Ripoll

Notícia

ERC satisfeta per haver evitat el perill dels pollancres morts a l'entrada de la C17 de Ripoll

El grup d'ERC a l'ajuntament de Ripoll vam entrar (23/07/20109) una pregunta per escrit a l'ajuntament amb la finalitat que es talessin els pollancres morts del jardí que es troba entre el carrer d'Antoni Gaudí i Cornet i la carretera C-17, a l'entrada sud de Ripoll.  No cal dir que aquests arbres representaven un perill evident, tant per als veïns de la zona, com per a tots els usuaris de la carretera; i en qualsevol episodi de vent podien caure i causar algun dany que de totes-totes ERC volíem evitar.

Veure notícia anterior a la nostra web: http://locals.esquerra.cat/ripoll/article/99981/veiem-amb-preocupacio-lestat-dels-pollancres-de-la-c-17-a-cal-deu
 
És per això que hem vist amb satisfacció que des de carreteres es va realitzar l'actuació que va comportar la tala dels exemplars morts o malalts.
 
En la nostra pregunta però, anàvem més enllà; i assenyalàvem dos elements importants que entenem que s'han de tenir en compte:
 
1-  Per una banda, alabàvem el projecte paisatgístic que representa la pollancreda en aquell punt, des del punt de vista al·legòric a l'origen del nom de Ripoll, amb una de les hipòtesis centrada a l'etimologia del terme llatí "Rivipollensis", que significaria "riu de pollancres" (pel què incorporàvem l'enllaç a l' estudi realitzat per l'il·lustre ripollès Jordi Mascarella en els annals del Centre d'Estudis del 1997-98)
https://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/download/204119/289095"
 
Considerem important mantenir els pollancres de l'accés a Ripoll com a al·legoria a l'onomàstica de l'origen del nom de Ripoll.
 
Aquesta al·legoria a l'onomàstica jugant amb aquest riu de pollancres a l'entrada de Ripoll la trobem encertada, i a nivell paisatgístic dóna un caràcter majestuós i embelleix l'entrada a la nostra població.
 
Recordem que aquesta pollancreda s'executà en les obres d'urbanització del sector de Cal Déu, que l'arquitecte del projecte d'urbanització fou en Pere Solà i aleshores l'alcalde era l'Eudald Casadesús, del grup de CiU; i no ens costa gens de felicitar aquella iniciativa -fet poc habitual entre grups polítics diferents, i que pensem que caldria reconsiderar per part de tothom la política de crítica constant per obres o projectes executats per altres, i valorar més la feina realitzada per tothom. 
 
Per tant, la nostra intenció seria que es mantingui aquesta entrada a la població amb un jardí frondós; però realitzant un manteniment acurat, i alhora caldria tenir en compte l'altre element que indicàvem en la nostra pregunta.
 
2- Per tal d'evitar la mort de nous exemplars, o bé a l'hora d'anar realitzant el manteniment, caldria parar atenció en el què ens diguin els experts, i per això ja apuntàvem un enllaç a diferents conceptes com l'àrea basal que fa referència a la densitat d'arbres en una massa forestal, o la llei d'autotala que hi va relacionada (Gracia, C.; Burriel, J. A.; Ibàñez, J.; Mata, T. i Vayreda, J. (2004). Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Mètodes. Bellaterra: CREAF. ISBN: 84-932860-2-8.) http://www.creaf.uab.es/iefc/pub/metodes/docs/I_iefc_estructura.htm

Per això entenem que caldria buscar assessorament professional per tal que ens guiï a l'hora de realitzar el manteniment dels pollancres, i també per vetllar per evitar que en un futur puguin esdevenir un perill.