Ripoll

Notícia

ERC proposa vals regal de 100 euros per a persones de Ripoll afectades per ERTOS i EROS degut a la Covid19, per a consumir al propi municipi

El grup municipal d'ERC Ripoll ha presentat la següent moció per debatre al ple de l'ajuntament de Ripoll del dia 30 de juny de 2020.

MOCIÓ PER DEMANAR L’EMISSIÓ DE VALS REGAL PER IMPORT DE 100 € PER A PERSONES EFECTADES PER ERTOS I EROS
 
Tot i l’aixecament de l’estat d’alarma, la pandèmia de Covid-19 encara ens continua afectant i generarà una situació social i econòmica realment incerta en els propers mesos. És per això que des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per Ripoll creiem que dins les possibilitats de l’administració local i al marge de les decisions adoptades en el Pla de Xoc Municipal és necessari adoptar amb urgència mesures que segueixin ajudant a pal·liar els efectes d’aquesta crisi.

Tot i que creiem que tan les mesures ja adoptades com les que es vagin adoptant hauran d’anar sent ampliades i/o reformulades en els propers mesos per adaptar-les a les situacions que es vagin vivint, pensem que més que mai hem de tenir cura amb urgència de les persones i del teixit econòmic del nostre municipi. Per aquest motiu, entenem que cal dotar de liquidat la població, més enllà de garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, implementant mesures amb impacte en l’economia local, per evitar que s’agreugi la crisi social i el tancament de negocis que donen vida al nostre poble. És necessari seguir impulsant accions de promoció econòmica.

Com sabem, degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma un munt de persones de la nostra Vila s’han vist afectades per un ERTO, ERO o han hagut de tancar els seus negocis, raó per la que bé no han disposat d’ingressos ni recursos suficients per fer-se càrrec de les seves despeses bé han vist com aquests es disminuïen de forma dràstica.

L’Ajuntament en tant que administració més pròxima als seus ciutadans ha de vetllar per evitar l’empobriment de la Vila i promoure mesures de reactivació i promoció econòmica per no trencar la cohesió social, per això i tal i com ja venim demanant des de fa setmanes, entenem que és necessari que s’incentivi tan les famílies com el comerç local mitjançant un sistema de vals per import de 100 € i per unitat familiar empadronada a Ripoll per intercanviar als establiments del municipi que van haver de tancar a partir del 14 de març a causa de l’estat d’alarma. Vals que hauran de ser emesos de forma urgent i amb una validesa màxima de 30 dies, doncs la liquiditat es necessita el més aviat possible.

D’aquesta forma, les ajudes tindran un impacte multiplicador, ja que se’n beneficiarà tant la persona que la rep, com també qui la bescanvia, a l’hora que es donarà liquiditat immediata al municipi i es farà notori que aquests diners ajuden veïns i veïnes que també pateixen econòmicament aquesta crisi.

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Emetre amb caràcter d’urgència vals per import de 100 € per unitat familiar empadronada a Ripoll afectada en un dels seus membres per ERTO o ERO i per intercanviar durant 30 dies als establiments del municipi adherits a la Unió de Botiguers o a l’Associació d’Hosteleria que van haver de tancar a partir del 14 de març a causa de l’estat d’alarma.