Ripoll

Notícia

ERC pregunta per l'empitjorament de la recollida d'escombraries al centre de Ripoll

Comerciants del centre de la vila ens informen que s’ha canviat el sistema de recollida de cartró. Fins fa pocs dies es feia una recollida porta a porta a cada comerç i funcionava molt bé. Darrerament s’ha canviat el sistema i es fa la recollida els dilluns, dimecres i divendres durant el matí i cal deixar els cartrons en diferents punts concrets del centre. Això fa que s’acumuli una gran quantitat de cartrons en aquests punts, i es genera una mala imatge gens favorable a l’atractiu comercial i de passeig que ha de tenir la zona. A més, quan plou, neva o fa vent queda tot el cartró malmès i la situació encara empitjora. El nou sistema dificulta l’activitat als establiments, ja que alguns comerços només tenen una persona que hi treballa i ha de tancar per a portar el cartró fins al punt que li hagin assignat.
 
A altres barris de Ripoll sembla que es manté la recollida porta a porta per als comerços però ara han de deixar els cartrons davant del seu establiment, amb el mateix problema d’imatge i de risc de fer-se malbé per inclemències meteorològiques.
 
També veiem amb preocupació que amb la col·locació de contenidors s’ha sacrificat moltes places d’aparcaments en zona taronja, perjudicant la possibilitat de trobar aparcament per anar a comprar o passejar al centre de Ripoll.

Des del moment d’instal·lar els nous contenidors a tota la població, hem vist que s’augmenta la brutícia a l’entorn d’aquests punts amb els problemes de salubritat i d’imatge que això suposa. En part, és degut a l’incivisme de les persones, però també creiem que és degut a la poca capacitat dels nous contenidors i a la poca freqüència en buidar-los, ja que sovint estan plens. Des de l’equip de govern ens van comunicar una estranya solució, d’utilitzar un camió petit amb operaris per a fer una recollida prèvia d’aquestes escombraries situades al voltant dels contenidors, per facilitar el buidatge posterior del camió grua que només porta un conductor i no pot recollir bosses del terra. Òbviament això encareix el servei d’escombraries, i creiem que no pot ser la solució definitiva. Com a mínim, caldria augmentar la freqüència de buidatge i pensar alguna altra solució més econòmica per evitar “l’arrebossament” de brutícia al voltant dels contenidors.

Per tot això, hem demanat a l'equip de govern de l'ajuntament de Ripoll el següent:
  1. Perquè s’ha canviat el sistema de recollida de cartró pels comerços del centre de la vila? No es podria recuperar la recollida de cartró porta a porta tal com s’havia fet fins fa poc?
  2. Com està prevista la recollida de cartró als comerços de tots els barris de Ripoll? Es podria fer aquesta recollida sense generar la mala imatge que quedin els cartrons al carrer, i sense el risc que es facin malbé per pluja, vent, neu, etc?
  3. S’han buscat altres llocs per ubicar els contenidors d’escombraries per alliberar de contenidors totes les zones d’aparcament taronja i així facilitar l’aparcament al centre?
  4. Quina és la freqüència de buidatge actual dels nous contenidors? Hi ha prevista alguna solució que no encareixi el servei d’escombraries i que permeti més freqüència de buidatge dels contenidors? Com es preveu evitar “l’arrebossament” de brutícia al voltant dels contenidors?