Ripoll

Notícia

ERC proposa un augment i millora de les Àrees de servei per a autocaravanes a Ripoll

La regidora Nani Mora, del Grup Municipal i la “regidora de suport de turisme” Roser Capdevila, han presentat avui la proposta que s’ha entrat a l’ajuntament de Ripoll en forma de moció que es debatrà al ple del proper 30 de juliol.

El contingut de la moció és el següent:

Actualment el parc d’autocaravanes a Europa té un creixement anual superior a la mitjana dels turismes. La independència que proporciona i la disponibilitat immediata, són els arguments més evidents per a la utilització de les autocaravanes, ja que permet iniciar un viatge sense reservar prèviament l’allotjament.

La principal aspiració de l’autocaravanista, es poder viatjar sense contratemps, fer etapes en completa llibertat respectant la legislació i les regles cíviques del comportament. Per això es considera un turisme de qualitat.

Cal atraure aquest tipus de turisme, per això, hi ha la necessitat de fomentar àrees de serveis en les poblacions. El grup municipal d’ERC pensa que Ripoll, com a població turística, necessita augmentar i millorar aquest tipus d’àrees de servei per a autocaravanes.

Ens podria aportar: un increment d’activitat turística de temporada i fora de temporada; afavorir una major difusió del patrimoni històric, paisatgístic, cultural i local; una potenciació del comerç local i la restauració i productes de la terra. Sabem que aquest turisme tenen xarxes on pengen informació sobre els llocs on hi ha àrees de serveis adequades.

A més, els espais destinats a les autocaravanes són un lloc per incorporar panells informatius sobre el municipi i el territori, per tal d’orientar a l’usuari, per mitjà de mapes on es troben els punts d’interès cultural i històric, espais comercials i d’oci, així com les normes d’ús i conducta a l’àrea de servei.

Per aprofitar l’autonomia d’una autocaravana, només és necessari disposar d’un lloc on gestionar els residus de manera ecològica, és a dir buidar a una xarxa de sanejament, el contenidor d’aigües brutes i matèria orgànica com també omplir el contenidor d’aigua neta. Per tant no hi ha una excessiva inversió.

Pensem que la zona del Pla (per exemple la part més propera al pont de Calatrava) seria un lloc ideal per adequar-hi un nou espai d’aquest tipus, ja que sense haver-hi actualment cap àrea de servei específica, sovint s’hi veuen autocaravanes aparcades.

A la zona per a autocaravanes de Can Guetes hi ha senyals informatives malmeses o que caldria renovar. Si no es fa un manteniment adequat d’aquests panells la imatge que es projecta és de deixadesa i cal evitar-ho.

Totes les zones públiques d’autocaravanes haurien de tenir una durada màxima d'estada i uns serveis mínims (aigua, il·luminació, recollida selectiva d’escombraries, senyalització informativa). Caldria preveure algun sistema per a dispensar aigua mitjançant algun tipus de pagament automàtic.

És per això que el Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Ripoll els següents acords:

PRIMER: Afavorir la implantació a Ripoll de noves zones de servei d’autocaravanes, ja siguin de titularitat pública com privada.
SEGON: Que es millori la zona pública de servei d’autocaravanes de Can Guetes, renovant els panells informatius, el punt d’aigua amb pagament i el límit de les zones d’aparcament amb la ruta del ferro.
TERCER: Que es creï una nova zona pública de servei d’autocaravanes a la zona del Pla.
QUART: Que es prepari i s’aprovi, una regulació per a les zones públiques de servei d’autocaravanes de Ripoll. Cal que estigui ben estudiada, i que juntament amb la disposició d’estacionament, permeti facilitar un repartiment equitatiu de les places d’aparcament disponibles entre tots els usuaris. I cal evitar els abusos dels infractors.
CINQUÈ: Que es faci promoció turística conjunta de totes les zones d’autocaravanes, tant de les zones públiques com de les privades, del municipi.
SISÉ. Que es faci la reserva pressupostària adient per a desenvolupar les actuacions previstes.