Ripoll

Notícia

ERC del Ripollès fa propostes al Departament de Salut per captar facultatius per la comarca

Diversos representants d’ERC de la comarca del Ripollés (amb la presència de la regidora de Ripoll, Chantal Pérez) s'han reunit aquest dimarts 4 de febrer de 2020 a Girona amb els responsables de Salut per traslladar les inquietuds de la comarca per la manca de facultatius al sistema sanitari a l’hospital i els centres d’atenció primària. Aquesta era una segona reunió, després de l'anterior feta el 23 de desembre de 2019 a Ripoll.

Les jubilacions o algunes baixes i la dificultat per trobar nous professionals que vinguin a la comarca, ha agreujat la situació.

S'han traslladat propostes concretes per revertir aquesta situació, algunes a causa de les retallades de l’any 2011 que va implicar que molts estudiants marxessin de Catalunya, i no entressin nous professionals al sistema sanitari.

Com a proposat cal destacar-ne la necessitat d’impulsar incentius laborals per als professionals que vagin a comarques de muntanya, i emprar estratègies per fer més atractiu que els joves metges especialistes puguin compaginar el treball en hospitals o centres de comarques rurals o poc habitades, amb la vinculació amb centres més grans.

En aquest sentit la predisposició del departament ha estat elevada. Estan treballant en un full de ruta per els propers 4 anys per revertir la situació. També els nous pressupostos preveuen una injecció econòmica a l’atenció primària i als serveis d’urgències. Es preveu crear nous serveis amb col.laboració amb hospitals més grans.

També sol.licitarem la millora de transport públic amb altres comarques i més implicació del Consell comarcal i ajuntament per captar facultatius.

A continuació us mostrem la nota de premsa de la trobada a Girona

Alcaldes, regidors i consellers comarcals d’ERC del Ripollès fan arribar propostes al Departament de Salut per captar facultatius per a la comarca

També es faran arribar propostes de millora de mobilitat al Departament de Territori i es sol·licitarà la implicació dels ens locals
 
Alcaldes, consellers comarcals i regidors/es d’ERC de la comarca del Ripollès s’han reunit aquest dimarts, 4 de febrer, a Girona amb el Director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, i el gerent de la Regió Sanitària de Girona del Servei Català de la Salut, Miquel Carreras.

La reunió és producte de la situació sanitària esdevinguda a la comarca del Ripollès els darrers mesos, en els quals s’ha patit la manca de facultatius arran d’algunes jubilacions, baixes laborals o per la marxa de professionals. Situació que ha afectat alguns serveis com el de pediatria; la realització d’algunes intervencions en hospitals d’altres comarques, per la manca de cirurgians a l’hospital de Campdevànol; o que els usuaris d’alguns municipis de la Vall de Camprodon es veiessin obligats a anar al CAP de Camprodon, per no disposar del servei de metge de família durant els mesos d’estiu, coincidint amb el període de vacances dels metges.
Finalment, la manca de facultatius de pediatria s’ha resolt creant l'Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès, amb 14 facultatius, cercant la col·laboració i sinèrgies amb la comarca de la Garrotxa. Però la problemàtica dels pediatres es reprodueix en altres especialistes.
En el decurs de la reunió, Marc Ramentol ha explicat que la dificultat per trobar metges de determinades especialitats i també altres professionals és general a tot Catalunya i, especialment, en aquelles zones més allunyades de Barcelona. Per aquest motiu, ha argumentat, el Departament de Salut va impulsar el Fòrum de Diàleg Professional que va aplegar les principals organitzacions del sector salut i que va aprovar, a finals de l’any passat, un full de ruta de polítiques professionals per als propers 4 anys. Per la seva banda, Miquel Carreras ha destacat que el Servei Català de la Salut vetllarà en tot moment perquè la ciutadania del Ripollès tingui plenament cobertes les seves necessitats de salut amb la màxima qualitat.
 
Vist que una de les principals problemàtiques que afecta a la comarca és la manca de professionals de les diferents especialitats que no es presenten a les places ofertades, com ha passat a l’hospital de Campdevànol en vàries ocasions, els electes i l’entorn d’ERC a nivell comarcal es volen implicar en cercar solucions per tal de tenir una sanitat pública de qualitat, tant pel que fa els centres d’atenció primària com a l’hospital comarcal.
 
En aquest sentit s’ha fet arribar un document amb algunes propostes al Departament de Salut per intentar revertir la situació actual. Cal destacar-ne la necessitat d’impulsar incentius laborals per als professionals que vagin a comarques de muntanya, i emprar estratègies per fer més atractiu que els joves metges especialistes puguin compaginar el treball en hospitals o centres de comarques rurals o poc habitades, amb la vinculació amb centres més grans i de referència. Sembla ser que els joves que estudien medicina tendeixen a escollir treballar en el camp científic o en hospitals més grans de l’entorn de les àrees metropolitanes de Barcelona o Girona.

La preferència és que la comarca disposi de tots els serveis sanitaris que oferia l’hospital de Campdevànol per la seva proximitat amb els usuaris, tanmateix mentre aquest fet no torni a ser una realitat s’haurà de millorar el transport vers les altres comarques per oferir un millor servei sanitari. Es sol·licitarà al Departament de Territori i Sostenibilitat un millor transport públic des de la comarca del Ripollès fins a Olot, atès que hi ha poques combinacions fins a la capital de la Garrotxa. Cal preveure una parada de transport públic a l’hospital, ja que des de l’estació d’autobusos fins l’hospital hi ha molta distància, aproximadament 2,7 km.

Des d’ERC també es demanarà als ajuntaments i al consell comarcal, que s’impliquin en la cerca de nous professionals per tal que vinguin a treballar a la comarca, atès que és una problemàtica d’un servei bàsic que ens afecta a tots.

Els responsables del Departament de Salut també han explicat que amb el nou pressupost de la Generalitat per aquest 2020 està previst que s’incrementi en més de 900 milions d’euros les despeses del Departament, dels quals 639,8 milions d’euros aniran destinats a millorar les condicions laborals, retornar drets i incrementar sous dels professionals i permetrà l’estabilització de 8.000 nous facultatius i 1.400 nous professionals destinats a l’atenció primària.
 
Està previst que 108 milions d’euros es destinin a reforçar l’atenció primària, a la millora de les urgències i a les emergències, amb noves prestacions incorporades a la cartera de serveis, i a l’increment de l’atenció especialitzada d’alta complexitat. Per tant, l’execució del nou pressupost podria afavorir l’atracció de nous facultatius a la comarca.