècnics municipals amb la valoració del risc i la solució proposada. Voldríem saber si la planxa que s’ha col·locat tapant el forat és suficient o és només una solució provisional. Voldríem saber si hi ha garantia que no cedirà el mur. O bé si seria necessari, per precaució tallar el pas de vianants (i potser de vehicles) per aquest indret.

ERC satisfeta per haver evitat el perill dels pollancres morts a l'entrada de la C17 de Ripoll

El grup d'ERC a l'ajuntament de Ripoll vam entrar (23/07/20109) una pregunta per escrit a l'ajuntament amb la finalitat que es talessin els pollancres morts del jardí que es troba entre el carrer d'Antoni Gaudí i Cornet i la carretera C-17, a l'entrada sud de Ripoll.  No cal dir que aquests arbres representaven un perill evident, tant per als veïns de la zona, com per a tots els usuaris de la carretera; i en qualsevol episodi de vent podien caure i causar algun dany que de totes-totes ERC volíem evitar. Veure notícia anterior a la nostra web: http://locals.esquerra.cat/ripoll/article/99981/veiem-amb-preocupacio-lestat-dels-pollancres-de-la-c-17-a-cal-deu   És per això que hem vist amb satisfacció que des de carreteres es va realitzar l'actuació que va comportar la tala dels exemplars morts o malalts.   En la nostra pregunta però, anàvem més enllà; i assenyalàvem dos elements importants que entenem que s'han de tenir en compte:   1-  Per una banda, alabàvem el projecte paisatgístic que representa la pollancreda en aquell punt, des del punt de vista al·legòric a l'origen del nom de Ripoll, amb una de les hipòtesis centrada a l'etimologia del terme llatí "Rivipollensis", que significaria "riu de pollancres" (pel què incorporàvem l'enllaç a l' estudi realitzat per l'il·lustre ripollès Jordi Mascarella en els annals del Centre d'Estudis del 1997-98) https://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/download/204119/289095"   Considerem important mantenir els pollancres de l'accés a Ripoll com a al·legoria a l'onomàstica de l'origen del nom de Ripoll.   Aquesta al·legoria a l'onomàstica jugant amb aquest riu de pollancres a l'entrada de Ripoll la trobem encertada, i a nivell paisatgístic dóna un caràcter majestuós i embelleix l'entrada a la nostra població.   Recordem que aquesta pollancreda s'executà en les obres d'urbanització del sector de Cal Déu, que l'arquitecte del projecte d'urbanització fou en Pere Solà i aleshores l'alcalde era l'Eudald Casadesús, del grup de CiU; i no ens costa gens de felicitar aquella iniciativa -fet poc habitual entre grups polítics diferents, i que pensem que caldria reconsiderar per part de tothom la política de crítica constant per obres o projectes executats per altres, i valorar més la feina realitzada per tothom.

ERC demana una solució urgent pels vestidors del camp de futbol de Ripoll

Al darrer plenari del dia 30 de juliol de 2019, el grup municipal d’ERC va demanar, una vegada més, per la situació dels vestidors del camp de futbol de Ripoll.   Des d’ERC hem observat el deteriorament evident que presenten els vestidors del camp de futbol. A més, ens ha arribat la queixa per part de molts usuaris i de mares i pares que els utilitzen habitualment.   Sabem que és un tema recurrent, que ja s’ha tractat moltes vegades al consistori. Ens han parlat de grans projectes a la zona esportiva, però el més necessari, la millora dels vestidors, no s’ha fet. Anys enrere es va aprovar una petita partida pressupostària, però malauradament no es va utilitzar.   Durant el ple ens van dir que "aviat" començaria el projecte.   Creiem que la població, i sobretot els molts usuaris d’aquests vestidors, es mereixen una explicació més concreta del que s’hi farà i quan es farà.   Cal que l’actuació sigui urgent, ja que el curs i la temporada esportiva és a punt de començar.   Mentrestant, és absolutament imprescindible un mínim de manteniment dels vestidors actuals. Cal evitar que les instal·lacions siguin insalubres i s’ha de garantir que hi hagi aigua calenta i calefacció en condicions. I això caldria fer-ho abans de l’inici del curs escolar. No poden haver-hi excuses per no fer-ho.   Des d’ERC seguirem insistint en aquest petició fins que s’hagi solucionat. 

Veiem amb preocupació l'estat dels pollancres de la C-17 a Cal Déu

En les obres d'urbanització del sector de Cal Déu es va fer la plantació d'una pollancreda en el jardí entre la carretera C-17 i el carrer d'Antoni Gaudí i Cornet. Actualment molts d'aquests arbres han mort i podrien suposar un perill per a les persones que passegen per aquesta zona, per als conductors de la C-17 i per als veïns d'aquest vial. Aquesta pollancreda entenem que tenia la intenció de fer una al·legoria a una de les opcions que els erudits han determinat com a origen del nom de Ripoll.  Adjuntem un fragment d'un estudi realitzat per l'il·lustre ripollès Jordi Mascarella en els annals del Centre d'Estudis del 1997-98:   "Rivis Pollens.   El seu topònim llatí Rivipollensis ja apareix, de forma adjectival, testimoniat en textos del segle X. Sobre l'origen del nom de la població s'apunten diverses hipòtesis: una, que faria derivar aquest terme de la combinació del substantiu rivus (en llatí, "riu") i de l'adjectiu pollens ("fort, poderós, puixant"); i una altra, que apunta que el terme llatí Rivipollensis significaria "riu de pollancres", amb la qual cosa derivaria d'un llatí Rivus populorum. Onomàstica i etimologia https://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/download/204119/289095"   Malauradament, aquesta pollancreda presenta un estat preocupant perquè diferents arbres ja s'han mort, i d'altres estan apunt de fer-ho. Volem remarcar que ens agrada la proposta al·legòrica a l'origen del nom de Ripoll, però veiem amb preocupació que els arbres que es van morint poden representar un perill per a la seguretat dels vianants, i de la circulació del carrer o de la carretera.  En un dia ventós podrien caure branques o fins i tot algun dels pollancres, i caldria realitzar alguna intervenció abans que no es produeixi cap desgràcia.   Desconeixem la font del problema, si bé és conegut en el món de la silvicultura i l'enginyeria forestal el concepte de la "llei d'autotala" i del concepte d'àrea basal. Això podria ésser un dels motius pels quals es van morint diversos exemplars de la pollancreda, atès que hi ha una important densitat de població d'arbres; per bé que podria haver-hi alguna altra causa que desconeixem.

ERC proposa un augment i millora de les Àrees de servei per a autocaravanes a Ripoll

La regidora Nani Mora, del Grup Municipal i la “regidora de suport de turisme” Roser Capdevila, han presentat avui la proposta que s’ha entrat a l’ajuntament de Ripoll en forma de moció que es debatrà al ple del proper 30 de juliol. El contingut de la moció és el següent: Actualment el parc d’autocaravanes a Europa té un creixement anual superior a la mitjana dels turismes. La independència que proporciona i la disponibilitat immediata, són els arguments més evidents per a la utilització de les autocaravanes, ja que permet iniciar un viatge sense reservar prèviament l’allotjament. La principal aspiració de l’autocaravanista, es poder viatjar sense contratemps, fer etapes en completa llibertat respectant la legislació i les regles cíviques del comportament. Per això es considera un turisme de qualitat. Cal atraure aquest tipus de turisme, per això, hi ha la necessitat de fomentar àrees de serveis en les poblacions. El grup municipal d’ERC pensa que Ripoll, com a població turística, necessita augmentar i millorar aquest tipus d’àrees de servei per a autocaravanes. Ens podria aportar: un increment d’activitat turística de temporada i fora de temporada; afavorir una major difusió del patrimoni històric, paisatgístic, cultural i local; una potenciació del comerç local i la restauració i productes de la terra. Sabem que aquest turisme tenen xarxes on pengen informació sobre els llocs on hi ha àrees de serveis adequades. A més, els espais destinats a les autocaravanes són un lloc per incorporar panells informatius sobre el municipi i el territori, per tal d’orientar a l’usuari, per mitjà de mapes on es troben els punts d’interès cultural i històric, espais comercials i d’oci, així com les normes d’ús i conducta a l’àrea de servei. Per aprofitar l’autonomia d’una autocaravana, només és necessari disposar d’un lloc on gestionar els residus de manera ecològica, és a dir buidar a una xarxa de sanejament, el contenidor d’aigües brutes i matèria orgànica com també omplir el contenidor d’aigua neta.

ERC pregunta per l'empitjorament de la recollida d'escombraries al centre de Ripoll

Comerciants del centre de la vila ens informen que s’ha canviat el sistema de recollida de cartró. Fins fa pocs dies es feia una recollida porta a porta a cada comerç i funcionava molt bé. Darrerament s’ha canviat el sistema i es fa la recollida els dilluns, dimecres i divendres durant el matí i cal deixar els cartrons en diferents punts concrets del centre. Això fa que s’acumuli una gran quantitat de cartrons en aquests punts, i es genera una mala imatge gens favorable a l’atractiu comercial i de passeig que ha de tenir la zona. A més, quan plou, neva o fa vent queda tot el cartró malmès i la situació encara empitjora. El nou sistema dificulta l’activitat als establiments, ja que alguns comerços només tenen una persona que hi treballa i ha de tancar per a portar el cartró fins al punt que li hagin assignat.   A altres barris de Ripoll sembla que es manté la recollida porta a porta per als comerços però ara han de deixar els cartrons davant del seu establiment, amb el mateix problema d’imatge i de risc de fer-se malbé per inclemències meteorològiques.   També veiem amb preocupació que amb la col·locació de contenidors s’ha sacrificat moltes places d’aparcaments en zona taronja, perjudicant la possibilitat de trobar aparcament per anar a comprar o passejar al centre de Ripoll. Des del moment d’instal·lar els nous contenidors a tota la població, hem vist que s’augmenta la brutícia a l’entorn d’aquests punts amb els problemes de salubritat i d’imatge que això suposa. En part, és degut a l’incivisme de les persones, però també creiem que és degut a la poca capacitat dels nous contenidors i a la poca freqüència en buidar-los, ja que sovint estan plens. Des de l’equip de govern ens van comunicar una estranya solució, d’utilitzar un camió petit amb operaris per a fer una recollida prèvia d’aquestes escombraries situades al voltant dels contenidors, per facilitar el buidatge posterior del camió grua que només porta un conductor i no pot recollir bosses del terra.